การระบาดรอบใหม่ ชัยภูมิ โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ชัยภูมิ (ล่าสุด)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์การระบาดในรอบใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 รายด้วยกัน ทั้งหมดยังคงมีความเชื่อมโยงตลาดอาหารทะเล สมุทรสาคร
 • รายแรก หญิง อายุ 41 ปี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • รายที่สอง หญิง อายุ 15 ปี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ลูกสาวของรายที่หนึ่ง)
 • รายที่สาม ชาย อายุ 23 ปี อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 • หนองบัวแดงไม่มีผู้ติดเชื้อ

ไทม์ไลน์ รายแรก

หญิง อายุ 41 ปี อำเภอภูเขียว อาชีพแม่ค้า ผู้ป่วยไม่มีอาการ

6 ธ.ค. – 24.00 น. เดนิทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

7 ธ.ค.

 • 10.00 น. เดินทางกลับบ้านที่อ.ภูเขียว
 • 14.00 – 18.00 น. ไปขายของที่ตลาดสด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (นอนบนรถ, อาบน้ำในห้องน้ำตลาด)

8 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 02.30 – 07.00 น. และเดินทางกลับบ้าน ที่อ.ภูเขียว

9 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

10 ธ.ค. – ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 11.00 – 18.00

11 ธ.ค.

 • ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 01.00 – 08.00 น.
 • ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

12 – 13 ธ.ค. – อยู่บ้าน

14 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 14.00-18.00 น. นอนในรถ

15 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 02.30 – 07.00 น. / กลับบ้านที่ต.ภูเขียว

16 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-19.00 น.

17 ธ.ค. – ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 11.00 – 18.00 น.

18 ธ.ค.

 • ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 01.00 – 08.00 น.
 • ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

19-21 ธ.ค. – อยู่บ้าน

22 ธ.ค. – ไปตรวจที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ


ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 2

หญิง อายุ 15 ปี อำเภอภูเขียว ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ป่วยรายแรก

7 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

8 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

9 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. – อยู่กับน้า มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย

10 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

11 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา

12 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดา

12 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดาและพี่ชาย

14 -15 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

16 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. อยู่บ้าน มีอาการแสบจมูก นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในบ้าน รวม 9 คน

17 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)
 • มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในบ้าน รวม 9 คน

18 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. อยู่บ้าน มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

19 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดาและพี่ชาย / มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

20 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน
 • มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

20 ธ.ค. – เดินทางมาตรวจ ที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ


ไทม์ไลน์ รายที่ 3

9 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน ต.ซับสีทอง อ.เมือง ชัยภูมิ

10 ธ.ค.

 • 19.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย ทั้งภรรยา-ผู้ป่วยใส่หน้ากากตลอดเวลา / แรงงานเมียนมาร์ ร้านกอบเกตุ ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

11 ธ.ค.

 • 02.00 น. กลับชัยภูมิ แวะห้องน้ำ ปตท.ปากช่องไฮเวย์ (ทั้งสองคนสวมหน้ากากผ้า แวะพักไม่ถึง 15 นาที)
 • 07.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 11.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

12 ธ.ค.

 • 15.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย / ผู้ป่วยนอนรอในรถ / แรงงานเมียนมาร์ (รายเดิม) ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

13 ธ.ค.

 • กลับชัยภูมิ
 • 08.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 09.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

14 ธ.ค.

 • 09.00 น. ออกจากที่พักไปบ้านเช่า ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรฯ
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี (สวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ราย)
 • 19.00 น เข้าพักที่บ้านเช่า

15-16 ธ.ค. – กลับบ้านที่ ต.ซับสีทอง ชัยภูมิ / ผลตรวจแรงงานเมียนมาร์ที่ขนของ ไม่พบเชื้อ

17 ธ.ค.

 • 15.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย / ผู้ป่วยนอนรอในรถ / แรงงานเมียนมาร์ (รายเดิม) ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

18 -20 ธ.ค.

 • กลับชัยภูมิ
 • 07.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 09.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

21 ธ.ค.

 • ผู้นำหมู่บ้านแนะให้ไปตรวจหาเชื้อ
 • 16.30 เข้าตรวจ รพ.ชัยภูมิ ก่อนเดินทางกลับบ้านพัก

22 ธ.ค. – กักตัวอยู่บ้าน / ผลแล็บออก ผู้ป่วยพบเชื้อ ส่วนภรรยาไม่พบเชื้อ

23 ธ.ค. – ผลตรวจยืนยันแล็บที่ 2 พบเชื้อ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา / ภรรยาเข้ากักตัว


แท็ก: NEWS , , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

สบส. – ตำรวจ ทลายเครือข่าย ‘ขายใบรับรองโควิดปลอม’

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมตำรวจ ทลายเครือข่ายขายใบรับรองผลตรวจโควิดปลอม พร้อมรวบผู้ต้องหา 3 ราย เบื้องต้นสั่งฟันโทษใน 4 ข้อหา ทั้งปลอมเอกสาร ปลอมเครื่องหมายแลป และหมอเถื่อน

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

UCEP Plus หลักเกณฑ์การรักษา ‘โควิด-19’ แบบใหม่ ที่ทุกคนควรรู้

ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.65 เป็นต้นไป ทางกระทรวงสาธารณสุข ปรับมาใช้ระบบ UCEP Plus ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ตามสิทธิ์ต่าง ๆ

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายร้อง ประกันโควิด “เจอ จ่าย ไม่จบ”

ผู้เสียหายจาก ประกันโควิด รวมตัวบุก คปภ. เรียกร้อง บริษัทประกัน จ่ายสินไหม หลังเบิกจ่ายไม่ได้นานกว่า 1 เดือน ด้าน คปภ.ยืนยัน พิทักษ์สิทธิประชาชนเต็มที่

สธ.พบสัดส่วนโอมิครอน BA.2 เพิ่มขึ้น ถอดรหัสพบ 4 รายเข้าข่าย BA.2.2

สธ.พบสัดส่วนโอมิครอน BA.2 เพิ่มขึ้น ถอดรหัสพบ 4 รายเข้าข่าย BA.2.2

กระทรวงสาธารณสุข เผย โควิด 19 ในประเทศไทยเป็น “โอมิครอน” 99.7% สัดส่วน BA.2 เพิ่มขึ้นจาก 52% เป็น 68%

X