การระบาดรอบใหม่ เลย โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.เลย (ล่าสุด)

จังหวัดเลย พบผู้ป่วยโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่นี้ จำนวน 1 ราย

Home / NEWS / สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.เลย (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • จังหวัดเลย พบผู้ป่วยโควิด-19 ในการระบาดระลอกใหม่นี้ จำนวน 1 ราย
 • โดยเป็นแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ไปขายสลากอยู่ที่ตลาดกลางกุ้ง – ตลาดทะเลไทย – รง. ไทยยูเนียน จ.สมุทรสาคร

สำหรับจังหวัดเลย พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 1 ราย ที่อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยผู้ป่วยรายนี้ ยังถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับกรณีที่ตลาดกลางกุ้ง ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร เนื่องจากผู้ป่วยนั้น ไปขายสลากฯ ในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงเวลาที่มีรายงานการระบาดเกิดขึ้น

ไทม์ไลน์ – ผู้ป่วยรายที่ 1

หญิงไทย อายุ 43 ปี อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

8 ธ.ค. – 20.00น. ออกเดินทางจากบ้าน ห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลยด้วยรถกระบะ ทั้งหมด 12 ราย

9 ธ.ค.

 • ไปรับลอตเตอรี่ที่สนามบินน้ำ
 • 10.00 น. ไปขายลอตเตอรี่ที่ หมู่บ้านฟ้าใส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

10-13 ธ.ค.

 • 05.00น. ขึ้นรถโดยสารประจําทางไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดกลางกุ้ง
 • 10.00 น.ขายลอตเตอรี่ที่บิ๊กซีและหน้าโรงงานไทยยูเนียน
 • 13.00 น.ไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านฟ้าใส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ช่วงเย็นไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านเอเชีย เสร็จขึ้นรถโดยสารกลับที่พัก

14 ธ.ค.

 • 05.00น. ขึ้นรถโดยสารประจําทางไปขายลอตเตอรี่ ที่ตลาดกลางกุ้ง
 • 09.00 น. ไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดทะเลไทย
 • ช่วงบ่ายขายลอตเตอรี่ที่บิ๊กซีและหน้าโรงงานไทยยูเนียน

15 ธ.ค.

 • 05.00น. ขึ้นรถโดยสารประจําทางไปขายลอตเตอรี่ที่ตลาดกลางกุ้ง
 • 10.00 น.ขายลอตเตอรี่ที่บิ๊กซีและหน้าโรงงานไทยยูเนียน
 • 13.00 น.ไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านฟ้าใส อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
 • ช่วงเย็นไปขายลอตเตอรี่ที่หมู่บ้านเอเชีย เสร็จขึ้นรถโดยสารกลับที่พัก

16 ธ.ค.

 • 05.00น.ขึ้นรถโดยสารประจําทางไปขายลอตเตอรี่ ที่ตลาดกลางกุ้ง
 • 10.00น.ขายลอตเตอรี่ที่บิ๊กซีและหน้าโรงงานไทยยูเนียน
 • 14.00 น. เดินทางกลับบ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย รถกระบะทั้งหมด 12 ราย

17 ธ.ค.

 • 02.00น. เดินทางถึงบ้านบ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ช่วงเช้าไปไร่เพื่อนบ้าน (ทั้งหมด 4 คน)
 • 18.00-19.00 ไปไร่เพื่อนบ้าน (ทั้งหมด 7 คน)

— ตรวจสอบเพิ่มเติม 18-19 ธ.ค. —

20 ธ.ค.

 • ช่วงเข้าไปรับลอตเตอรี่ที่ไปรษณีย์ด่านซ้าย รวมทั้งหมด 7 คน
 • 10.00 น. ไปคูหาเลือกตั้งบ้านห้วยทอง ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย
 • 12.00 น.เริ่ม Horne Quarantine

21 ธ.ค. – Home Quarantine ที่บ้านตนเอง

22 ธ.ค. – เดินทางไป รพร.ด่านซ้ายเพื่อ ตรวจหาเชื้อ COVID-19

23 ธ.ค. – 06.00น. ไปซื้ออาหารที่ร้านชํา แม่ม่อนและไปไร่ตนเองรวม ทั้งหมด 4 คน

24 ธ.ค. – 07.00-10.00น.ได้รับแจ้งผลตรวจพบ พบเชื้อ / เข้ารับการรักษาที่ รพร.ด่านซ้าย