การระบาดรอบใหม่ สมุทรสงคราม โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.สมุทรสงคราม (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบใหม่นี้ 16 ราย
 • รายล่าสุด (รายที่ 16 ) เป็นพ่อค้าอาหารทะเล
 • กลุ่มผู้ป่วยใน พท.สมุทรสงคราม ส่วนใหญ่เป็น ผู้ค้าอาหารทะเล และบุคลากรทางการแพทย์

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 15

ชาย อายุ 33 ปี

อาชีพ พ่อค้าคนกลางขายกุ้ง ต.บางพรม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

08 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. คนขายกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 5 ต.บางพรม

09 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. คลาหกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดมสมรไพบูลย์ ศ.กระดังงา

10 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.00 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายี่สาร
 • 07.00 – 08.30 น. คลายกุ้/ป เมหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดจอมปลวก

11 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา คเขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดวัดเกาะแก้ว

12-13 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา คนขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. คลาบปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม

14 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. คลายกุ้ง/ปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดวัดเกาะแก้ว

15 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ศ.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม

16 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายีสาร
 • 08.00 – 08.45 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดสมรไพบูลย์ ต.กระดังงา

17 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.00 น. ท่าซื้อปลา ศ.เขายี่สาร
 • 07.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดจอมปลวก

18 ม.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าชื่อปลา ศ.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดบางปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดวัดเกาะแก้ว

19 ม.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม

20 ม.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา เขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. คสาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม

21 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา คเขายี่สาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 09.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 16.00 – 17.00 น. ไปขายกุ้งตลาดนัดวัดเกาะแก้ว

22 ธ.ค. 63

 • 02.00 – 07.30 น. ท่าซื้อปลา ต.เขายสาร
 • 08.00 – 08.30 น. ตลาดกุ้งปลามหาชัย
 • 10.30 น. ตรวจเชื้อ COMD-19 รพ.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
 • 15.30 น. แวะบ้านบางตะบูน เอาของให้บิดา

23 ธ.ค. 63 – นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม ทั้งวัน

24 ธ.ค. 63

 • 06.00 – 05.30 น. นอนพักอยู่ที่บ้าน หมู่ 8 ต.บางพรม
 • 10.30 น. อม.บางตะบูน โทรมาแจ้งผล ยืนยันพบเชื้อ COWD-19 และไปซื้อของแถววัดช่องลม เจ้าหน้าที่ ลูกค้า ผู้ป่วย ใส่Mask ทุกคน

25 ธ.ค. 63

 • 06.00 – 15.00 น. อยู่ในรถยนต์จอดหน้าบ้าน
 • 15.00 น. เดินทางรักษาตัวใน รพ.นภาลัย โดยรถจาก รพ.

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 15

หญิง อายุ 47 ปี อาชีพ เภสัชกร รพ.นภาลัย ที่อยู่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

8 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ทํางานปกติที่ รพ.นภาลัย
 • 17.00 – 21.30 น. ขายยาที่ร้านขายยาบริเวณ ถนนแหลมใหญ่ ใส่ mask ตลอด

9 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ทํางานปกติที่ รพ.นภาลัย
 • 12.00 น. ทานข้าวคนเดียว
 • 18.00 น.กินหมูกระทะที่หน้าห้องกับเพื่อนร่วมงาน 7 คน

20 ธ.ค. 63 – อยู่เวรกับเพื่อนร่วมงาน 1 คน

21 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ทํางานปกติที่ รพ.นภาลัย วัดไข้ให้เจ้าหน้าที่ รพ. ใส่ mask ตลอด
 • 17.00 – 21.30 น. ขายยาที่ร้านขายยาบริเวณ ถนนแหลมใหญ่ ใส่ mask ตลอด

22 ธ.ค. 63 – เนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่ในห้องยา จึงไปขอตรวจหาเชื้อ covid -19

23 ธ.ค. 63 ผลตรวจหาเชื้อ ยืนยันพบเชื้อ COVID -19 ไม่ได้ไปทํางานแยกกักตัว

24 ธ.ค. 63 กักตัวที่ รพ.นภาลัย

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 14

หญิง อายุ 8 ปี อาชีพ นักเรียน ที่อยู่ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

5 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 12.00 น. เรียนพิเศษบ้านเป็นมิตร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 13.00 – 14.00 น. เรียนพิเศษ Kurion ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

6 ธ.ค. 63 – ทําบุญบ้าน

7 – 8 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. – 16.00 น. ไปเรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ. เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 – 18.00 น. เรียนพิเศษ Kumon ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม

9 – 13 ธ.ค. 63 – เดินทางไปเที่ยว จ.ภูเก็ต นั่งเครื่องบินจากสุวรรณ – ภูเก็ต พร้อมสมาชิกในครอบครัว อีก 7 คน

14 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. เรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 – 19.00 น. เรียนพิเศษ เอ็นสแควร์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม

15 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 16.00 น. เรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 – 18.00 น. เรียนพิเศษ Kumon ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม

16 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. – 16.00 น. ไปเรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม

17 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. – 16.00 น. ไปเรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 17.00 – 18.00.น.ไปเดินงานปลาทู กับครอบครัว

18 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. – 16.00 น. ไปเรียน ที่โรงเรียนสารสาสน์ ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 18.00 – 20.00.น.ไปเดินงานปลาทู กับครอบครัว

19 ธ.ค. 63

 • 11.00 – 12.00 น. เรียนพิเศษ Kurrion ต.แม่กลอง อ เมือง จ.สมุทรสงคราม การ
 • 14.00 – 15.00 น. ไปร้านเช่าชุด ข้างๆโรบินสันจังหวัดราชบุรี พร้อมแม่และพี่ชาย
  มีอาการปวดท้อง กินอาหารได้น้อยลง

20 ธ.ค. 63 – 08.00 – 12.00 น. เรียนพิเศษบ้านเป็นมิตร ต.แม่กลอง เริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ

21 ธ.ค. 63

 • 17.00 น. – 19.00 น ไปเดินห้างโลตัส ศ.แม่กลอง ที่ร้านหนังสือ
 • มีไข้สูง ไอ แม่ซื้อยามาให้รับประทานที่บ้าน

22 ธ.ค. 63 ไปตรวจ หาเชื้อ COVID – 19 ที่ รพ. นภาลัย รอผล

22 – 25 ธ.ค. 63 ไป Admit ที่ รพ.เมืองราช จ.ราชบุรี ถึงวันที่ 25 ธ.ค.63 ช่วงบ่าย

25ธ.ค. 63 – 16.00 น.ผลการยืนยัน ผู้ป่วยติดเชื้อ COMD – 19


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 13

ชาย อายุ 50 ปี อาชีพ เภสัชกร รพ.นภาลัย ที่อยู่ ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

12 – 13 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยา (ใส่ Mask ตลอด)

14 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 16.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล (ไป – กลับ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 17.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยฯ (ใส่ Mask คลอด)

15 ธ.ค. 63

 • 08.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 09.00 – 12.00 น.มีการจ่ายยาในคลินิกฟ้าใส
 • 17.00 – 20.00 น. (ใส่ Mask ตลอด)

16 ธ.ค. 63

 • 08.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 09.00 – 12.00 น.มีการจ่ายยาที่ รพ.สต.บางยี่รงค์ นั่งจํายยาแยกคนเดียว (ใส่ Mask ตลอด)
 • 13.00 16.30 น. เข้ามาทํางานที่โรงพยาบาล
 • 17.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยา (ใส่ (Mask ตลอด)

17 ธ.ค. 63

 • 06.00 – 10.00 น.ขับรถยนต์ไปโรงพยาบาลบ่อพลอย ไป 3 คน
 • 10.30 – 14.00 น. อยู่ตงานที่โรงพยาบาลบ่อพลอย (ใส่ Mask ตลอด)
 • 14.00 – 18.00 น. เดินทางกลับบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว (ใส่ Mask ตลอด)

18 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 16.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล (ไป – กลับ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 17.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยา (ใส่ Mask ตลอด)

19 ธ.ค. 63 – 15.00 – 17.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูกชายที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใส่ Mask ตลอด)

20 ธ.ค. 63 – 09.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยา (ใส่ Mask ตลอด)

21 ธ.ค. 63 คน

 • 08.30 – 16.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล (ไป – กลับ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 17.00 – 19.00 น.นําเครื่องพิมพ์ไปซ่อม ที่ราชบุรี แถวขันนี้ คนเดียว (ใส่ Mask ตลอด)
 • 20.00 น. เดินทางกลับบ้านพัก

22 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 16.30 น.มาทํางานที่โรงพยาบาล (ไป – กลับ โดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับภรรยา)
 • 17.00 – 20.00 น. อยู่บ้านขายยา ต.บางนกแขวก กับภรรยา (ใส่ Mask ตลอด)

23 ธ.ค. 63 เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COMD – 19 ที่ โรงพยาบาลนภาลัย

25 ธ.ค. 63 ผลการตรวจ ยืนยันพบเชื้อ COID – 19

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 12

ชาย อายุ 51 ปี ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา ต.ดอนมะโนรา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

8 ธ.ค. 63

 • 08.00 น. ทํางานคัดกรองวัณโรคและผู้ป่วยเบาหวาน จํานวน 214 ราย
 • 17.00 น. ไปรับลูกที่ ร.ร.ศรัทธาสมุทร โดยไม่ได้ลงจากรถ

9 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 16.30 น ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา
 • 17.00 น. ไปรับลูกที่ ร.ร.ศรัทธาสมุทร โดยไม่ได้ลงจากรถ

10 ธ.ค. 63 – 08.30 – 16.30 น ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา

11 ธ.ค. 63 – 08.00 น. เข้าสวน

12 ธ.ค. 63

 • 06.00 น. ส่งลูกสาวสอบที่ ร.ร.ราชโบริกาฯ จ.ราชบุรี ไม่ได้ลงจากรถ
 • 10.00 น. ไปส่งลูกชายเรียนพิเศษ ตรงข้ามร้านเด่นดี เอกชัย แต่ไม่ได้ลงจากรถ
 • 17.00 น. ไปรับลูกสาว ไม่ได้ลงจากรถ

13 ธ.ค. 63

 • 06.00 น. ส่งลูกสาวสอบที่ ร.ร.ราชโบริกาฯ จ.ราชบุรี ไม่ได้ลงจากรถ
 • 12.30 น. ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชายเรียนพิเศษซอยข้างๆร้านเบทาโก
 • 16.30 น. ไปรับลูกสาว ไม่ได้ลงจากรถ

14 ธ.ค. 63

 • 07.30 – 16.30 น. ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา
 • 17.00 น. ไปรับลูกที่ ร.ร.ศรัทธาสมุทร โดยไม่ได้ลงจากรถ

15 ธ.ค. 63

 • 11.00 – 15.00 น. ไปธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ สมุทรสงคราม ใส่ Mask ตลอด-

16 – 18 ธ.ค. 63

 • 07.30 – 16.30 น. ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา
 • 17.00 น. ไปรับลูกที่ ร.ร.ศรัทธาสมุทร โดยไม่ได้ลงจากรถ

19 ธ.ค. 63 คน

 • 10.00 น. ไปส่งลูกชายเรียนพิเศษ ตรงข้ามร้านเด่นดี เอกชัย แต่ไม่ได้ลงจากรถ
 • 13.00 น. ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษตรงข้ามโตโยต้าอัมพวา
 • 15.00 น. ไปรับลูกสาว

20 ธ.ค. 63

 • 12.30 น. ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งลูกชายเรียนพิเศษซอยข้างๆร้านเบทาโก
 • 13.00 น. ขับรถจักรยานยนต์ไปส่งลูกสาวเรียนพิเศษตรงข้ามโตโยต้าอัมพวา
 • 14.00 น. ไปเลือกตั้ง ที่จุดเลือกตั้ง หมู่ 2 ต.ลาดใหญ่

21 ธ.ค. 63 – 08.30 – 16.30 น ทํางานที่ รพ.สต.บ้านดอนมะโนรา

22 ธ.ค. 63 ตรวจหาเชื้อ COVID 19 เนื่องจากได้ข่าวเจ้าหน้าที่ อบต.ป่วยติดเชื้อ COVID 19

25 ธ.ค. 63 ผลการตรวจ ยืนยัน ติดเชื้อCOMID-19

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 11

ชาย อายุ 39 ปี อาชีพว่างงาน บ้านอยู่ หมู่ 2 ตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

1 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมน้องสาว (ที่บ้านพัก เลขที่ 104/125 ต.หญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) พร้อมมารดา โดยรถยนต์ส่วนตัว (ไม่สวม mask) อยู่บ้านน้องสาวทั้งวัน ไม่ได้ออกไปไหน
 • 19.00 น. เดินทางกลับที่พักพร้อมมารดา

2 ธ.ค. 63

พักอยู่บ้านที่จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน

3- 5 ธ.ค. 63

 • 09.00 น. เดินทางไปบ้านน้องสาวที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมมารดา โดยรถยนต์ส่วนตัว (ไม่สวม mask)
 • 13.00 – 15.00 น. เดินทางไปหาเพื่อนที่ตัวเมืองมหาชัย พบเพื่อน 3 – 5 คน

6 – 7 ธ.ค. 53

 • พักอยู่บ้าน
 • 10.00 – 12.00 น. เดินทางไปตลาดสดแม่กลอง พร้อมมารดา (สวมmask)

8- 10 ธ.ค. 63

 • เดินทางไปบ้านน้องสาวพร้อมมารดา โดยรถยนต์ส่วนตัว (สวมmask)
 • 13.00 – 15.00 น. ไปพบเพื่อนที่ตัวเมืองมหาชัย

11 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้านที่จังหวัดสมุทรสงคราม

12 – 15 ธ.ค. 63

 • ไปบ้านน้องสาวพร้อมมารดา โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • 17.00 น. เดินทางกลับจังหวัดสมุทรสงคราม

16 – 17 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้านที่จังหวัดสมุทรสงคราม

18 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้านที่จังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางไปร้านเซเว่นใกล้บ้าน (สวมmask)
มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น

19 ธ.ค. 63 – ไปบ้านน้องสาวพร้อมมารดา โดยรถยนต์ส่วนตัว (ไม่สวม mask)

20 ธ.ค. 63

 • ไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ รพ.มหาชัย
 • ยืนยันผลการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 21 ธ.ค.63

22 ธ.ค. 63 – มารับการรักษาที่ รพ.สมเด็จฯ

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 10

หญิง อายุ 65 ปี อาชีพงานบ้าน ที่อยู่ ม.2 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

1 ธ.ค. 63

 • 10.00 น. เดินทางไปเยี่ยมบุตรสาว (ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) พร้อมบุตรชาย โดยรถยนต์ ส่วนตัว ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย อยู่บ้านบุตรสาวทั้งวัน ไม่ได้ออกไปที่ไหน
 • 17.00 น. เดินทาง กลับบ้านพักจังหวัดสมุทรสงคราม

2 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ที่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน

3-5 ธ.ค. 63

 • 09.00 น. เดินทางไปบ้านบุตรสาว ที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุตรขายโดยรถยนต์ส่วนตัว *ไม่ได้สวม หน้ากากอนามัย
 • อยู่บ้านบุตรสาว ถึงประมาณ 17.00น. เดินทางกลับบ้านพักจังหวัดสมุทรสงครามพร้อม บุตรชาย
 • ช่วงวันที่ 3 ธ.ค.63 ผู้ป่วยเดินออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น หน้า ปากซอย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ใช้ระยะที่ในร้านประมาณ 30นาที (ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย)

6 -7 ธ.ค. 63

 • พักอยู่บ้าน ที่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 10.00 – 12.00 น. ไปตลาดสดแม่กลอง พร้อมบุตรขาย โดยรถยนต์ส่วนตัว “ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

8 – 10 ธ.ค. 63

 • เดินทางไปบ้านบุตรสาวพร้อมบุตรชาย โดยรถยนต์ส่วนตัว “ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
 • 14.00น.ออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น หน้าปากซอย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ใช้ ระยะที่ในร้านประมาณ 30นาที

11 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ที่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน

12 – 15 ธ.ค. 63 – เดินทางไปบ้านบุตรสาว ที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมบุตรชายโดยรถยนต์ส่วนตัว อยู่บ้านบุตรสาว ถึง ประมาณ 17.00น. เดินทางกลับบ้านพักจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมบุตรขาย

16 – 17 ธ.ค. 63 – พักอยู่บ้าน ที่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ไม่ได้เดินทางไปที่ไหน

18 ธ.ค. 63

 • 10.00 – 11.00 น.ผู้ป่วยพร้อมสามีไปรับการรักษา ที่ รพ.สต.บ้านดู่ฉี เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว (สวมหน้ากากอนามัย)
 • ช่วงเย็นรู้สึกมีไอ มีน้ำมูก

19 – 21 ธ.ค. 63

 • เดินทางไปบ้านบุตรสาวพร้อมบุตรชาย โดยรถยนต์ส่วนตัว “ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย
 • 14.00 – 14.30 น.ไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่น หน้าปากซอย ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย

20 ธ.ค.63 – เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รพ.มหาชัย”

22 ธ.ค.63 – ผลตรวจยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 9

เพศหญิง อายุ 26 ปี อาชีพพยาบาล รพ.สต.บางโทรัด พักบ้านพัก รพ.สต.บางโทรัด (คนเดียว)

4 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 10.30 น. คัดกรองโควิด งาน PM 2.5 ที่เซ็นทรัลมหาชัย
 • 11.00 น. ปรับสมุดที่ธนาคารกรุงไทยสาขาใหญ่ สมุทรสาคร
 • 12.00-17.00 อยู่ที่ทํางาน รพ.สต.บางโทรัด
 • 18.00 น. ไปกินชาบู เด็กชายนาย สาขาวัดช่องลม กับแฟน และกลับที่พัก

5 ธ.ค. 63

 • 12.00 – 18.00 ไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้า
 • 20.00 ตลาดน้ำอัมพวา

6 ธ.ค. 63 – อยู่ที่พัก

7 ธ.ค. 63

 • 08.30-16.00 น. อยู่ที่ทํางาน รพ.สต.บางโทรัด
 • 17.00-18.10 น. ไปธนาคารกรุงเทพสาขาโลตัสราชบุรี
 • 18.30-19.30 น. ไปธนาคารไทยพานิชย์สาขาโรบินสันราชบุรี
 • 20.30 น. กินข้าวต้มร้านรินทร์ แม่กลอง กับแฟน และกลับที่พัก

8 ธ.ค. 53

 • 08.30-12.00 น. ประเมิน ร.ร. พันท้ายนรสิงห์
 • 12.00-13.00 น. กินอาหารกับพี่ที่รพ.สต.บางกระเจ้า กับพี่ที่ทํางานรพ.สมุทรสาคร
 • 13.15-15.00 น. ประเมิน รร. กสิกรรม

9 ธ.ค. 63

 • 08.30-12.00 ฉีดวัคซีนเด็กที่อนามัย
 • 12.00-16.30 น. อยู่ที่ทํางาน รพ.สต.บางโทรัด และกลับที่พัก

10 ธ.ค. 63

 • 12.00 น. เอารถไปเคลมที่ศูนย์โตโยต้า สาขา ถนนเศรษฐกิจ
 • 13.00 – 14.30 น. ไปกินอาหารร้าน the white oven กับแฟนและน้องสาวแฟน และกลับที่พัก

11 ธ.ค. 63 – ไปเดินงานปลาทูกับแฟน

12 ธ.ค. 63 -ไปเอารถที่ศูนย์โตโยต้า

13 ธ.ค. 63 – ไม่ได้ไปไหน

14 ธ.ค. 63 – อยู่ที่ทํางาน รพ.สต.บางโทรัด ทําฟัน ตอน 14.00

15 ธ.ค. 63

 • 08.30-20.00 น. เวร รพ.สต.บางโทรัด
 • 20.30-7.00 น. เวร โรงงานพัทยาพูด กลับมานอนบ้านพัก

16 ธ.ค. 63

 • 08.30-12.00 น. ตรวจเท้าคนไข้ที่อนามัย (ประมาณ 10 คน)
 • 16.00-22.00 น. ไปกินข้าวกับเพื่อน และกลับที่พัก

17 ธ.ค. 63

 • 08.00 – 11.00 น. เจาะเลือดคนไข้ที่อนามัย (10กว่าคน)
 • 11.00 – 11.30 น. ไปส่งเลือดที่ รพ.เกตุม
 • 13.00 – 16.30 น. อยู่ที่ทํางาน รพ.สต.บางโทรัด

18 ธ.ค.63

 • 04.30 น. เดินทางไปสอบสวนโรคที่ตลาดกุ้งกับทีมสอบสวนโรค (ใส่แมสตลาด)
 • 05.30 น. เดินทางไปตลาดทะเลไทยกับเพื่อนชาย 1 คน (ใส่แมสตลอด)
 • 05.50 น. ร่วมทีมคัดกรอง – สัมภาษณ์ 4-5 คน แล้วไปจัดแถวเรียกคนมาตรวจ
 • 07.00 น. เดินทางกลับที่พัก
 • 09.00 – 12.00 น. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ไปประเมิน ร.ร.กับทีมที่ ร.ร.วัดใหญ่จอมปราสาท (ถอดแมสเฉพาะช่วงที่ทานข้าว+น้ำ ) ร่วมกับครู + ทีม ประมาณ 10 คน
 • 13.00 – 16.30 น. ไปประเมิน ร.ร.กับทีม ที่ ร.ร.วัดเจริญสุขาราม
 • 16.30 น. กลับบ้านพักเตรียมตัวไปงานศพที่วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 17.30 น. เดินทางออกจากบ้านพักไปร่วมงานศพกับแฟน ที่วัดป้อมแก้ว ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
 • 19.00 – 20.00 น. อยู่งานศพ
 • 20.30 – 22.00 น. ไปทานชาบูที่ ร้านอะโยอิ แม่กลอง
 • 22.00 น. กลับที่พัก เริ่มมีอาการเจ็บคอ

19 ธ.ค. 63 -เดินทางไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ รพ.นภาลัย จ.สมุทรสงคราม

20 ธ.ค. 63 – ผลออก/สรุปผลไม่ได้

21 ธ.ค. 63 – ตรวจซ้ำที่ รพ.นภาลัย

22 ธ.ค. 63 – ผลตรวจยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 8

ชาย อายุ 38 ปี อาชีพค้าขายตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ที่อยู่ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

1 ธ.ค. 63 – เดินทางไปทํางานที่ตลาดทะเลไทย (ระยะเวลาทํางาน 23.30 – 04.00 น.) หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้านที่ ต.แม่กลอง (ไปทํางานพร้อมภรรยา)

2 ธ.ค. 63 – เวลาประมาณ 12.00 น. เดินทางออกจากบ้านพร้อมภรรยาด้วยรถยนต์ส่วนตัว ไปที่ห้างซีคอนบางแค (ภรรยาไปเรียนโยคะภายในห้างจําชื่อไม่ได้) และเดินทางกลับบ้าน เวลา 17.00น. (ผู้ป่วยสวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา)

3 ธ.ค. 63 – ไปทํางานที่ตลาดทะเลไทย หลังจากนั้นเดินทางกลับบ้าน ต.แม่กลอง

4 – 5 ธ.ค. 63 – ผู้ป่วยและภรรยาไปเที่ยว อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พักค้างคืนโรงแรมบาบา บีชหัวหิน อยู่ห้องพักและมา รับประทานร้านอาหารใกล้ๆโรงแรม (เดินทางกลับบ้านพัก ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 5 ธ.ค.63)

6 ธ.ค. 63 – หยุดพักอยู่บ้าน

7 – 19 ธ.ค. 63 – ไปทํางานที่ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

19 ธ.ค. 63 – ผู้ป่วย เริ่มคัดจมูก

22 ธ.ค. 63 – ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รพ.นครธน กรุงเทพ ยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 7

ชาย อายุ 33 ปี (ไม่มีอาการป่วย) ต.แม่กลอง อําเภอเมืองสมุทรสงคราม รับ-ส่ง อาหารทะเล ตลาดกุ้งมหาชัย

6 ธ.ค.63 – ส่งของอาหารทะเล อยู่ จ.ลําพูน

7 ธ.ค.63 – จอดรถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง แล้วกลับบ้านที่ จ.ราชบุรี

8 – 9 ธ.ค.63 – อยู่บ้านพัก ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

10 ธ.ค.63 – มาเอารถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง ไปขึ้นของที่ตลาดกุ้ง ต.มหาชัย และซื้อข้าว ทานข้าวที่ตลาดกุ้ง ต.มหาชัย

11 ธ.ค.63 – ส่งของ อยู่ที่ จ.ลําพูน จอดส่งของที่ลานลงของเทศบาลฯ (ให้เช่า) ใกล้กับสนามกีฬา (ไม่ทราบชื่อ)

12 ธ.ค.63 – มาจอดรถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง แล้วกลับบ้านที่ราชบุรี ด้วยรถมอเตอร์ไซต์ ส่วนตัว

13 ธ.ค.63 – อยู่บ้านพัก ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

14 ธ.ค.63 – มาเอารถยนต์ที่ ช.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง ไปขึ้นของที่ตลาดกุ้ง ต.มหาชัย แวะ 7-11 (จําสาขาไม่ได้) แต่ใส่ mask ตลอด

15 ธ.ค.63 – อยู่ จ.ลําพูน (ส่งของที่เดิม)

16 ธ.ค.63 – มาจอดรถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง และขับมอเตอร์ไซต์กลับบ้านที่ จ.ราชบุรี

17 ธ.ค.63 – มาเอารถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง ไปขึ้นของที่ตลาดกุ้ง ต.มหาชัย

18 ธ.ค.63 – อยู่ จ.ลําพูน (ส่งของที่เดิม)

19 ธ.ค.63 – มาจอดรถยนต์ที่ ซ.จินดาวงศ์ ต.แม่กลอง และขับมอเตอร์ไซต์กลับบ้านที่ จ.ราชบุรี

20 ธ.ค.63 – อยู่บ้านพัก ต. เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

21 ธ.ค.6 – เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลสมเด็จฯ ผลยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 6

ชาย อายุ 45 ปี อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

7 ธ.ค. 63 – ไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

8 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านตนเอง และไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนน.แหลมใหญ่

9 ธ.ค. 63 – ไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร และไปห้องเย็นทวีวงษ์ (ไม่ได้ลงจากรถ)

10 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านตนเอง และไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนน.แหลมใหญ่

11 ธ.ค. 63

 • อยู่บ้านตนเอง / ไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนนแหลมใหญ่
 • ไปงานปลาทู ช่วงเวลา 18.00 – 20.00 น

12 ธ.ค. 63 – ไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

13 ธ.ค. 63 – ไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนน.แหลมใหญ่ และกลับบ้านตนเอง

14 ธ.ค. 63 – ไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – ไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนน.แหลมใหญ่ และกลับบ้านตนเอง

16-17 ธ.ค. 63 – ไปตลาดกลางกุ้งมหาชัย จ.สมุทรสาคร

18 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านตนเอง และไปบ้านเถ้าแก่ที่ ถนน.แหลมใหญ่ ช่วงเวลา
18.00 – 20.00 น.

19-20 ธ.ค. 63 -หยุดอยู่บ้าน

21 ธ.ค. 63 – ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ยืนยันติดเชื้อโควิด-19


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 5

หญิง อายุ 32 ปี ตําบลแม่กลอง อาชีพนักกายภาพ เดินทางไป-กับบ้าน จ.สมุทรสาคร

4 ธ.ค.63

 • เดินทางกลับมหาชัยโดยรถตู้โดยสารประจําทาง

6 ธ.ค.63

 • เดินทางไปเที่ยวโคราช โดยรถตู้ไปกับครอบครัว โดยแวะ ทานข้าวที่จุดพัก รถร้านเค้กบ้านสวน / วัดหลวงพ่อคูณ วัดสรพงษ์ / วัดศาลาลอย / ไหว้ย่าโม

7-9 ธ.ค.63 – ทํางานที่รพ.สมเด็จ

10-11 ธ.ค.63 – เดินทางกลับบ้าน (บ้าน ร้านแม่ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส)

12 ธ.ค.63 – เดินทางไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สมุทรสาคร ทานข้าวที่ตลาดป้าต้อย

13 ธ.ค.63 – เดินทางไปบ้านยายที่กระซ้าขาว

14 ธ.ค.63 – ทํางานที่รพ.สมเด็จ

15 ธ.ค.63 – เดินทางกลับบ้านที่มหาชัย

16 ธ.ค.63 – ทํางานที่รพ.สมเด็จ

17 ธ.ค.63

 • 13.30 น. เดินทางไปสํานักงานขนส่งจ.สมุทรสงครามเพื่อขอทําเรื่องต่อ
  ใบขับขี่
 • 19.00 น. เดินทางไปรับประทานหมูกระทะที่ร้านเซฟอาจ

18 ธ.ค.63 – ทํางานที่รพ.สมเด็จ

19 ธ.ค.63 – เดินทางกลับบ้านที่มหาชัย

20 ธ.ค.63 – เดินทางไปเลือกตั้งที่กาชาดจังหวัดสมุทรสาครแล้วกลับแม่กลองทันที

21 ธ.ค.63 – เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล ผลยืนยัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 4

ชาย อายุ 52 ปี อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

8 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพวง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย เสร็จแล้วกลับบ้าน โดยไม่ได้แวะที่ไหน
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดวัดลาดเป้ง

9 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดอิน – จัน

10 ธ.ค. 63 – หยุดขายของ ไปอยู่บ้านญาติที่ซอยหลังวัดบังปืน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

11 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดวัดลาดเป้ง

12 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพวง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดอิน จัน

13 ธ.ค. 63 – หยุดขายของ ไปอยู่บ้านญาติที่ซอยหลังวัดบังปืน

14 ธ.ค. 63

 • 08.30 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดอิน – จัน

15 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดวัดลาดเป้ง

16 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดอิน – จัน

17 – 18 ธ.ค. 63 – หยุดขายของ ไปอยู่บ้านญาติที่ซอยหลังวัดบังปืน

19 ธ.ค. 63

 • 07.00 – 10.30 น. ไปซื้อของสดที่ตลาดยายพ่วง ตรงข้ามวัดตึกมหาชัย
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดอิน – จัน

20 ธ.ค. 63 – หยุดขายของ ไปอยู่บ้านญาติที่ซอยหลังวัดบังปืน

21 ธ.ค. 63

 • ไม่ได้กลิ่นอาหาร
 • 08.00 น. เดินทางมาตรวจโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จ ยืนยันติดเชื้อ

🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 2-3

รายที่ 2 และ 3 ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 46 ปี และเพศหญิง อายุ 51 ปี (สามี ภรรยา) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ตําบลลาดใหญ่ อาชีพ รับ-ส่งอาหารทะเลตลาดกุ้ง ต.มหาชัย ประวัติ ไปตลาดทะเลไทย เดินทางโดยรถยนต์รับกุ้งจากแพมหาชัย ช่วงเวลา 23.00 – 05.00 น. ทุกวันรับมาขายตามบ้านคนและร้านอาหารใน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 1 – 14 ธ.ค.63 – ส่งของตามร้านอาหาร เวลา 06.00 – 10.30 น. หลังจากนั้นจะพักอยู่บ้านจนถึงเวลา 22.00 น. เพื่อไปตลาดทะเลไทย

 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้วัดบางประจันท์ (ร้านที่ 1)
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้วัดบางประจันท์ (ร้านที่ 2)
 • ร้านอาหารตามสั่งในซอยสวนแก้ว
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้เคียงโรงเรียนศรัทธา
 • ร้านอาหารใต้
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้วัดนางตะเคียน
 • ร้านอาหารตามสั่ง แถวร้านปะยางโค้งวัดปากลัด
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้เคียงวัดคู่
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้เคียง ปตท.บายพาส
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้เคียงสี่แยกลาดใหญ่
 • ร้านก๋วยเตี๋ยวใกล้ตรงข้ามทางรถไฟ
 • ร้านอาหารตามสั่ง ตรงซอยล้างรถ บางแก้ว
 • ร้านอาหารตามสั่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้วัดสวนแก้ว (ร้านที่ 1)
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้วัดสวนแก้ว (ร้านที่ 2)
 • ร้านอาหารตามสั่งใกล้ หมู่บ้านสวนแก้ว
 • ร้านอาหารตามสั่ง ใกล้วัดน้อยแสงจันทร์
 • ร้านอาหารตามสั่ง ม. 4 ต.ลาดใหญ่
 • ร้านอาหารตามสั่ง ทางไปอีสานคลาสสิก
 • ร้านกาแฟและอาหารตามสั่ง ใกล้ข้ามบัวส้มตํา
 • ร้านอาหารตามสั่ง ใกล้ตลาดกลางบางแก้ว
 • ร้านอาหารใต้ ใกล้โรงพักเมือง
 • ร้านอาหารตามใกล้โรงพักเมือง
 • ร้านอาหารตามสั่ง ใกล้โรงแรมอมตะ
 • ร้านลาบ แถวลาดใหญ่

20 ธ.ค.63 – ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบจ.ที่หน่วยเลือกตั้ง โรงเรียนวันสวนแก้ว เวลา 09.00 น.

21 ธ.ค.63 – ตรวจหาเชื้อโควิต – 19 ยืนยันติดเชื้อ


🔴️ ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 1

หญิง อายุ 27 ปี อําเภออัมพวา

พ.ย. – 4 ธ.ค. 63

 • ประชุมกรุงเทพมหานคร โรงแรมอะเล็กซานเดอร์ รามคําแหง 48/3 พักร่วมกับ ผอ.อบต.
  ดอนมะโนรา และเจ้าหน้าที่ 1 คน
 • เดินเที่ยว The mall บางกะปี และร้านยําแซ่บใน The mall

5 – 9 ธ.ค. 63

 • เดินสํารวจบ้าน ม.1,2,3,5,6,7,8 ต.ดอนมะโนรา (ใส่ mask ตลอด)
 • เย็นเดิน Central มหาชัย, Niki , Adidas Supersport

10 ธ.ค. 63 – เดินเล่น Central มหาชัย ช่วงเวลา 18.00 น. ที่โชนเสื้อผ้าเด็ก (จําชื่อร้านไม่ได้)

11 ธ.ค. 63 – ไปทํางานที่ อบต.ดอนมะโนรา

12 ธ.ค. 63 – พาลูกไปให้อาหารลิงที่เขางู จ.ราชบุรี (รถส่วนตัว 10.00 – 11.30 น.)

13 ธ.ค. 63

 • ช่วงเช้าอยู่บ้าน บ่ายมาตลาด 3D ซ่อมกุญแจรถ
 • ไปตลาดบางแก้ว

14 ธ.ค. 63

 • ไปทํางานที่ อบต.ดอนมะโนรา
 • ตอนเย็นไปเอากุญแจรถที่ตลาด 3D

15 ธ.ค. 63

 • ไปทํางานที่ อบต.ดอนมะโนรา
 • ตอนเย็นแวะไปเอา พาลูกมาที่ อบต.ด้วย (ลูกเข้าโรงเรียนที่
  ศูนย์เด็กเล็กวัดดอนมะโนรา ใกล้ๆกับ อบต.)

16 ธ.ค. 63 – ลางานช่วงเย็นแวะเซเว่นสวนหลวง และเซเว่นอัมพวา ไปหาเพื่อนที่อัมพวาเวลา 13.00 – 15.30 น. (ไม่ใส่ mask)

17 ธ.ค. 63 – ไปทํางานที่ อบต.ดอนมะโนรา (พาลูกไปฝากบ้านยาย ซอยมังกรทอง)

18 ธ.ค. 63

 • ไปทํางานที่ อบต.ดอนมะโนรา 06.30 – 7.00 น.
 • ไปคลินิคกนกวรรณ (ลูกไม่ได้ใส่ mask)
 • ช่วงเย็นไปกินหมูกระทะร้านเชฟอาจ ต.แม่กลอง

19 ธ.ค. 63

 • วันหยุดทําบุญบ้าน (มีญาติมาร่วมด้วยไม่สวม mask) จํารายละเอียดไม่ได้
 • เริ่มมีใช้ ไอ เจ็บคอ

20 ธ.ค. 63

 • ช่วงเช้าไปเลือกตั้ง เวลา10.00น. ที่หน่วยเลือกตั้งหมู่บ้านเต็มสุข ตําบลบ้านปรก
 • ช่วงเย็นไปหาหมอที่ รพ. และหมอนัดตรวจหาเชื้อโควิด-19 21/12/63 เวลา 7.00 น.

21 ธ.ค. 63 – ผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

‘สหราชอาณาจักร’ ป่วยโควิด-19 ทะลุ 10,000 ราย ติดต่อกันวันที่ 3

โดยจำนวนผู้ป่วยใหม่ทั่วประเทศส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

CDC สหรัฐฯ คาดสายพันธุ์เดลตาจะขึ้นเป็นสายพันธุ์ระบาดหลักในสหรัฐฯ

สาเหตุเนื่องจากความสามารถในการแพร่เชื้อได้ดี

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมอนามัย แนะพ่อแม่เข้ม 3 ด้าน ช่วยเด็กนักเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

ก่อนหน้านี้มีการแพร่ระบาด และการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากมีการเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายที่ผ่านมาในหลายจังหวัด

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

‘กัมพูชา’ พบป่วยโควิด-19 เพิ่ม 799 ราย

โดยแนวโน้มการติดเชื้อในกัมพูชา ยังตัวในระดับ 6-7 ร้อยรายต่อวัน ในขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันมีแนวโน้มสูงขึ้น

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

สั่งปิด ไปรษณีย์บางซื่อ หลังพบพนักงานติดโควิด

โดยระหว่างนี้สามารถใช้บริการ ไปรษณีย์ดุสิต ไปรษณีย์บางโพ ไปรษณีย์บางกระบือ เเละไปรษณีย์พระจอมเกล้า

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ศบค.ผ่อนคลาย พื้นที่สีแดงเข้ม นั่งกินในร้านอาหารได้ เริ่ม 21 มิ.ย.นี้

ขณะที่หลังมีการปรับพื้นที่ก็มีการปรับมาตรการเพื่อผ่อนคลายโดยมีการรับฟังจากผู้ประกอบการ และภาคประชาชน

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

ศบค. จัดสรรวัคซีน เดือน ก.ค. มีวัคซีนเข้า 10 ล้านโดส เตรียมซื้อซิโนแวคเพิ่ม

นักวิจัยก็กำลังหาวิธีฉีดวัคซีนสลับเข็มกัน เพื่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

กทท. เตรียมความพร้อมพื้นที่ท่องเที่ยว(Safety Zone) นำร่องย่านเมืองเก่า “น่าน”

พร้อมกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์