กลุ่มชาติพันธ์ ข่าวเชียงใหม่ เผาป่า

กลุ่มชาติพันธ์ 38 ชนเผ่า ประท้วงสื่อใหญ่ หลังถูกตีตราเป็นคนเผาป่า

กลุ่มชาติพันธุ์ประท้วงสื่อใหญ่ เรียกร้องรับผิดชอบหลังพาดหัวข่าว “ชาวเขาเผาป่า” ต้นตอหมอกควัน เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จากชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 คน รวมตัวถือป้ายประท้วงหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนอ่านแถลงการณ์ในนามเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย หรือ…

Home / NEWS / กลุ่มชาติพันธ์ 38 ชนเผ่า ประท้วงสื่อใหญ่ หลังถูกตีตราเป็นคนเผาป่า

กลุ่มชาติพันธุ์ประท้วงสื่อใหญ่ เรียกร้องรับผิดชอบหลังพาดหัวข่าว “ชาวเขาเผาป่า” ต้นตอหมอกควัน เข้าข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์จากชนเผ่าต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 คน รวมตัวถือป้ายประท้วงหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนอ่านแถลงการณ์ในนามเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย หรือ คทช. 38 กลุ่มชาติพันธ์ และ ภาคีองค์กรเครือข่าย

เรียกร้องให้ไทยรัฐออนไลน์ออกมาแสดงความรับผิดชอบ หลังพาดหัวข่าว “เชียงใหม่อ่วมอีก ชาวเขาแห่เผาป่า รอเพาะปลูกฤดูฝน” ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดจากข้อเท็จจริงที่คลาดเคลื่อน และทำให้เกิดความเสียหายต่อกลุ่มชาติพันธ์

โดยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ วันที่ 29 เมษายน 2562 ระบุว่า “เชียงใหม่อ่วมอีก ชาวเขาแห่เผาป่า รอเพาะปลูกฤดูฝน” และบางตอนของข่าวยังระบุว่า “ชาวเขาลักลอบเผาไร่เลื่อนลอย เตรียมเพาะปลูกช่วงฤดูฝน ส่งผลทำให้จุดฮอทสปอตในเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูง 191 จุด หลายฝ่ายเร่งหาทางป้องกันโดยการปลูกป่าเปียกและทำแนวกันไฟ”

นางวิไลลักษณ์ เยอเบาะ ตัวแทน คทช. บอกว่า นับแต่อดีตที่ผ่านมากลุ่มชนเผ่ามีการจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบ และ ยังเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการดับไฟป่ามาโดยตลอด พาดหัวข่าวและเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ถือเป็นการตีตรากลุ่มชาติพันธ์ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีอคติทางชาติพันธ์และละเมิดสิทธิมนุษยชน

จึงเรียกร้องให้ไทยรัฐออนไลน์ออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษ และนำเสนอข้อเท็จจริงผ่านสื่อของไทยรัฐทุกช่องทาง นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวโดยไม่มีอคติทางชาติพันธ์ต่อชนเผ่าพื้นเมือง เพราะที่ผ่านมาปรากฏอยู่เสมอที่ชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ถูกเหมารวม

โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ จนส่งผลกระทบ โดยขอให้นำเสนอข่าวโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ไม่ให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่ประชาชนคนไทยด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในถิ่นที่อยู่ ความเชื่อ และ วัฒนธรรม

ขณะที่ นายชัยพิณ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าวไทยรัฐจังหวัดเชียงใหม่ ออกมาขอโทษ พร้อมระบุว่า ที่ผ่านมาไทยรัฐได้ทำงานกับพี่น้องชาติพันธุ์มาโดยตลอด ซึ่งข้อเรียกร้องทั้งหมดจะส่งไปยังกองบรรณาธิการไทยรัฐออนไลน์ที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้ทราบและแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน