การระบาดรอบใหม่ พิจิตร โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคสโควิด-19 จ.พิจิตร (ล่าสุด)

พบผู้ป่วย 3 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร

Home / NEWS / สรุปเคสโควิด-19 จ.พิจิตร (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

  • พิจิตร พบผู้ป่วยโควิด-19 ในการระบาดในรอบใหม่นี้ จำนวน 3 รายด้วยกัน เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร
  • ยังไม่มีรายงานการพบผู้ป่วยเพิ่มเติมในพื้นที่ หรือ ผู้ป่วยที่เป็นคนไทย

จากกรณีที่มีการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำให้จังหวัดพิจิตรได้ดำเนินการสอบสวน และค้นหาเชิงรุกในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากสมุทรสาคร กลุ่มผู้ประกอบการค้าขายอาหารทะเล รวมถึงกลุ่มแรงงานต่างด้าว

ผลการตรวจค้นหาเชิงรุกพบว่า มีประชาชนเดินทางมาจากสมุทรสาคร จำนวน 19 ราย ทำการเก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้วทั้งหมด โดยผลออกมาแล้ว 14 ราย ไม่พบเชื้อ (รอผล 5 ราย)

ส่วนการตรวจในกลุ่มผู้ประกอบการอาหารทะเล ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง ตรวจไปแล้ว 10 ราย ยังรอผลอยู่

ส่วนในการตรวจค้นหาในกลุ่มแรงงานต่างด้าวในขณะนี้ พบแรงงานที่มีประวัติเดินทางมาจากสมุทรสาคร จำนวน 28 ราย ผลตรวจออกมาแล้วพบเชื้อ 3 ราย ไม่พบ 15 ราย และรอผล 10 ราย

โดยผู้ป่วยที่พบเชื้อทั้ง 3 รายได้นำตัวเข้ารับการรักษาแล้ว พร้อมทั้งนำตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 25 รายเข้ากักตัว

X