องค์การอนามัยโลก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่นมือถือ

แนะห้ามเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่หน้าจอเกิน 1 ชั่วโมง

องค์การอนามัยโลก แนะให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์…

Home / NEWS / แนะห้ามเด็กต่ำกว่า 5 ขวบ อยู่หน้าจอเกิน 1 ชั่วโมง

องค์การอนามัยโลก แนะให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอไม่เกินวันละ 1 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพ

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรทัศน์ สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่ควรมากเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ ควรได้ทำกิจกรรรมต่างๆ และหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีหน้าจอทุกประเภท

WHO ชี้ว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ควรได้ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อช่วยในการพัฒนาพฤติกรรมที่ดี และยังเป็นการป้องกันโรคอ้วนและโรคอื่นๆ ในอนาคต โดยพฤติกรรมติดหน้าจอนั้นรวมถึงการดูโทรทัศน์ หรือวิดีโอ และเกมคอมพิวเตอร์ด้วย

สำหรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 1 ถึง 4 ขวบ ควรทำกิจกรรมต่างๆ ทางร่างกายที่มีความหลากหลายอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน เพราะการที่เด็กอยู่กับที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต และอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน

WHO ระบุในรายงานเมื่อ 2 ปีที่แล้วว่า จำนวนเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคอ้วนทั่วโลก เพิ่มขึ้นเป็น 10 เท่า จาก 40 ปีที่แล้ว เป็นจำนวนกว่า 120 ล้านคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในเอเชีย

WHO แนะว่า เด็กในช่วงปฐมวัยจะมีการเติบโตทางร่างกายและการพัฒนาการรับรู้ที่รวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการสร้างพฤติกรรม และเริ่มปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในครอบครัว โดยใช้ผลการศึกษาหลายร้อยชิ้นในหลายประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกาใต้ และสหรัฐฯ

รายงานยังชี้ว่า อาการนอนไม่เพียงพอแบบเรื้อรังในเด็กๆ มีความเกี่ยวข้องกับภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันส่วนเกินโดยวัดจากดัชนีมวลกาย ขณะที่ระยะเวลาการนอนที่สั้นลงมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดูโทรทัศน์และการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น

X