เกษตรกร เพาะเห็ด เห็ดโคน เห็ดโคนญี่ปุ่น

เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตัวใหม่ที่กำลังติดตลาด ซื้อง่ายขายคล่อง กก.ละ 100 บาทเท่านั้น

เกษตรกรชาว จ.สงขลา เผย เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตัวใหม่ที่กำลังติดตลาด ซื้อง่ายขายคล่อง กิโลกรัมละ 100 บาทเท่านั้น ที่ฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน ในพื้นที่หมู่ 7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ฟาร์มเห็ดของนางนิตยา เพชรรัตน์ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดหลินจือแดง…

Home / NEWS / เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตัวใหม่ที่กำลังติดตลาด ซื้อง่ายขายคล่อง กก.ละ 100 บาทเท่านั้น

เกษตรกรชาว จ.สงขลา เผย เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดตัวใหม่ที่กำลังติดตลาด ซื้อง่ายขายคล่อง กิโลกรัมละ 100 บาทเท่านั้น

ที่ฟาร์มเพาะเห็ดหลินจือแดงบุหลัน ในพื้นที่หมู่ 7 ต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ฟาร์มเห็ดของนางนิตยา เพชรรัตน์ เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการเพาะเห็ดหลินจือแดง และเพาะเห็ดถังเช่าสีทอง ได้มีการปลูกเห็ดโคนญี่ปุ่น ซึ่งเริ่มได้รับความนิยมในท้องตลาด

เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี เนื้อดอก ก้านดอก มีความกรอบแน่น และเนื้อคล้ายเห็ดโคน เห็ดชนิดนี้ราคาไม่แพงมากนัก ทางเจ้าของฟาร์มขายแบบใส่กล่อง ส่งขายกล่องละ 20 บาท กิโลกรัม 100 บาทเท่านั้น

นางนิตยา เพชรรัตน์ ได้เปิดเผยว่า ตนได้มีการพัฒนาการเพาะเห็ดขึ้นมาอีกชนิดหนึ่ง ก็คือการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น กำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคและเริ่มติดตลาด

โดยเป็นการขายในราคาระดับรากหญ้า ซื้อง่ายขายคล่องที่ชาวบ้านทั่วไปสามารถกินได้ แบ่งใส่กล่องขายกล่องละ 20 บาท กิโลกรัมละ 100 บาท ในขณะที่ราคาขายในศูนย์การค้าทั่วไปอยู่ที่ 250-300 บาทต่อกิโลกรัม ขณะนี้มีลูกค้าตามมาซื้อถึงที่ฟาร์ม

ข้อดีของเห็นโคนญี่ปุ่นคือเป็นเห็ดที่มีรสชาติดี เนื้อดอก ก้านดอก มีความกรอบแน่น เนื้อคล้ายเห็ดโคน นิยมนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด และยังมีคุณสมบัติเด่นคือสามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นานกว่า 1 สัปดาห์ โดยยังมีความสด รูปร่าง ขนาดน้ำหนัก และ สีสัน ไม่เปลี่ยนแปลง

คุณนิตยา สำหรับเห็ดโคนญี่ปุ่น ในธรรมชาติจะเจริญเติบโตได้ดีบนท่อนไม้ผุ แต่ในการเพาะเลี้ยงจะใช้ขี้เลื่อยที่เพิ่มอาหารเสริมให้เห็ดชนิดนี้สามารถเติบโตได้ดี ระยะเวลาการเพาะเห็ดจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตจนหมดสิ้น ประมาณ 130-145 วัน

สำหรับระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใน 1 รอบ การผลิตจะเก็บดอกได้ 8-15 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวทั้งหมดประมาณ 60-80 วัน ผลผลิตที่ได้ ต่อถุงจะอยู่ที่ 100-150 กรัมต่อถุง