การระบาดรอบใหม่ ชัยภูมิ โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ชัยภูมิ (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • สถานการณ์การระบาดในรอบใหม่ของจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 3 รายด้วยกัน ทั้งหมดยังคงมีความเชื่อมโยงตลาดอาหารทะเล สมุทรสาคร
 • รายแรก หญิง อายุ 41 ปี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 • รายที่สอง หญิง อายุ 15 ปี อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ (ลูกสาวของรายที่หนึ่ง)
 • รายที่สาม ชาย อายุ 23 ปี อำเภอเมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
 • หนองบัวแดงไม่มีผู้ติดเชื้อ

ไทม์ไลน์ รายแรก

หญิง อายุ 41 ปี อำเภอภูเขียว อาชีพแม่ค้า ผู้ป่วยไม่มีอาการ

6 ธ.ค. – 24.00 น. เดนิทางไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

7 ธ.ค.

 • 10.00 น. เดินทางกลับบ้านที่อ.ภูเขียว
 • 14.00 – 18.00 น. ไปขายของที่ตลาดสด อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น (นอนบนรถ, อาบน้ำในห้องน้ำตลาด)

8 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 02.30 – 07.00 น. และเดินทางกลับบ้าน ที่อ.ภูเขียว

9 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

10 ธ.ค. – ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 11.00 – 18.00

11 ธ.ค.

 • ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 01.00 – 08.00 น.
 • ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

12 – 13 ธ.ค. – อยู่บ้าน

14 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 14.00-18.00 น. นอนในรถ

15 ธ.ค. – ขายของตลาดสด อำเภอมัญจาคีรี ช่วง 02.30 – 07.00 น. / กลับบ้านที่ต.ภูเขียว

16 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-19.00 น.

17 ธ.ค. – ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 11.00 – 18.00 น.

18 ธ.ค.

 • ขายของในตลาดสดเทศบาลตำบลภูเขียว ช่วง 01.00 – 08.00 น.
 • ขายของที่ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว ช่วง 15.00-20.00 น.

19-21 ธ.ค. – อยู่บ้าน

22 ธ.ค. – ไปตรวจที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ


ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยรายที่ 2

หญิง อายุ 15 ปี อำเภอภูเขียว ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ป่วยรายแรก

7 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

8 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

9 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. – อยู่กับน้า มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย

10 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

11 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา

12 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดา

12 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดาและพี่ชาย

14 -15 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)

16 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. อยู่บ้าน มีอาการแสบจมูก นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในบ้าน รวม 9 คน

17 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน ร่วมกับน้า (ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 3 ราย)
 • มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล นั่งรับประทานอาหารร่วมกันในบ้าน รวม 9 คน

18 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช.
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 – 20.00 น. ตลาดนัดบ้านหนองคัน ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว / อยู่ร่วมกันมารดา
 • 20.00 น. อยู่บ้าน มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

19 ธ.ค. – อยู่ร่วมบ้านกับมารดาและพี่ชาย / มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

20 ธ.ค.

 • 06.40 – 08.00 น. เดินทางออกไปเรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีขุนแพไทย-เยอรมัน (จีเทค) อ.ชุมแพ ขอนแก่น (รถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร)
 • 08.00 – 16.00 น. เรียนที่วิทยาลัย ชั้น ปวช. 1/1 (เพื่อนร่วมชั้น 53 ราย)
 • 16.00-17.30 น. ขึ้นรถโดยสารสาร สายหนองคัน-บ้านเพชร กลับบ้าน
 • 17.30 น. อยู่บ้าน
 • มีอาการน้ำมูกไหล จมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น

20 ธ.ค. – เดินทางมาตรวจ ที่ รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ


ไทม์ไลน์ รายที่ 3

9 ธ.ค. – พักอยู่บ้าน ต.ซับสีทอง อ.เมือง ชัยภูมิ

10 ธ.ค.

 • 19.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย ทั้งภรรยา-ผู้ป่วยใส่หน้ากากตลอดเวลา / แรงงานเมียนมาร์ ร้านกอบเกตุ ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

11 ธ.ค.

 • 02.00 น. กลับชัยภูมิ แวะห้องน้ำ ปตท.ปากช่องไฮเวย์ (ทั้งสองคนสวมหน้ากากผ้า แวะพักไม่ถึง 15 นาที)
 • 07.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 11.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

12 ธ.ค.

 • 15.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย / ผู้ป่วยนอนรอในรถ / แรงงานเมียนมาร์ (รายเดิม) ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

13 ธ.ค.

 • กลับชัยภูมิ
 • 08.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 09.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

14 ธ.ค.

 • 09.00 น. ออกจากที่พักไปบ้านเช่า ต.หนองหาน อ.หนองหาน อุดรฯ
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดนัดศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี (สวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2 ราย)
 • 19.00 น เข้าพักที่บ้านเช่า

15-16 ธ.ค. – กลับบ้านที่ ต.ซับสีทอง ชัยภูมิ / ผลตรวจแรงงานเมียนมาร์ที่ขนของ ไม่พบเชื้อ

17 ธ.ค.

 • 15.00 น. เดินทางจากชัยภูมิ ไปตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร กับภรรยา
 • 23.00 น. ภรรยาลงไปเลือกอาหารทะเล ที่ตลาดทะเลไทย / ผู้ป่วยนอนรอในรถ / แรงงานเมียนมาร์ (รายเดิม) ขนของขึ้นรถ 1 คน ใส่หน้ากากผ้า

18 -20 ธ.ค.

 • กลับชัยภูมิ
 • 07.00 น. แวะส่งของที่บ้านพี่ชาย ของภรรยา อ.จัตุรัส
 • 09.00 น. ถึงบ้านพัก ต.ซับสีทอง อ.เมือง

21 ธ.ค.

 • ผู้นำหมู่บ้านแนะให้ไปตรวจหาเชื้อ
 • 16.30 เข้าตรวจ รพ.ชัยภูมิ ก่อนเดินทางกลับบ้านพัก

22 ธ.ค. – กักตัวอยู่บ้าน / ผลแล็บออก ผู้ป่วยพบเชื้อ ส่วนภรรยาไม่พบเชื้อ

23 ธ.ค. – ผลตรวจยืนยันแล็บที่ 2 พบเชื้อ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา / ภรรยาเข้ากักตัว

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ศบค.รายงานสถานการณ์ โควิด วันนี้ พบ 8 คลัสเตอร์ใหม่ ในเขต กทม.

ศบค.รายงานสถานการณ์ โควิด วันนี้ พบ 8 คลัสเตอร์ใหม่ ในเขต กทม.

หลายคลัสเตอร์ที่รายงานในวันนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มนักศึกษาช่างฝีมือที่อยู่ระหว่างการฝึกงาน จึงมีการเชื่อมต่อหลายโรงงาน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดศูนย์ฉีด”ซิโนฟาร์ม” วันเเรก นายกฯ สั่งจัดหาเตียงมาเพิ่ม

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดศูนย์ฉีด”ซิโนฟาร์ม” วันเเรก นายกฯ สั่งจัดหาเตียงมาเพิ่ม

ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม VIP โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมจำนวน 6,400 คน

อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน “ไฟเซอร์” เเล้ว

อย. อนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีน “ไฟเซอร์” เเล้ว

ซึ่งแผนการฉีดประกอบด้วยการฉีดวัคซีนจำนวน 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 21 วัน สำหรับผู้ที่อายุ 12 ปีขึ้นไป

ผลวิจัยจุฬาฯ-สหรัฐ เผย ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ยับยั้งเชื้อสูงกว่า 50%

ผลวิจัยจุฬาฯ-สหรัฐ เผย ฉีดซิโนแวค 2 เข็ม ยับยั้งเชื้อสูงกว่า 50%

จากการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโปรตีนของไวรัส (วิธี ELISA) จากจำนวนทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพ

#ชัวร์โควิดและวัคซีน

#ชัวร์โควิดและวัคซีน

ก่อนฉีดวัคซีน ดื่มชา กาแฟได้หรือไม่ : คนดื่มชากาแฟ เป็นประจำ ก่อนฉีดวัคซีนโควิด ไม่จำเป็นต้องงด แต่ถ้าปกติไม่ค่อยดื่ม ควรเลี่ยง เพราะคาเฟอีนในชา กาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจ แม่ที่ติดโควิด หรือสงสัยว่าติดเชื้อ ยังให้ลูกกินนมแม่ได้…

ศบค. รายงาน กทม. พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่ แคมป์ก่อสร้าง 2 แห่ง บริษัท 1 แห่ง

ศบค. รายงาน กทม. พบ 3 คลัสเตอร์ใหม่ แคมป์ก่อสร้าง 2 แห่ง บริษัท 1 แห่ง

บคลัสเตอร์ใหม่บ้านเด็กอ่อนรังสิต อ.ธัญบุรี โดยมีเด็กทั้งหมด 164 คน พบติดเชื้อ 39 คน

ศบค. รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 4,108 ราย จุฬาฯ ปิด จุดคัดกรองโควิด 4 วัน

ศบค. รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อพุ่ง 4,108 ราย จุฬาฯ ปิด จุดคัดกรองโควิด 4 วัน

เหตุจากไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วย ขณะนี้ผู้ป่วยที่มาส่วนมากมีอาการปวดบวม

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

อบจ.ปทุมธานี เปิดให้ประชาชนในพื้นลงทะเบียนฉีด ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เปิดให้ประชาชนลงทะเบียน รับวัคซีนทางเลือก 'ซิโนฟาร์ม' จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้ว

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

ไขข้อสงสัย โควิด เดลตา จากอินเดีย วัคซีนที่ไทยมีป้องกันได้หรือไม่?

วัคซีนในประเทศไทย ป้องกัน โควิดสายพันธุ์อินเดีย ได้หรือไม่? แนวโน้มการระบาด โควิดเดลตา จากอินเดีย ในไทย