ปิดแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง

หวั่นเกิดอันตราย! อุทยานฯเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราว

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ออกประกาศขอปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดท้ายเหมือง น้ำตกลำปี และน้ำตกโตนไพร เป็นการชั่วคราว
  • เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกชุกหนาแน่นและสภาพอากาศแปรปรวน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป จำเป็นต้องปิดแหล่งท่องเที่ยว บริเวณหาดท้ายเหมือง น้ำตกลำปี และน้ำตกโตนไพร โดยจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาพปกติ

อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้ออกประกาศเรื่อง “ขอปิดแห่งท่องเที่ยวบริเวณหาดท้ายเหมือง น้ำตกลำปี และน้ำตกโตนไพร เป็นการชั่วคราว” เนื่องจากสภาพอากาศฝนตกชุกหนาแน่นและสภาพอากาศแปรปรวน ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาพปกติ

ประกาศระบุว่า

ด้วยอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง พิจารณาแล้ว ในห้วงระยะเวลา 1-2 วันที่ผ่านมา ได้มีฝนตกชุกหนาแน่นและสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาลําปีหาดท้ายเหมือง ได้แก่ บริเวณหาดท้ายเหมือง น้ำตกลําปี และน้ำตกโตนไพร

มีปริมาณน้ำฝนสะสมมากกว่า 150 มม. และเกิดน้ำป่าไหลหลากในแหล่งท่องเที่ยว คลื่นลมในทะเลมีกําลังแรงขึ้น ประกอบกับพยากรณ์อากาศของ กรมอุตุนิยมวิทยา ประจําวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทย ตอนบนมีการกระจายของฝนน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนต่อเนื่อง

โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้และภาคตะวันออก สําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือ ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อนึ่ง ในช่วงวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้น

ลักษณะเช่นนี้ทําให้ บริเวณดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเล อันดามัน และอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ซึ่งจะทําให้แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว ได้รับผลกระทบอยู่ในสภาวะเสี่ยงอาจเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ และเป็นกรณีเร่งด่วนที่ส่งผลต่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินในการเข้าไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ดังนั้น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ระเบียบกรมอุทยาน แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๔

และข้อสั่งการของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการขอปิดอุทยานแห่งชาติ จึงให้ ปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณหาดท้ายเหมือง น้ำตกลําปี น้ำตกโตนไพร เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และจะเปิดให้บริการเมื่อสถานการณ์เข้าสู่สภาพปกติ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
(นายมงคล ลิววิริยกุล)

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลําปี-หาดท้ายเหมือง


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

อ.ธรณ์ เดือด ไข่เต่ามะเฟืองโดนขโมย

อ.ธรณ์ เดือด ไข่เต่ามะเฟืองโดนขโมย

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ได้อัปเดทเฟสบุ้กส่วนตัว หลังจากได้รับแจ้งว่า พบร่องรอยการวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่บริเวณหาดของอุทยานแห่งชาิตเขาลำปี – หาดท้ายเหมือง จ.พังงา โดยในรายงานจาก จนท อช. เขาลำปี -หาดท้ายเหมือง…

X