บริจาคเลือด

รพ.มหาราชฯ ขาดแคลนเลือดเดือนละกว่า 600 ยูนิต เร่งเชิญชวนช่วยบริจาค

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตเดือนละกว่า 600 ยูนิต เร่งเชิญชวนคนช่วยบริจาค หวั่นกระทบการรักษาผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจากวันละประมาณ 60 เหลือ 40 ถุง…

Home / NEWS / รพ.มหาราชฯ ขาดแคลนเลือดเดือนละกว่า 600 ยูนิต เร่งเชิญชวนช่วยบริจาค

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตเดือนละกว่า 600 ยูนิต เร่งเชิญชวนคนช่วยบริจาค หวั่นกระทบการรักษาผู้ป่วย

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบภาวะขาดแคลนโลหิตอย่างหนัก จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงจากวันละประมาณ 60 เหลือ 40 ถุง ( ยูนิต ) ไม่เพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วย ทำให้ล่าสุด เพจ “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โพสต์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ระบุว่า

ขณะนี้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต้องประสบภาวะขาดแคลนโลหิตทุกหมู่ สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตเพื่อการรักษา พร้อมระบุแม้ทางโรงพยาบาลจะดำเนินการในการประสานเพื่อให้ได้มาซึ่งโลหิตสำหรับใช้บริการผู้ป่วยเป็นประจำทุกวัน แต่ยังคงไม่เพียงพอ

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นโรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีผู้ป่วยหลากหลายที่เข้ามาใช้บริการ โดยทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้เลือดมากสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดโรคหัวใจที่มีอยู่เดือนละประมาณ 8 รายต่อเดือน

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องทำเคมีบำบัด , ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ , ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย รวมทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินระดับรุนแรง โดยมีความจำเป็นต้องใช้เดือนละประมาณ 3,000 ยูนิต แต่จำนวนผู้เข้าบริจาคที่ลดลง ทำให้ล่าสุดโรงพยาบาลต้องขาดแคลนเลือดเดือนละประมาณ 600 ยูนิต โดยที่ผ่านมาได้ประสานขอสนับสนุนไปยังสภากาชาดไทย แต่ก็ยังไม่เพียงพอ

สาเหตุที่ทำให้จำนวนผู้บริจาคลดลงส่วนหนึ่งมาจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มวัยกลางคนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการบริจาคเลือดลดลงไปด้วย

ผศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเกรงจะส่งผลกระทบต่อการผ่าตัดที่ต้องใช้เลือดมาก โดยเฉพาะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่ต้องใช้เลือดมาก เช่นเดียวกับผู้ป่วยฉุกเฉินจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้ทางโรงพยาบาลต้องเร่งออกรับบริจาคตามมหาวิทยาลัยและกำลังพลทหารมากขึ้น

รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้คนมาบริจาคเลือดให้มากขึ้น ไม่ให้มีผลกระทบต่อปริมาณสำรองขั้นต่ำของธนาคารเลือดของโรงพยาบาลและกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย