BioNTech Pfizer นอร์เวย์ วัคซีนโควิด-19

นอร์เวย์ มีผู้เสียชีวิต 23 ราย หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 / 13 รายเชื่อมโยงวัคซีน

โดยมีผู้เสียชีวิต 13 ราย ที่ทางการระบุชัดเจนว่า มีความเชื่อมโยงกับอาการข้างเคียงของวัคซีน

Home / NEWS / นอร์เวย์ มีผู้เสียชีวิต 23 ราย หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 / 13 รายเชื่อมโยงวัคซีน

ประเด็นน่าสนใจ

  • นอร์เวย์รายงาน ผู้เสียชีวิต 23 ราย หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19
  • มี 13 ราย พบความเชื่อมโยงกับอาการข้างเคียงของวัคซีนโควิด-19

Norwegian Medicines Agency รายงานว่า จากจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวนเกือบ 33,000 รายในนอร์เวย์ พบผู้เสียชีวิต 23 รายหลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 ซึ่งในเบื้องต้นที่มีรายงานอย่างชัดเจนและยืนยันแล้ว 13 ราย ว่ามีสาเหตุเชื่อมโยงจาการได้รับวัคซีนโควิด-19

โดยทั้ง 13 ราย มีอายุมากกว่า 80 ปี และมีอาการข้างเคียงที่รุนแรง มีไข้ ปวดศีรษะ ทำให้เบื้องต้นคาดว่า น่าจะเป็นสาเหตุจากผลข้างเคียงของการได้รับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากทั้งหมด เสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนในไม่กี่วันหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ในขณะที่รายอื่น ๆ มีรายงานอาการของผลข้างเคียงรุนแรง เช่น ปวดแขน หรือบริเวณที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างมาก ปวดศีรษะ มีไข้ ทำให้ทางการนอร์เวย์ ปรับเปลี่ยนคำแนะนำ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีร่างกายไม่แข็งแรง ที่จะเข้ารับวัคซีน ให้ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ประจำตัว

Norwegian Medicines Agency ระบุว่า ในการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ของ BioNTec/Pfizer ไม่ได้รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอ หรือมีโรคประจำตัว หรือมีอาการป่วย หรือมีอายุสูงกว่า 85 ปี ซึ่งเมื่อนอร์เวย์ได้ตัดสินใจให้วัคซีนกับผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ จึงคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้มีอาการของผลข้างเคียงที่รุนแรง

ซึ่งตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมาได้มีการรายงานการเสียชีวิตที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับการได้รับวัคซีนโควิด-19 ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแล้ว

นอร์เวย์ ได้รับมอบจากบริษัท Pfizer / BioNTech จำนวน 36,075 โดสตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา หลังจากที่กลุ่ม EU ได้อนุมัติให้มีการใช้งานวัคซีนโควิด-19 ของ Pfizer / BioNTech


ที่มา – Legemiddelverket