เครนถล่ม

ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบเหตุเครนถล่ม หวั่นซ้ำรอย!

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนล้มใส่หลังคา และวางมาตรการความปลอดภัย ป้องกันเหตุลักษณะนี้เกิดซ้ำในอนาคต ขณะที่ผู้อำนวยการเขตบางรัก เลี่ยงตอบคำถามถึงข้อกังวลการถูกโยกย้าย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้อำนวยการเขตบางรัก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนโค่นล้มใส่หลังคาโรงเรียนและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยระบุว่า จะดำเนินการตรวจสอบว่าหน่วยงานภาครัฐมีความบกพร่องหรือไม่ และหากมีแนวทางแก้ปัญหาก็นำเสนอคณะรัฐมนตรี แต่หากหน่วยงานภาครัฐไม่ทำตาม…

Home / NEWS / ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบเหตุเครนถล่ม หวั่นซ้ำรอย!

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนล้มใส่หลังคา และวางมาตรการความปลอดภัย ป้องกันเหตุลักษณะนี้เกิดซ้ำในอนาคต ขณะที่ผู้อำนวยการเขตบางรัก เลี่ยงตอบคำถามถึงข้อกังวลการถูกโยกย้าย

รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้อำนวยการเขตบางรัก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุเครนโค่นล้มใส่หลังคาโรงเรียนและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ โดยระบุว่า จะดำเนินการตรวจสอบว่าหน่วยงานภาครัฐมีความบกพร่องหรือไม่ และหากมีแนวทางแก้ปัญหาก็นำเสนอคณะรัฐมนตรี แต่หากหน่วยงานภาครัฐไม่ทำตาม โดยไม่มีเหตุอันควร ก็จะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ตรวจสอบฐานละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

ด้านนางสาวภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ชี้แจงว่า เป็นข้อตกลงร่วม 3 ฝ่ายที่ให้เจ้าของอาคารติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยเพิ่ม ส่วนจะมีการลักลอบเข้ามาก่อสร้างหรือไม่นั้น เป็นขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจ และวันนี้ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้ว แต่เลี่ยงที่จะตอบคำถามถึงข้อกังวลการถูกโยกย้าย

ขณะที่รองผู้อำนวยโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ระบุว่า ขอให้เป็นหน้าที่ของทางราชการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารดังกล่าวหรือไม่ สำหรับวันนี้ โรงเรียนจะเปิดเรียนตามปกติ โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 ไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เพื่อปรับสภาพจิตใจ และเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัย จึงจะกลับมาเรียนที่เดิม ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ให้เรียนที่อาคาร 1 หรือ อาคาร 100 ปีตามเดิม