การระบาดรอบใหม่ ปทุมธานี โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ปทุมธานี (ล่าสุด)

จังหวัดปทุมธานี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อ 3 ราย

Home / NEWS / สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ปทุมธานี (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • จังหวัดปทุมธานี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ เพิ่ม 1 ราย ( 27 ธ.ค.)
 • ตอนนี้ทางจังหวัดมียอดรวมระบาดรอบใหม่อยู่ 8 ราย

*** ลำดับที่ หมายถึง ลำดับของผู้ป่วยสะสมตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในจังหวัด / รายที่ จะนับเฉพาะการระบาดรอบใหม่นี้เท่านั้น


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 8 (ลำดับที่ 51)

หญิง อายุ 61 ปี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

11 ธ.ค.63

 • 17.00 น. ไปซื้อของที่ ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ
  12 – 17 ธ.ค.63
 • อยู่บ้านตลอด

18 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปซื้อของที่ ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ

19 ธ.ค.63

 • 08.30 น. ไปซื้อของที่ตลาดวัดสระบัว ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • 10.00 น. ไปตลาดพรธิสารคลอง 10 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • 10.20 น.กลับบ้าน
 • 13.00 น. ไปตลาดหน้าวัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ จ. นครนายก
 • 13.30 กลับบ้าน

20 ธ.ค.63 – ทําบุญบ้าน มีผู้ร่วมงาน 29 คน

21-22 ธ.ค.63 – อยู่บ้านตลอด

24 ธ.ค.63 – กักตัวอยู่บ้านตลอด


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 7 (ลำดับที่ 50)

ชาย อายุ 37 ปี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

9-20 ธ.ค. 63 (ทุกวัน)

 • 22.00-03.00 น. ซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร โดยรถยนต์ขนส่งของร้าน ทุกวัน และนํามาขายที่ตลาดแอร์ อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี (บางวันไม่ได้อยู่ขายหน้าร้าน)
 • 10.00 น. กลับบ้าน ต.กระแชง อ.สามโคก จ. ปทุมธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว ระหว่างวันไม่ได้ เดินทางไปไหน

21-22 ธ.ค. 63 – หยุดไปซื้ออาหารทะเลจาก ตลาดทะเลไทย เนื่องจากตลาด ถูกสั่งปิด และหยุดไปขาย อาหารทะเลที่ตลาดแอร์ พักอยู่ บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน ไม่ มีอาการผิดปกติ

23 ธ.ค. 63 – 09.00 – 15.00 น. ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.ปทุมธานี เพราะมีประวัติเดินทางไป สถานที่เสี่ยงสูง

25 ธ.ค.63 – รับแจ้งผลตรวจยืนยัน พบเชื้อ

24 ธ.ค. 63 – รับแจ้งผลตรวจยืนยันซ้ำ ครั้งที่ 2 พบเชื้อ / เข้ารับการรักษา รพ.ปทุมเวช

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 รายผล ไม่พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 6 (ลำดับที่ 49)

ชาย อายุ 60 ปี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 -14 ธันวาคม 2563

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ป่วยให้ประวัติว่าตนเดินทางไปตลาดทะเล ไทย เฉลี่ย 4 วันเดินทางไป 1 ครั้ง ไม่สามารถระบุวันที่ได้) ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาดคลอง 4 เมืองใหม่ ตําบล คลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจากบ้าน เวลา 07.00 -20.00 น

15 ธ.ค.63

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาดคลอง 4 เมือง ใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี ออก จากบ้าน เวลา 07.00-20.00น

16 – 18 ธ.ค.63

ขายที่ตลาดคลอง 4 เมือง ใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจากบ้าน เวลา 07.00 – 20.00 น.

19 ธ.ค.63

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ที่ ตลาดทะเลไทย จังหวัด สมุทรสาคร ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาด คลอง 4 เมืองใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจาก บ้าน เวลา 07.00 – 20.00 น.

20 ธ.ค.63 – มีอาการไข้ ถ่ายเหลว เก็บ ตัวอย่าง ที่โรงพยาบาลปทุมเวช

22 – 23 ธันวาคม 2563 – อยู่บ้านแยกกักตัวเอง ผลการตรวจพบเชื้อ

ผู้สัมผัสร่วมบ้านเสี่ยงสูง 2 ราย

 • อา 1 ราย อายุ 65 ปี (ผลไม่พบเชื้อ)
 • หลานชาย 1 ราย อายุ 34 ปี (ผลไม่พบเชื้อ)

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 5 (ลำดับที่ 48)

ชาย อายุ 28 ปี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

14 ธ.ค. – อยู่บ้านตลอด

15 ธ.ค. – 14.00- 19.00 น. ขายของ ที่ตลาดวัดเจริญนุน อ.หนองหมู อ.วิหารแดง สระบุรี

16 ธ.ค. – ขายของที่ ตลาดวัดเจริญ อ.หนองเสือ

17 ธ.ค. – ขายของที่ ตลาดปากท่อ ต.วิหาร อ.หนองแค สระบุรี

18 ธ.ค.

 • 07.00 น. ไปส่งแม่ยายปรีชาอพาร์ตเมนต์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุน จ.ชลบุรี
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ

19 ธ.ค. – 05.00-09.00 น. ขายของที่วัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ / อยู่บ้าน

20 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดวัดเจริญบุญ ต.บึกฃงกาสาม อ.หนองเสือ

21 ธ.ค.

 • 10.00 – 15.00 น. ไปตรวจ ที่รพ.หนองเสือ (แต่ยังไม่ได้ตรวจ)
 • 15.00 – 19.00 ขายของที่ตลาดวัดนพรัตน์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ

22 ธ.ค.

 • 10.00 – 14.00 น. ไปตรวจที่ รพ.หนองเสือ
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดวันสร้างบุญ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อ จำนวน 15 คน ผลเป็นลบทั้งหมด


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 4 (ลำดับที่ 47)

หญิง อายุ 58 ปี อ.ลาดหลุมแก้ว

14 ธ.ค. -21.00-23.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

15 ธ.ค. – 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ สามโคก

16 ธ.ค. – 21.00-23.00 – ไปอาหารทะเลตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

17 ธ.ค. – 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก

18 ธ.ค. -09.00 – 17.00 – ไปร่วมงานแต่ง (ทำครัว) ที่หมู่ 12 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว (ผู้เสี่ยงต่ำราว 60 ราย)

18 ธ.ค. – 21.00-23.00 – ไปอาหารทะเลตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

19 ธ.ค.

 • 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก
 • 09.00 – 17.00 -ร่วมงานแต่ง บ้านเจ้าบ่าว (แห่ขันหมาก) ที่หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว / กลับมาบ้านเจ้าสาว หมู่ 12 ต.ระแหง (ผู้ร่วมงานรวม 250)

20 ธ.ค.

 • 14.00 -ไปเลือกตั้ง ที่หมู่ 12 ต.ระแหง (ผู้สัมผัส 11ราย)
 • 17.00 – ไปงานศพ วัดทองสุดาราม บางซื้อ กทม. กับสามี-หลาน-คนข้างบ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 30 คน)

21 ธ.ค. – เข้าตรวจหาเชื้อ

22 ธ.ค. – ผลยืนยันพบเชื้อ / เข้ารักษาตัว (สามีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ)


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 3 (ลำดับที่ 46)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 26 ปี พักหอพัก อ.คลองหลวง

วันที่ 4-9 ธ.ค. 63

 • พักหอพัก อ.คลองหลวง ไปกลับที่ทำงาน
 • 4 ธ.ค. ไป TU Dome
 • 5 ธ.ค. ไปตลาดนัดอินเตอร์โซน

วันที่ 10 ธ.ค. 63 – เดินทางกลับบ้าน เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

วันที่ 11 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

วันที่ 12 ธ.ค. 63 – ไปห้างสรรพสินค้า เขตปทุมวัน และตลาดแถวดาวคะนอง โดยรถประจำทางสาย 140 และสาย 82

วันที่ 13-14 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

วันที่ 15 ธ.ค. 63

 • ไปทำใบขับขี่ที่บางขุนเทียนกับบิดา โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • ผู้ป่วยแจ้งว่าบริเวณนั้นมีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น

วันที่ 16 ธ.ค. 63

 • ไปทำงาน เดินทางโดยจักรยานยนต์รับจ้าง และสองแถวรับจ้างในมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 ธ.ค. 63 – ไปทำงานพบว่ามีอาการป่วยไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก และถ่ายเหลว จึงลางานกลับหอพัก

วันที่ 18 ธ.ค. 63 – หยุดงานอยู่หอพัก และสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จำนวน 3 ครั้ง

วันที่ 19 ธ.ค. 63 – เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน อ.ลำลูกกา

วันที่ 20 ธ.ค. 63 – ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 21 ธ.ค. 63 – ทราบผลว่า “พบเชื้อ”
.
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย (ครอบครัว, เพื่อนที่ทำงาน, เพื่อนสนิท, แพทย์)
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 ราย (พนักงานส่งอาหาร, เพื่อนที่ทำงาน, แพทย์)


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 1-2 (ลำดับที่ 44-45)

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 42 ปี และหญิง อายุ 37 ปี

▪ วันที่ 1-2 ธ.ค. 63

 • วันที่ 1 ธ.ค. อยู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 • วันที่ 2 ธ.ค. ไปเซเว่น จ.ระยอง

วันที่ 3 ธ.ค. 63

 • กลับจากเกาะเสม็ด อยู่บ้าน ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
 • เวลา 21.00 น. เดินทางออกจากบ้านไป ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

วันที่ 4-12 ธ.ค. 63

 • ขายของที่ตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 4,6,9,12 ธ.ค. 63 เดินทางไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • วันที่ 10-18 ธ.ค. 63 มีหลานมาพักอาศัยที่บ้าน

วันที่ 13 ธ.ค. 63

 • ช่วงเช้าไปตลาดนัดเคหะ คลอง 6
 • ช่วงเย็นไปตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 14-18 ธ.ค. 63

 • ไปตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 16 ธ.ค. 63 ช่วงเช้ามืดไปตลาดนัดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • วันที่ 18 ธ.ค. 63 ไปส่งหลานที่คลอง 2
 • วันที่ 18 ธ.ค. 63 ผู้ป่วยหญิง เริ่มมีอาการป่วยมีไข้ ปวดเมื่อยตัว

วันที่ 19 ธ.ค. 63

 • ผู้ป่วยชาย เริ่มมีอาการแสบคอ
 • ช่วงเช้ากลับจากตลาดทะเลไทย แวะทานก๋วยเตี๋ยวตรงโลตัสเปิดใหม่เลยวัดสระบัว
 • ช่วงเย็นไปขายของที่ตลาดวัดสระบัว คลอง 11

วันที่ 20 ธ.ค. 63

 • เวลา 09.00 น. ไปกดเงินตู้ ATM ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บริเวณนั้นไม่มีผู้คน และไม่ได้เดินทางไปบริเวณอื่นของ ห้างสรรพสินค้า คลอง 6
 • เดินทางไปรพ.ธัญบุรี และกลับมารอผลตรวจที่บ้าน

วันที่ 21 ธ.ค. 63 – เวลา 09.30 น. ทราบผลว่า “พบเชื้อ” รักษาที่รพ.ธัญบุรี

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • ครอบครัว 3 ราย ลูกชายคนเล็ก 15 ปี ผลไม่พบเชื้อ, หลานชาย 19 ปี รอผล, ย่า 70 ปี รอตรวจ
 • แม่ค้าพ่อค้า ตลาดสระบัว คลอง 11 จำนวน 6 ราย ทั้งหมด รอผลตรวจ
 • ร้านก๋วยเตี๋ยว 2 ราย สามี ภรรยา รอผลตรวจ