ข่าวสดวันนี้ พรรคฝ่ายค้าน รัฐธรรมนูญ

7 พรรคฝ่ายค้าน แถลงหลังการหารือ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

วันนี้ ( 24 มิ.ย. 62 ) ที่ ทำการพรรคอนาคตใหม่ ชั้น 8 ตึกไทยซัมมิท ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ…

Home / NEWS / 7 พรรคฝ่ายค้าน แถลงหลังการหารือ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ประเด็นน่าสนใจ

  • 7 พรรคฝ่ายค้าน แถลงหลังการหารือ เร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ – ยกเลิกคำสั่ง คสช. ริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน
  • ประเด็นสำคัญยังเน้นไปด้วยเรื่องวิธีการทำงานที่ยึดโยงกับสภาเพื่อเสริมการตั้งกระทู้ปัญหาต่างๆของภาคประชาชน

วันนี้ ( 24 มิ.ย. 62 ) ที่ ทำการพรรคอนาคตใหม่ ชั้น 8 ตึกไทยซัมมิท ตัวแทน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยการประชุมร่วมกันครั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่เป็นเจ้าภาพ

ทั้งนี้หลังการหารือเสร็จสิ้น พรรคร่วมฝ่ายค้านได้แถลงผลการประชุมซึ่งมีพรรคอนาคตใหม่ , พรรคเพื่อไทย , พรรคประชาชาติ , พรรคเสรีรวมไทย , พรรคเพื่อชาติ , พรรคเศรษฐกิจใหม่, พรรคพลังปวงชนไทย ที่ร่วมหารือแนวทางการทำงานในฐานะ 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน

โดย “ชัยธวัช ตุลาธน” รองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า วันนี้ตัวแทนทั้ง 7 พรรค ได้หารือแนวทางการทำงานนอกสภาฯ แบบคู่ขนาน เพื่อผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยประเด็นสำคัญยังเน้นไปด้วยเรื่องวิธีการทำงานที่ยึดโยงกับสภาเพื่อเสริมการตั้งกระทู้ปัญหาต่างๆของภาคประชาชน

X