มาเลเซีย รถไฟความเร็วสูง สิงคโปร์

รถไฟความเร็วสูง ‘มาเลเซีย-สิงคโปร์’ เป็นหมัน

มาเลเซียระบุได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโควิด-19 ต่อสภาวะทางศก.

Home / NEWS / รถไฟความเร็วสูง ‘มาเลเซีย-สิงคโปร์’ เป็นหมัน

แถลงการณ์ร่วมจากสำนักนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและสิงคโปร์ ระบุว่าโครงการทางรถไฟความเร็วสูงมาเลเซีย-สิงคโปร์ ได้ยุติลงเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2020 เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่สามารถบรรลุข้อตกลงระหว่างทั้งสองประเทศไทย

รัฐบาลมาเลเซียได้เสนอการปรับเปลี่ยนโครงการทางรถไฟฯ หลังจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่ที่ผ่านมารัฐบาลทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับข้อเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นหลายครั้งและไม่สามารถตกลงกันได้

ข้อตกลงโครงการทางรถไฟฯ ระดับทวิภาคี ซึ่งลงนามเมื่อปี 2016 ถูกระงับตามคำร้องของมาเลเซียไปตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 โดยการระงับในครั้งนั้น ได้กำหนดมีเส้นตายขยายระยะเวลาภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2020 เท่านั้น

“ทั้งสองประเทศจะปฏิบัติตามข้อผูกมัดที่เกี่ยวข้องและดำเนินการที่จำเป็น ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการยุติข้อตกลงโครงการทางรถไฟฯ” แถลงการณ์ระบุ พร้อมเสริมว่าทั้งสองฝ่ายยังคงมุ่งมั่นรักษาสายสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิดต่อไป

อนึ่ง ลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้ประชุมหารือผ่านระบบวิดีโอเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2020 เพื่อพิจารณาทบทวนสถานะของโครงการทางรถไฟฯ รวมถึงข้อเสนอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการจากมาเลเซีย

ด้านแถลงการณ์จากกระทรวงคมนาคมของสิงคโปร์ระบุว่าเนื่องจากมาเลเซียยินยอมให้ข้อตกลงโครงการทางรถไฟฯ สิ้นสุดลง จึงจำเป็นต้องชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วแก่สิงคโปร์ตามข้อผูกมัดภายใต้ข้อตกลงนี้

ทั้งนี้ ทางรถไฟความเร็วสูงมาเลเซีย-สิงคโปร์ มีความยาว 350 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในมาเลเซีย 335 กิโลเมตร และในสิงคโปร์ 15 กิโลเมตร กำหนดสร้างเสร็จในปี 2026 และคาดว่าจะย่นเวลาเดินทางระหว่างกัวลาลัมเปอร์และสิงคโปร์เหลือ 90 นาที

X