ธนาธรโชว์วิสัยทัศน์อาเซียน ประชาธิปไตยคือหนทางของ ‘ความกินดีอยู่ดี’

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ที่มีไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนที่กรุงเทพโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2562
  • นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงประเด็นปัญหา ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ประเด็นที่นายธนาธรคิดว่าภารกิจสำคัญที่สุดของไทยในฐานะประธานอาเซียนคือการสถาปนาความเชื่อมั่นที่ว่า ประชาธิปไตยคือหนทางไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชน

ในวันนี้ 23 มิ.ย.2562 ซึ่งยังคงอยู่ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ซึ่งมีประเทศไทยทำหน้าที่ประธานอาเซียนที่กรุงเทพโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มิ.ย. 2562

ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงประเด็นปัญหา ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปัญหาระดับข้ามพรมแดนที่จำต้องอาศัยการร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง โดยระบุด้วยว่า ในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ มีแต่การร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งในภูมิภาคเท่านั้นที่จะทำให้อาเซียนพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนในประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทว่านายธนาธรได้เรียกร้องให้อาเซียนก้าวข้ามหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของชาติสมาชิก ไปสู่การช่วยเหลือและร่วมมือกัน ตรวจสอบกันและกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งภูมิภาค เพราะที่ผ่านมา หลักการดังกล่าวทำให้เกิดการเพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพพลเมือง และยังทำให้การแก้ปัญหาไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืน เช่นปัญหาผู้ลี้ภัยโรฮิงญา จะไม่สามารถแก้ได้อย่างถาวร หากชาติอาเซียนไม่ช่วยรัฐบาลเมียนมาแก้ปัญหาที่ต้นตอ ยุติการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงต่อชาวโรฮิงญา และการันตีสิทธิพลเมืองให้พวกเขาสามารถกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขยะทะเล รวมถึงหมอกควันพิษข้ามประเทศซึ่งนายธนาธรระบุว่า จะแก้ไขไม่ได้หากอาเซียนไม่ร่วมมือกันผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในเพื่อควบคุมการปล่อบมลภาวะทางอากาศและทางน้ำ และสร้างมาตรฐานด้านการควบคุมมลภาวะร่วมกัน เพื่อการันตีคุณภาพชีวิตที่ดีของขาวอาเซียนทั้งภูมิภาค

อย่างไรก็ตามสำหรับตนภารกิจสำคัญที่สุดของไทยในฐานะประธานอาเซียนได้แก่

  1. การทำให้ความร่วมมือมีความเข้มแข็งเพื่อรักษาสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจ เพื่อให้อาเซียนพิทักษ์ผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  2. การพลิกฟื้นอาเซียนให้เป็นประชาคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทั้งทางเศรษฐกิจและสิทธิเสรีภาพของพลเมือง ช่วยเหลือตรวจสอบกันและกันโดยก้าวข้ามหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน ไปสู่การร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ
  3. การสถาปนาความเชื่อมั่นที่ว่า ประชาธิปไตยคือหนทางไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชน เพราะนี่คือวิถีทางเดียวที่จะปลดปล่อยศักยภาพของมนุษย์ และนำมาซึ่งความมั่นคงอย่างยั่งยืนของชาวอาเซียนทั้งภูมิภาค

แท็ก: NEWS
WRITER
X