พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาตรการ

เคาะเยียวยา ผลกระทบโควิด-19 เปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิปลายเดือนม.ค.นี้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

  • ลดค่าไฟ-ค่าน้ำประปา แจกเงิน 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน เลื่อนสอบกพ.เร็วขึ้น เปิดโอกาสคนจบใหม่ว่างงาน พร้อมเดินหน้าหาวัคซีน ยันคนไทยได้รับการฉีดฟรี!

วันนี้ ( 12 ม.ค. 64) ที่ ทำเนียรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ตนได้หารือกับรองนายกรัฐมนตรี รมว.คลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมาตรการเศรษฐกิจที่จะช่วยบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยมี มาตรการลดค่าใช้จ่ายประชาชน โดยตัดสินใจร่วมกับ ครม.ให้มีส่วนลดค่าไฟฟ้าในระยะเวลา 2 เดือนตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกแต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือนก็จะมีส่วนลดค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขที่กำหนด

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก และลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 สำหรับค่าอินเตอร์เน็ต โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กสทช.และผู้ประกอบการ โดยมีมติให้เพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้านและมือถือพร้อมลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ใช้บริการได้ใช้อินเตอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการ work from home และให้ประชาชนสามารถโหลดแอพพิเคชั่นหมอชนะฟรีไม่คิดค่าดาต้าระยะเวลา 3 เดือน

เปิดคนละครึ่งเฟสใหม่ 1 ล้านสิทธิ

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะที่โครงการคนละครึ่งจากการประเมินผล ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ จึงจะให้มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ปลายเดือนมกราคมนี้ ขณะที่เรื่องอื่นๆ ตน มีนโยบายให้เยียวยารายได้กับผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มครอบคลุมเหมือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระและเกษตรกร โดยเบื้องต้นให้ไปพิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งให้กระทรวงการคลังเสนอ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยให้คำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ดังนั้นวันนี้จึงขอแค่ 2 เดือนก่อน

เพิ่มสภาพคล่อง – เปิดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

พลเอกประยุทธ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ปัจจุบันสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเสริมสภาพคล่อง ของธนาคารของรัฐยังมีวงเงินเหลืออยู่ประมาณกว่า 2 แสนล้าน โดยให้กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยเหลือในเรื่องหนี้สินและการเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการและประชาชนโดยเร็ว เช่น สินเชื่อธนาคารออมสิน 10,000-15,000 บาทต่อราย อัตตราดอกเบี้ยต่ำ 0.1-0.35 ต่อเดือน อย่างไรก็ตามรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ อาจจะไม่มากนัก แต่อย่างน้อยก็บรรเทาความเดือดร้อนไปได้ระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น ส่วนการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้แรงงานในระบบประกันสังคม เช่นการลดหย่อนเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน การเยียวยากรณีว่างงานให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษารวมถึงค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องสำรองเงินไปก่อน เพราะมาตรการส่งเสริมการจ้างงานรักษาระดับการจ้างงานโดยมอบหมายกระทรวงแรงงานไปแล้ว และการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยต้องเร่งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงพิจารณามาตรการดูแลแรงงานนอกระบบประกันสังคมด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้การสอบราชการประจำปีในให้สำนักงาน กพ.ให้มีการสอบเร็วขึ้นจากทุกครั้ง เพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณอายุไป และในส่วนของน้องๆหลานๆที่จบจากมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีงานทำได้มีโอกาสมาสอบคัดเลือกในส่วนนี้ ซึ่งมี 2 ซึ่งมีสองส่วน ได้แก่ การสอบทั่วไปจำนวนหนึ่งและอีกส่วนก็จะมีสัดส่วนในการสอบเฉพาะคุณสมบัติตามวิชาชีพ จึงขอให้ทุกคนเตรียมกันไว้ด้วย และให้รอฟังการประกาศจากสำนักงานกพ.ต่อไปเมื่อมีความพร้อม ซึ่งตนคิดว่าหลายคนก็มีความคิดอยากเป็นข้าราชการอยู่รวมถึงคนรุ่นใหม่

พลเอกประยุทธ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันรัฐบาลผลักดันให้มีการช่วย ลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเพิ่มเติม ซึ่งตนเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชน และอีกเรื่องที่ได้มีการอนุมัติไปแล้วคือการขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากปีที่ผ่านมาโดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90 % และยกเว้นการโอนค่าธรรมเนียมอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เร่งเสนอกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ ครม. ต่อไป

เรงจัดหาหน้ากาก-อุปกรณ์ให้เพียงพอ

อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ควบคุมการแพร่ระบาดโควิด 19 โดยการจัดหาหน้ากากอนามัย และหน้ากากผ้าให้เพียงพอและควบคุมพื้นที่กลุ่มเสี่ยง พร้อมขอบคุณประชาชนที่มีความเชื่อมั่นและเชื่อฟังมาตรการของรัฐบาลหลายคนมีการหยุดอยู่บ้าน

ส่วนการจัดหาและกระจายวัคซีน นั้น รัฐบาลยืนยันว่า คนไทยทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน โดยได้เร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุข จัดทำแผนในการกระจายวัคซีนให้กับโรงพยาบาลอย่างทั่วถึง และเพียงพอ เนื่องจากวัคซีนมีการทยอยมา จึงต้องทยอยฉีดให้ตามความจำเป็นเร่งด่วนตามลำดับ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กับภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนได้ แต่จะต้องได้รับการรับรองผ่านมาตรฐาน อย. ทั้งจากต่างประเทศและของไทยเอง

อีกทั้งนายก​รัฐมนตรี​ กล่าวว่า การจัดหาวัคซีนในขณะนี้ถือว่ามีความคืบหน้า ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือ เพราะรัฐบาลจำเป็นต้องจัดระเบียบ โดยมอบหมายให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนงานให้มีความชัดเจน เมื่อรับเข้ามาเวลาใด ควรย้ายอย่างไร และส่งผลต่ออย่างไร เพื่อสร้างการรับรู้ว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงทั้งประเทศอย่างแน่นอน


ภาพ : วิชาญ โพธิ


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘จิราพร’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ หวังใช้ประเทศต่อรองให้ถอนฟ้องคดีเหมืองทองอัครา

‘จิราพร’ ชี้ ‘ประยุทธ์’ หวังใช้ประเทศต่อรองให้ถอนฟ้องคดีเหมืองทองอัครา

‘จิราพร’ อภิปรายคดีเหมืองทองอัครา เชื่อ ‘ประยุทธ์’ ใช้ประเทศต่อรองให้ถอนฟ้องคดี

ครม. อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 2,500 บ.

ครม. อนุมัติเงินเยียวยา ม.33 รอบ 2 ในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้มอีก 2,500 บ.

ประเด็นสำคัญ ขยายกรอบวงเงินเพิ่มตามจำนวนนายจ้าง-ผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่ม อนุมัติวงเงิน ช่วยเหลือนายจ้าง รายหัวหัวละ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประกันตน ม. 33 เพิ่มอีกรายละ 2,500…

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

“นายกฯ” เสียใจ กรณีนักผจญเพลิงเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้บ้าน-อาคารถล่ม

(3 เม.ย.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ติดตามเหตุการเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ภายในซอยอัญมณี 17 หมู่บ้านกฤษดานคร 31…

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

นายกฯ ยืนยันแอสตร้าเซนเนก้าไม่มีผลข้างเคียง เร่งสธ.อนุญาตนำเข้าเพิ่ม

ระบุ ครม.ที่ฉีดวันนี้ ทุกคนยังปรกติดี ไม่เป็นอะไร ขอให้ประชาชนมั่นใจ

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

อนุทิน รับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ของชิโนแวค

ระบุ ขอให้เชื่อมั่นในความปลอดภัย

สมาคมคราฟท์เบียร์ฯ บุกหาดไทย ร้องขอผ่อนปรนขายเบียร์-สุราในร้านอาหาร

สมาคมคราฟท์เบียร์ฯ บุกหาดไทย ร้องขอผ่อนปรนขายเบียร์-สุราในร้านอาหาร

โดยทางกลุ่ม ได้ยื่นหนังสือให้มีการผ่อนผัน ผ่อนคลาย

กทม. ผ่อนคลายมาตรการ อนุญาติ 13 กิจการกลับมาเปิดบริการได้

กทม. ผ่อนคลายมาตรการ อนุญาติ 13 กิจการกลับมาเปิดบริการได้

อนุญาตให้เปิดกิจการได้เพิ่มเติม 13 สถานที่ แต่สนามมวย อาบอบนวด ผับ บาร์ปิดต่อ

เยาวราชเหงามาก! หลังโควิด-19 ระบาดซ้ำ ผู้ค้าบ่นอุบ ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน

เยาวราชเหงามาก! หลังโควิด-19 ระบาดซ้ำ ผู้ค้าบ่นอุบ ไม่มีลูกค้าเข้าร้าน

ซึ่งหลังจาก 21.00 น. จะจำหน่ายได้เฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น

X