วินมอเตอร์ไซค์ แกร็บไบค์

กลุ่มวินฯ ร้องขนส่งขอความชัดเจน หากดันแกร็บไบค์ถูกกฎหมาย

วันนี้ 24 มิ.ย.62 ที่กรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ เข้ายื่นหนังสื่อต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอทราบแนวทางนโยบายรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในอนาคต ภายหลังทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ให้สัมภาณ์ผ่านสื่อมวลชน ว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่อง ‘แกร็บไบค์’ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยนายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย…

Home / NEWS / กลุ่มวินฯ ร้องขนส่งขอความชัดเจน หากดันแกร็บไบค์ถูกกฎหมาย

ประเด็นน่าสนใจ

  • กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ยื่นหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก หลังมีการให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาแกร็บไบค์ในถูกกฎหมาย
  • กลุ่มวินฯ เผยหากแกร็บไบค์ถูกกฎหมาย อาจกระทบวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกจัดระเบียบวิ่งได้แค่เฉพาะโซนที่แบ่งไว้ให้

วันนี้ 24 มิ.ย.62 ที่กรมการขนส่งทางบก สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ เข้ายื่นหนังสื่อต่ออธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อขอทราบแนวทางนโยบายรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในอนาคต ภายหลังทางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ให้สัมภาณ์ผ่านสื่อมวลชน ว่าจะมีการแก้ปัญหาเรื่อง ‘แกร็บไบค์’ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยนายเฉลิม ชั่งทองมะดัน นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โดยที่ผ่านมาทางสมาคมและวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ได้ให้ความร่วมมือกับทางกรมการขนส่งทางบก ทั้งด้านนโยบายและการจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาด้วยดี ให้เป็นไปตามกฎหมายมาโดยตลอด

แต่ในขณะนี้ทางกรมการขนส่งทางบก จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ทางสมาคมและแกนนำกลุ่มต่างๆ จึงอยากทราบถึงความขัดเจนของทางกรมการขนส่งทางบกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทแกร็บ ที่สนับสนุนให้สมาชิกนำป้ายขาวมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารได้ อาจเกิดผลกระทบกับวินมอเตอร์ไซค์ที่ถูกจัดระเบียบมีโซนการวิ่งที่ชัดเจน แต่ต่างจากแกร็บไบค์ที่เป็นป้ายขาวสามารถวิ่งได้ทั่วพื้นที่ จึงเรียกร้องให้ทางกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ร่วมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน

X