อุบัติเหตุช่วงปีใหม่

อุบัติเหตุ 6 วัน ช่วงปีใหม่ เสียชีวิต 358 ราย เหตุขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

เกิดอุบัติเหตุรวม 3,072 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 358 ราย

Home / NEWS / อุบัติเหตุ 6 วัน ช่วงปีใหม่ เสียชีวิต 358 ราย เหตุขับรถเร็ว-เมาแล้วขับ

วันนี้ (4 ม.ค.64) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 6 วันของการรณรงค์ (29 ธ.ค.63 –3 ม.ค. 64)

– เกิดอุบัติเหตุรวม 3,072 ครั้ง
– ผู้เสียชีวิตรวม 358 ราย
– ผู้บาดเจ็บ รวม 3,073 คน
– จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 9 จังหวัด จังหวัด
– ที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (111 ครั้ง)
– จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา(จังหวัดละ 16 ราย)
– จังหวัด ที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ (113 คน)

โดยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและเมาสุรา

ข้อมูล : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM