LTF กองทุนรวม

ตอบข้อสงสัย เมื่อ LTF ไม่ต่ออายุสิทธิลดหย่อนภาษี

คัดลอก URL แล้ว

หากสิ้นปี 2562 นี้ กรมสรรพากรไม่ต่ออายุสิทธิลดหย่อนภาษีในการซื้อกองทุนรวม LTF จะเป็นอย่างไร ทางสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หรือ AIMC รวบรวมข้อสงสัยหลายๆ ข้อ และได้ตอบไว้ดังนี้ 

Q: กองทุน LTF ที่เคยตั้งไว้จะถูกปิดหรือไม่?

A: กองทุนยังคงมีสถานะตามกฏหมาย โดยอาจถูกแปลงสภาพเป็นกองทุนเปิด ซึ่งสามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการ ผู้ลงทุนยังสามารถลงทุนเพิ่มได้ แต่เงินใหม่ที่เข้าลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใช้เป็นค่าลดหย่อนภาษีประจำปี 

Q: เงินที่ครบเงื่อนไขควรทำอย่างไร?

A: หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน AIMC แนะนำให้ลงทุนต่อเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว โดยยังคงลงทุนในกอง LTF เดิมต่อไป เพื่อจะได้ไม่เสียโอกาสจากช่วงระยะเวลาสับเปลี่ยนกอง หรือต้องเสียค่าธรรมเนียมซื้อขาค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือหากมีกองอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกว่า ก็อาจสับเปลี่ยนออกไปได้

Q: กองทุนจะติดลบหรือไม่ถ้าไม่มีเงินใหม่เข้ามาใน LTF

A: กองทุนจะติดลบหรือเป็นบวกขึ้นอยู่กับศักยภาพทางการบริหารกองทุนของ บลจ. หรือผู้จัดการกองทุน ประกอบกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับสภาวะตลาดหุ้นในช่วงนั้น

Q: เม็ดเงิน LTF ที่ถอนออกไป จะทำให้ตลาดหุ้นตกหรือไม่?

A: เงิน LTF ที่ถอนออกไปไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นตกได้ เพราะมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ LTF คิดเป็นเพียงประมาณ 4% ของมูลค่าตลาดหุ้นไทย หากผู้ลงทุนจะถอน LTF ออก ก็จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลา 5-7 ปีข้างหน้า ตามเงื่อนไขการถือครองที่จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

Q: NAV จะลดลงหรือไม่? 

A: หากมีแต่เงินออก แต่ไม่มีเงินเข้า LTF ขนาดของกองทุน LTF ก็จะเล็กลง แต่มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย หรือ NAV จะไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับขนาดกองทุน ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้จัดการกองทุน และแบบจำลองการลงทุนที่ใช้

Q: หากผู้ลงทุนรายอื่นทยอยขาย การถือต่อเพื่อให้ครบเงื่อนไขจะขาดทุนหรือไม่?

A: หากผู้ที่ลงทุนครบเงื่อนไขได้ทยอยขายหรือสับเปลี่ยนออกไป และไม่มีผู้ลงทุนใหม่เข้ามา ขนาดของกองทุนจะเล็กลง แต่ราคาต่อหน่วยไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของกองทุนแต่อย่างใด อยู่ที่ผลการดำเนินงานเป็นหลัก 

Q: หากไม่ต่ออายุมาตรการส่งเสริม LTF เราสามารถขายได้เลยตั้งแต่ปี 2564 โดยไม่ต้องรอครบการถือครองตามปีปฏิทินที่กฎหมายเคยกำหนดไว้ใช่หรือไม่?

A: การไม่ต่ออายุมาตรการส่งเสริม LTF จะเป็นเรื่องของเงินใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนตั้งแต่ปี 2564 จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการเป็นค่าลดหย่อน เงินที่ได้ลงทุนไว้จะต้องถือให้ครบปีปฏิทินตามเงื่อนไขเดิมคือ เงินลงทุนที่ลงทุนก่อนสิ้นปี 2558 จะต้องถือให้ครบ 5 ปีปฏิทินและเงินที่ลงทุนต้อนปี 2559 เป็นต้นมา จะต้องถือให้ครบ 7 ปีปฏิทิน โดยนับเงินตามปีปฏิทินที่ได้ลงทุน 

Q: ถ้าถือครบเงื่อนไขของ LTF แล้วแต่เรายังขาดทุน ควรถือต่อหรือขายออกไป? 

A: AIMC แนะนำว่า ให้ตรวจสอบผลการดำเนินงาน เมื่อรวมเงินปันผลแล้วยังขาดทุน ให้เที่ยบผลการดำเนินงานกองทุนกับดัชนีชี้วัดว่าต่างกันเพียงใด

  • หากผลการดำเนินงานดีกว่าหรือใกล้เคียงดัชนีชี้วัด ควรถือต่อ
  • หากผลการดำเนินงานต่ำกว่าดัชนีชี้วัด ควรสับเปลี่ยนไปกองทุนรวมที่ผลการดำเนินงานดีกว่า

ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการกองทุน 


แท็ก: NEWS , ,
WRITER

RELATED

ฟรีและดี 6 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในกองทุนรวม มีใบวุฒิบัตรให้เมื่อเรียนจบ

ฟรีและดี 6 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในกองทุนรวม มีใบวุฒิบัตรให้เมื่อเรียนจบ

Teen.mthai มีคอร์สเรียนฟรีดี ๆ พร้อมได้รับใบวุฒิบัตรมาแนะนำเพื่อน ๆ ค่ะ คือ 6 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในกองทุนรวม  สอนตั้งแต่ฉบับบมือใหม่ไปจนถึงหลักสูตรที่ทำให้รอบรู้เทคนิคการลงทุนแบบมืออาชีพ สามารถเรียนได้ทั้งนิสิตนักศึกษาและคนทั่วไปที่สนใจ

ทำความเข้าใจ ‘LTF – RMF’ ก่อนใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ทำความเข้าใจ ‘LTF – RMF’ ก่อนใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

ทำความเข้าใจ ‘LTF – RMF’ หลังปรับเกณฑ์การลงทุน เพื่อนำมาใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้อง ในช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้ เหล่ามนุษย์เงินเดือนต่างต้องมีหน้าที่สำคัญของพลเมืองที่มีเงินได้พึงปฏิบัติ นั่นคือการ ‘เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา’ ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงผู้ที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่ 1.บุคคลธรรมดา 2.ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 3.ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี 4.กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง 5.วิสาหกิจชุมชน…

5 เหตุผล ที่ซื้อ LTF, RMF แค่ช่วงสิ้นปี ดีจริงหรือ?

5 เหตุผล ที่ซื้อ LTF, RMF แค่ช่วงสิ้นปี ดีจริงหรือ?

เปิดตำรา LTF, RMF ที่หลาย ๆ คนยังไม่รู้หรือมองข้ามไป เมื่อความคิดในการซื้อกองทุนช่วงสิ้นปี อาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีที่สุดเสมอไป ใกล้สิ้นปีกันแล้วนะครับ หนุ่มสาวออฟฟิศ หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ทั้งหลายแหล่…

X