7 พรรคฝ่ายค้าน ชวน หลีกภัย บิ๊กตู่

7 พรรคฝ่ายค้าน ยื่น ‘ชวน หลีกภัย’ ร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘บิ๊กตู่’

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย พร้อม ส.ส. 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวบรวมรายชื่อ ส.ส.ทั้งหมด 101…

Home / NEWS / 7 พรรคฝ่ายค้าน ยื่น ‘ชวน หลีกภัย’ ร้องวินิจฉัยคุณสมบัติ ‘บิ๊กตู่’

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย พร้อม ส.ส. 7 พรรคร่วมฝ่ายค้าน รวบรวมรายชื่อ ส.ส.ทั้งหมด 101 คน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามช่องทางรัฐธรรมนูญมาตรา 82 ขอให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วงเล็บ 4 หรือไม่ เนื่องจากเห็นว่าเข้าข่ายเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่ง มั่นใจว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ส่วนกรณีที่ กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ นายแพทย์ชลน่าน บอกว่า กกต. ยังไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แม้องค์กรอื่นจะวินิจฉัยไว้อย่างไร แต่ไม่ผูกพันกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

X