ประชุมสภา

เปิดข้อหารือ ส.ส. ถึงปัญหาความเดือดร้อนประชาชน

ประเด็นน่าสนใจ

  • วันนี้มีการประชุมสภาพิจารณาญัตติด่วนวันที่สอง
  • ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ ส.ส. เปิดข้อหารือความเดือดร้อนของประชาชน

วันนี้ (27 มิ.ย. 2562) ที่ห้องประชุมทีโอที แจ้งวัฒนะ ซึ่งใช้เป็นรัฐสภาชั่วคราว ได้มีการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นวันที่สอง เพื่อพิจารณาญัตติเร่งด่วนต่อเนื่องจากวานนี้ ทั้งเรื่องแผนการปฏิรูปประเทศ และปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

โดยขณะนี้ได้มี ส.ส.มากหน้าหลายตาสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นอภิปราย ขอหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆ ทาง MThai จึงขอรวบรวมประโยคเด็ด วาทะดังในการประชุมวันนี้มาให้ติดตามกัน อาทิ

รุ่งโรจน์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย
ขอหารือ ปัญหาการจราจรบริเวณช่องตะโก ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมหลัก จึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยและความสะดวก โดยอาจจะสร้างอุโมงค์ เช่นเดียวกับทางเส้นวังน้ำเขียว

กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือ การบริการจากหน่วยงานรัฐไม่เท่าเทียมกัน เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่ที่เป็นของเอกชน ซึ่ง กทม. สามารถนำงบมาพัฒนาในบางเรื่องได้ เช่น เรื่องการระบายน้ำ จึงอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไป

รังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
ขอหารือ ถนนเส้น 3039 มีปัญหาน้ำท่วมไม่ได้รับการขยายเส้นทาง จึงอยากให้มีการแก้ไขปรับปรุง, เร่งรัดโครงการปฏิรูปที่ดินตามผังเมืองสาย ข.5 ให้สามารถเปิดใช้ได้ และประชาชนพื้นที่บางจะเกร็ง ได้รับผลกระทบการขนถ่ายสินค้าของบริษัทเอกชน จึงอยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ปัญหา

กัลยา รุ่งวิจิตรชัย ส.ส.สระบุรี พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือปัญหาไฟตกตลอดทั้งวันในหลายพื้นที่ของเขต อ.เมือง จ.สระบุรี ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย, ปัญหาภัยแล้ง, หนอนกระทู้ลายจุดในหลายอำเภอของจังหวัดสระบุรี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาแก้ไขปัญหา

มนพร เจริญศรี ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย
ขอหารือ จ.นครพนมได้มีการก่อสร้างถนนไปยัง อ.ท่าอุเทน ซึ่งถนนสูงกว่าหมู่บ้านของชาวบ้าน ทำให้น้ำไหลเข้าหมู่บ้านไม่สามารถนำสินค้าเกษตรมาวางจำหน่ายได้จึงอยากให้แก้ไข, มีการสร้างจุดกลับรถขอให้มีการติดตั้งสัญญาณไฟส่องสว่างให้ชัดเจน, มีนายทุนกว้านซื้อในการก่อสร้างมัสยิด แต่ ปชช.ส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวพุทธ จึงอยากให้มีการหารือพูดคุยในเรื่องดังกล่าวให้ชัดเจน

มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย
ขอหารือ เรื่องก่อสร้างรถไฟฟ้ารางคู่ หน้าวัดปฐมพานิช อ.บ้านหมี่ ซึ่งทำให้จุดกลับรถไกลมาก จึงอยากให้มีการสร้างจุดกลับ-ทางลอดเพิ่มเติม, ต.บ้านข่อย อ.เมือง อยู่ปลายน้ำ จึงอยากให้ตั้งงบประมาณทำเส้นทางส่งน้ำไปยังพื้นที่ดังกล่าว, ปัญหาผักตบชวาขอกรมเจ้าท่าจัดสรรงบขุดลอก ซึ่งกระทบต่อประชาชนทั้งในแง่ของการระบายน้ำ และการระบาดของโรค

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย
ขอให้มีการเปิดขั้นตอน ชี้แจงการสรรหา สว. และเปิดรายชื่อคณะกรรมการสรรหา สว.

อนุรักษ์ บุญศล ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย
ขอหารือปัญหาสวสัดิการสงเคราะหืเอกชนที่ยังไม่ดีพอ โดยอยากให้มีการปรับปรุง เช่น ค่ารักษาพยาบาลใช้กับ รพ.เอกชน, ควรเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนเพิ่มเติมในเงินอุดหนุนกองทุน

สุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือ เรื่องการปรับค่จ้างแรงงาน ซึ่งยังล่าช้าและไม่ตรงกับสภาวะเศรษฐกิจ, ขอให้มีการแก้ไขปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ม.11 (1) ที่ไม่ได้มีการติดตามตรวจสอบ ทำให้เกิดการละเลยต่อผู้ใช้แรงงาน

กันตวรรณ ตันเถียร ส.ส.พังงา พรรคประชาธิปัตย์
ปัญหาอุทกภัยในจังหวัดพังงา ซึ่งในช่วงนี้กำลังอยู่ในช่วงมรสุม เกิดปัญหาไปแล้ว 5 อำเภอที่ประสบภัย และเกิดปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่จะช่วยเหลือ ปชช. ไม่เพียงพอ โดยปัยหาเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำซาก จึงอยากฝากแก้ปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวด้วย

พรชัย อำนวยทรัพย์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย
ขอหารือ โรคไวรัสใบด่างในมันสำปะหลังที่ระบาดในพื้นที่นครราชสีมาและใกล้เคียง ซึ่งได้มีการจัดงบประมาณชดเชยในการทำลาย-ระงับการแพร่กระจายของโรค ซึ่งเป็นการแก้ไขไม่ตรงจุด ทำให้ไม่สามารถป้องกันการแพร่กระจายได้

ชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ขยายถนน ทล.4015 เนื่องจากมีประชาชนใช้การเป็นจำนวนมาก, ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุด เพื่อไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากพ่ิอค้าล อยากให้มีการตรวจสอบระบบ e-Bidding/ e-Auction ที่อาจจะมีการทุจริต ซื้อขายข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล โดยให้กลับมาใช้วิธีการเดิมแทน

จิรเดช ศรีวิลาส ส.ส.พะเยา พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือ ขอบคุณคุณท่าน รมต. ที่ได้สั่งการให้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนอนกระทู้แล้ว หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีการอภิปรายไว้, ปัญหาภัยแล้ง ที่อยากให้ช่วยดำเนินการสำรวจผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง, ดำเนินการทำฝนเทียม, พัฒนาแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ

นริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์
ขอหารือ ให้เร่งรัดการดำเนินการกก่อสร้างคณะอพทย์ศาสตร์ และอาคารพยาบาลของ ม.ทักษิณ เพื่อจะช่วยรองรับผู้ป่วยในพื้นที่โดยรอบได้, ขยายไหล่ทาง ถนนเลียบเขาบรรทัด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง, ก่อสร้างถนนบ้านโคกทราย-ท่าเรียบเรือน้ำลึก ซึ่งปัจจุบันถนน 2 ช่องทางไม่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ดีนัก, อยากให้พัฒนาทะเลสาบสงขลา

จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย
ขอหารือ ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ จึงอยากให้มีการแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทั้งการบรรจุไม่ได้ สวัสดิการ การเรียนต่อ ซึ่งทำให้บุคลากรไม่ครบกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้าน

พยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือ ปญหา ทล.4 ส่วนแยกควรลัง – ท่าชะมวง มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีปัญหาการจี้ชิงทรัพย์อยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากไม่มีไฟทาง อยากให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหา

ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ส.ส.สงขลา พรรคเพื่อไทย
ขอหารือ ขอขยายถนน ทล.4085 เป็นถนนขนาด 4 เลน จึงอยากให้กระทรวงคมนาคม, เส้นทาง 42 บ้านคลองแงะ-ต. ลำไทร ระยะทาง 60 กม. อยากให้เร่งรัดดำเนินการ, ปัญหาเศรษฐกิจของ อ.ด่านบอก

ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย
ขอหารือ แก้ไขปัญหาการอยุ่อาศัยของพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติ โดยอยากให้การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าให้กับประชาชน

สัณหพจน์ สุขศรีเมือง ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ
ขอหารือ ถนนสาน 408 จากสงขลา-นครศรีธรรมราช ถนน4 เลนที่ยังเหลือบางจุดยังไม่สามารถเวนคืน เพื่อปรับปรุงขยายเส้นทางขอให้เร่งรัดแก้ไขด้วย, โครงการถนนปลอดฝุ่นใน อ.เชียรใหญ่ ขาดการดูแลมานาน, ประมงพาณิชย์ ประมงชายฝั่ง อยากให้มีการผ่อนปรนในการประกอบอาชีพ ชดเชย

ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือถนนสายหลัก ทล.1013 ปัจจุบันมีการทำถนนเพิ่มเติมทำให้ไฟส่องสว่างไม่มี ขอฝากติดตามการติดตั้ง-แก้ไขปัญหาดังกล่าว, อ่างเก็บน้ำแม่วางเรื่องเงียบหายไป จึงอยากให้มีการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการ

สุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่
ขอหารือเงินเยียวยาผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย หรือ ผรท.ยังเหลืออีกราว 1 แสนราย เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนน้ำอูน, เขื่อนสิรินธร ที่ยังตกค้างอยู่ ขอให้หน่วยงานประสานงานรับผิดชอบแก้ไข

นิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย
ขอหารือปัญหาของประชาชนจังหวัดสกลนคร ถนนริมคลองห้วยเดียด หลังโครงการพระราชดำริหนอกหมากเฒ่าพังเสียหาย, ขอใช้ไฟฟ้าในพื้นที่การเกษตร ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการนานมากจึงอยากให้เร่งดำเนินการ

ประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.นครศรีะรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ขอหารือเรื่อง อุโมงค์ลอดใน อ.ทุ่งสง เกิดอุบัติเหตุบ่อย และเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินของประชาชนใน อ.บางขัน

กรุงศรีวิไล สุทินเผือก พรรคพลังประชารัฐ
ขอปรึกษาเรื่องการหลบเลี่ยงภาษี เนื่องจากเห็นว่าหลายธรุกิจไม่ได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง

อมรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่
ขอหารือเรื่องเร่งรัดติดตามคดีของนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ที่ถูกทำร้ายในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งคดีไม่มีความคืบหน้า

เกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย
เสนอเรื่อง ขอให้มีการจัดทำฝนหลวง เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใน จ.ลพบุรี, ขอให้ขุดลอกคลองคูสาธารณะ หมู่ 2 บ้านหนองเกตุ และขอให้กรมทางหลวงดูแลถนนใน อ.โคกเจริญ

ฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือเรื่องอุโมงค์ทางลอดแห่งเดียวของจังหวัด มีปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำ และวันที่ 30 มีการจัดสอบ กพ. มีผู้สอบกว่า 3 หมื่นคนคาดว่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร

เทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ขอร้องทุกข์ของปชช. เรื่องประปาหมู่บ้าน ภายใน อบต.ช้างซ้าย อยากให้ กปภ. เข้าสนับสนุนและขยายไปยังพื้นที่ หมู่ 4,8,11 และ 12

พิมภัทรา วิชัยกุล ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์
ร้องถนนจากบ้านกรุงชิง-บ้านห้วยตง ระยะทาง 17 กม. เส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ถนนนี้อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนฯ กรุง เรียนหาทางแก้ไข

สฤษดิ์ บุตรเนียม ส.ส.ปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย
ขอหารือปัญหาหนอน-แมลงทำลายพืชผลทางการเกษตรที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง, วังท่าช้าง, เขาไม้แก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง อยากให้แก้ไขอย่างเร่งด่วน

เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือในประเด็นจากพี่น้องชาวออนไลน์ ที่ได้สอบถามถึงงบประมาณที่ใช้ในสภาฯ หลังจากได้ทวีตภาพอาหารเมื่อวานนี้

คารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือเรื่องความแห้งแล้งในจังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้ดำเนินการจัดทำฝนเทียมลงในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

เกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
ขอหารือเรื่องวันสำคัญในเดือนนี้ โดยเแพาะวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิ.ย.2475 และวันที่ 28 มิ.ย.ที่จะครบรอบการประชุมสภาครั้งแรกอีกด้วย จึงอยากให้มีการแสดงออกถึงการรำลึกถึงวันดังกล่าว

พรเทพ วิสุทธ์ิ์วัฒนศักดิ์ ส.ส.ประจวบฯ พรรคเพื่อไทย
ขอหารือเรื่องช้างป่าลงมาทำลายพืชผลทางการเกษตรและประชาชนบริเวณ อ.หัวหิน, อ.กรุยบุรี, อ.ปราณบุรี ฯลฯ และเสาไฟส่องสว่าง ถงเพชรเกษม กม.240243 ที่เสียมานาน

ซูการ์โน มะทา ส.ส.ยะลา พรรคประชาชาติ
ขอหารือเรื่องปัญหาของ ปชช. หมู่ 6 ต.กาบัง อ.กาบัง ขอรัฐบาลขยายระบบประปา-ไฟฟ้า ให้ประชาชนบ้านปาโต๊ะ และเส้นทางบ้านลาแล – บ้านบาโหย ขอสนับสนุนแสงสว่างในเส้นทางดังกล่าว

WRITER

RELATED

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

‘ชวน’ เผยยื่นแก้ รธน. ครั้งหน้าได้ ยอมรับฉบับปัจจุบันแก้ไขได้ยาก

ประธานรัฐสภา ให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากจะเสนอญัตติใหม่ สามารถทำได้ในสมัยประชุมหน้า

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

ผลการลงมติ ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

วันนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การมีลงมติ "ญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล"

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

‘สิระ’​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากมีหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​

'สิระ'​ ลั่น!! พร้อมโหวตสวนมติพรรค หากหลักฐาน รมต. เอี่ยว ทุจริต​ของ รมต. ที่ถูกซักฟอก

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจ วันที่ 2 [17 ก.พ.64]

วันที่ 2 การประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

สรุปประชุมสภาวันแรก 16 ก.พ.63

ในประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ วันแรก 16 ก.พ. ที่ผ่านมา

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

ถ่ายทอดสด ประชุมสภา อภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรก [16 ก.พ.64]

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 23 เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลวันแรก

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

ประชุมสภาฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ

วันนี้มีการประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ฉบับของรัฐบาล

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ง 7 ฉบับ

ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล และ ส.ว. ส่วนใหญ่ ลงมติรับหลักการ ร่างที่ 1 - 2 ฝั่ง ส.ส.ฝ่ายค้าน ลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

[ถ่ายถอดสด] ประชุมสภาฯ เตรียมลงมติร่างแก้ไขรธน. 7 ญัตติ

วันนี้เหลือเวลาอภิปรายของทุกฝ่ายรวมอีก 2 ชั่วโมงกว่า เพื่อพิจารณาลงมติรับหลักการร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 7 ญัตติ จากนั้นจะลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างแก้รัฐธรรมนูญ