การระบาดรอบใหม่ ปทุมธานี โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ปทุมธานี (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • จังหวัดปทุมธานี ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ เพิ่ม 1 ราย ( 27 ธ.ค.)
 • ตอนนี้ทางจังหวัดมียอดรวมระบาดรอบใหม่อยู่ 8 ราย

*** ลำดับที่ หมายถึง ลำดับของผู้ป่วยสะสมตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในจังหวัด / รายที่ จะนับเฉพาะการระบาดรอบใหม่นี้เท่านั้น


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 8 (ลำดับที่ 51)

หญิง อายุ 61 ปี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

11 ธ.ค.63

 • 17.00 น. ไปซื้อของที่ ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ
  12 – 17 ธ.ค.63
 • อยู่บ้านตลอด

18 ธ.ค.63 – 17.00 น. ไปซื้อของที่ ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ

19 ธ.ค.63

 • 08.30 น. ไปซื้อของที่ตลาดวัดสระบัว ต.บึงน้ํารักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • 10.00 น. ไปตลาดพรธิสารคลอง 10 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • 10.20 น.กลับบ้าน
 • 13.00 น. ไปตลาดหน้าวัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องค์รักษ์ จ. นครนายก
 • 13.30 กลับบ้าน

20 ธ.ค.63 – ทําบุญบ้าน มีผู้ร่วมงาน 29 คน

21-22 ธ.ค.63 – อยู่บ้านตลอด

24 ธ.ค.63 – กักตัวอยู่บ้านตลอด


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 7 (ลำดับที่ 50)

ชาย อายุ 37 ปี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

9-20 ธ.ค. 63 (ทุกวัน)

 • 22.00-03.00 น. ซื้ออาหารทะเลที่ตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร โดยรถยนต์ขนส่งของร้าน ทุกวัน และนํามาขายที่ตลาดแอร์ อ.เมืองปทุมธานี จ. ปทุมธานี (บางวันไม่ได้อยู่ขายหน้าร้าน)
 • 10.00 น. กลับบ้าน ต.กระแชง อ.สามโคก จ. ปทุมธานี โดยรถยนต์ส่วนตัว ระหว่างวันไม่ได้ เดินทางไปไหน

21-22 ธ.ค. 63 – หยุดไปซื้ออาหารทะเลจาก ตลาดทะเลไทย เนื่องจากตลาด ถูกสั่งปิด และหยุดไปขาย อาหารทะเลที่ตลาดแอร์ พักอยู่ บ้าน ไม่ได้เดินทางไปไหน ไม่ มีอาการผิดปกติ

23 ธ.ค. 63 – 09.00 – 15.00 น. ตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.ปทุมธานี เพราะมีประวัติเดินทางไป สถานที่เสี่ยงสูง

25 ธ.ค.63 – รับแจ้งผลตรวจยืนยัน พบเชื้อ

24 ธ.ค. 63 – รับแจ้งผลตรวจยืนยันซ้ำ ครั้งที่ 2 พบเชื้อ / เข้ารับการรักษา รพ.ปทุมเวช

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 รายผล ไม่พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 6 (ลำดับที่ 49)

ชาย อายุ 60 ปี อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันที่ 7 -14 ธันวาคม 2563

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร (ผู้ป่วยให้ประวัติว่าตนเดินทางไปตลาดทะเล ไทย เฉลี่ย 4 วันเดินทางไป 1 ครั้ง ไม่สามารถระบุวันที่ได้) ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาดคลอง 4 เมืองใหม่ ตําบล คลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจากบ้าน เวลา 07.00 -20.00 น

15 ธ.ค.63

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาดคลอง 4 เมือง ใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลอง หลวง จังหวัดปทุมธานี ออก จากบ้าน เวลา 07.00-20.00น

16 – 18 ธ.ค.63

ขายที่ตลาดคลอง 4 เมือง ใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจากบ้าน เวลา 07.00 – 20.00 น.

19 ธ.ค.63

ไปซื้ออาหารทะเล กุ้ง ปลาหมึก ช่วงเวลา 22.00-01.00 น. ที่ ตลาดทะเลไทย จังหวัด สมุทรสาคร ใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา นํามาขายที่ตลาด คลอง 4 เมืองใหม่ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ทุกวัน โดยเดินออกจาก บ้าน เวลา 07.00 – 20.00 น.

20 ธ.ค.63 – มีอาการไข้ ถ่ายเหลว เก็บ ตัวอย่าง ที่โรงพยาบาลปทุมเวช

22 – 23 ธันวาคม 2563 – อยู่บ้านแยกกักตัวเอง ผลการตรวจพบเชื้อ

ผู้สัมผัสร่วมบ้านเสี่ยงสูง 2 ราย

 • อา 1 ราย อายุ 65 ปี (ผลไม่พบเชื้อ)
 • หลานชาย 1 ราย อายุ 34 ปี (ผลไม่พบเชื้อ)

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 5 (ลำดับที่ 48)

ชาย อายุ 28 ปี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

14 ธ.ค. – อยู่บ้านตลอด

15 ธ.ค. – 14.00- 19.00 น. ขายของ ที่ตลาดวัดเจริญนุน อ.หนองหมู อ.วิหารแดง สระบุรี

16 ธ.ค. – ขายของที่ ตลาดวัดเจริญ อ.หนองเสือ

17 ธ.ค. – ขายของที่ ตลาดปากท่อ ต.วิหาร อ.หนองแค สระบุรี

18 ธ.ค.

 • 07.00 น. ไปส่งแม่ยายปรีชาอพาร์ตเมนต์ ต.หนองปรือ อ.บางละมุน จ.ชลบุรี
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดวัดสุนทริการาม อ.หนองเสือ

19 ธ.ค. – 05.00-09.00 น. ขายของที่วัดปทุมนายก ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ / อยู่บ้าน

20 ธ.ค. – ขายของที่ตลาดวัดเจริญบุญ ต.บึกฃงกาสาม อ.หนองเสือ

21 ธ.ค.

 • 10.00 – 15.00 น. ไปตรวจ ที่รพ.หนองเสือ (แต่ยังไม่ได้ตรวจ)
 • 15.00 – 19.00 ขายของที่ตลาดวัดนพรัตน์ ต.นพรัตน์ อ.หนองเสือ

22 ธ.ค.

 • 10.00 – 14.00 น. ไปตรวจที่ รพ.หนองเสือ
 • 14.00 – 19.00 น. ขายของที่ตลาดวันสร้างบุญ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี

ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจคัดกรองและตรวจหาเชื้อ จำนวน 15 คน ผลเป็นลบทั้งหมด


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 4 (ลำดับที่ 47)

หญิง อายุ 58 ปี อ.ลาดหลุมแก้ว

14 ธ.ค. -21.00-23.00 น. ไปซื้อของตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

15 ธ.ค. – 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ สามโคก

16 ธ.ค. – 21.00-23.00 – ไปอาหารทะเลตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

17 ธ.ค. – 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก

18 ธ.ค. -09.00 – 17.00 – ไปร่วมงานแต่ง (ทำครัว) ที่หมู่ 12 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว (ผู้เสี่ยงต่ำราว 60 ราย)

18 ธ.ค. – 21.00-23.00 – ไปอาหารทะเลตลาดทะเลไทย สมุทรสาคร

19 ธ.ค.

 • 02.00-03.00 น. ส่งอาหารทะเลให้ลูกชาย ตลาดโรงเกลือ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก
 • 09.00 – 17.00 -ร่วมงานแต่ง บ้านเจ้าบ่าว (แห่ขันหมาก) ที่หมู่ 6 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว / กลับมาบ้านเจ้าสาว หมู่ 12 ต.ระแหง (ผู้ร่วมงานรวม 250)

20 ธ.ค.

 • 14.00 -ไปเลือกตั้ง ที่หมู่ 12 ต.ระแหง (ผู้สัมผัส 11ราย)
 • 17.00 – ไปงานศพ วัดทองสุดาราม บางซื้อ กทม. กับสามี-หลาน-คนข้างบ้าน (ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 30 คน)

21 ธ.ค. – เข้าตรวจหาเชื้อ

22 ธ.ค. – ผลยืนยันพบเชื้อ / เข้ารักษาตัว (สามีผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ)


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 3 (ลำดับที่ 46)

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 26 ปี พักหอพัก อ.คลองหลวง

วันที่ 4-9 ธ.ค. 63

 • พักหอพัก อ.คลองหลวง ไปกลับที่ทำงาน
 • 4 ธ.ค. ไป TU Dome
 • 5 ธ.ค. ไปตลาดนัดอินเตอร์โซน

วันที่ 10 ธ.ค. 63 – เดินทางกลับบ้าน เขตราษฎร์บูรณะ กทม.

วันที่ 11 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

วันที่ 12 ธ.ค. 63 – ไปห้างสรรพสินค้า เขตปทุมวัน และตลาดแถวดาวคะนอง โดยรถประจำทางสาย 140 และสาย 82

วันที่ 13-14 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน

วันที่ 15 ธ.ค. 63

 • ไปทำใบขับขี่ที่บางขุนเทียนกับบิดา โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • ผู้ป่วยแจ้งว่าบริเวณนั้นมีแรงงานต่างด้าวหนาแน่น

วันที่ 16 ธ.ค. 63

 • ไปทำงาน เดินทางโดยจักรยานยนต์รับจ้าง และสองแถวรับจ้างในมหาวิทยาลัย

วันที่ 17 ธ.ค. 63 – ไปทำงานพบว่ามีอาการป่วยไข้ ปวดกล้ามเนื้อ มีน้ำมูก และถ่ายเหลว จึงลางานกลับหอพัก

วันที่ 18 ธ.ค. 63 – หยุดงานอยู่หอพัก และสั่งอาหารเดลิเวอรี่ จำนวน 3 ครั้ง

วันที่ 19 ธ.ค. 63 – เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชน อ.ลำลูกกา

วันที่ 20 ธ.ค. 63 – ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 21 ธ.ค. 63 – ทราบผลว่า “พบเชื้อ”
.
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 22 ราย (ครอบครัว, เพื่อนที่ทำงาน, เพื่อนสนิท, แพทย์)
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 33 ราย (พนักงานส่งอาหาร, เพื่อนที่ทำงาน, แพทย์)


🔴️ ไทม์ไลน์ รายที่ 1-2 (ลำดับที่ 44-45)

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ปทุมธานี จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 42 ปี และหญิง อายุ 37 ปี

▪ วันที่ 1-2 ธ.ค. 63

 • วันที่ 1 ธ.ค. อยู่เกาะเสม็ด จ.ระยอง
 • วันที่ 2 ธ.ค. ไปเซเว่น จ.ระยอง

วันที่ 3 ธ.ค. 63

 • กลับจากเกาะเสม็ด อยู่บ้าน ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี
 • เวลา 21.00 น. เดินทางออกจากบ้านไป ตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร

วันที่ 4-12 ธ.ค. 63

 • ขายของที่ตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 4,6,9,12 ธ.ค. 63 เดินทางไปตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • วันที่ 10-18 ธ.ค. 63 มีหลานมาพักอาศัยที่บ้าน

วันที่ 13 ธ.ค. 63

 • ช่วงเช้าไปตลาดนัดเคหะ คลอง 6
 • ช่วงเย็นไปตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันที่ 14-18 ธ.ค. 63

 • ไปตลาดนัดวัดสระบัว คลอง 11 จ.ปทุมธานี
 • วันที่ 16 ธ.ค. 63 ช่วงเช้ามืดไปตลาดนัดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร
 • วันที่ 18 ธ.ค. 63 ไปส่งหลานที่คลอง 2
 • วันที่ 18 ธ.ค. 63 ผู้ป่วยหญิง เริ่มมีอาการป่วยมีไข้ ปวดเมื่อยตัว

วันที่ 19 ธ.ค. 63

 • ผู้ป่วยชาย เริ่มมีอาการแสบคอ
 • ช่วงเช้ากลับจากตลาดทะเลไทย แวะทานก๋วยเตี๋ยวตรงโลตัสเปิดใหม่เลยวัดสระบัว
 • ช่วงเย็นไปขายของที่ตลาดวัดสระบัว คลอง 11

วันที่ 20 ธ.ค. 63

 • เวลา 09.00 น. ไปกดเงินตู้ ATM ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ บริเวณนั้นไม่มีผู้คน และไม่ได้เดินทางไปบริเวณอื่นของ ห้างสรรพสินค้า คลอง 6
 • เดินทางไปรพ.ธัญบุรี และกลับมารอผลตรวจที่บ้าน

วันที่ 21 ธ.ค. 63 – เวลา 09.30 น. ทราบผลว่า “พบเชื้อ” รักษาที่รพ.ธัญบุรี

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 • ครอบครัว 3 ราย ลูกชายคนเล็ก 15 ปี ผลไม่พบเชื้อ, หลานชาย 19 ปี รอผล, ย่า 70 ปี รอตรวจ
 • แม่ค้าพ่อค้า ตลาดสระบัว คลอง 11 จำนวน 6 ราย ทั้งหมด รอผลตรวจ
 • ร้านก๋วยเตี๋ยว 2 ราย สามี ภรรยา รอผลตรวจ
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

‘หมอพร้อม’ แจ้งตั้งแต่ 25 มิ.ย.นี้ ปลดล็อกให้ รพ. จัดระบบคิวฉีดวัคซีนโควิด

หมอพร้อม ออกประกาศ ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะทำการปลดล็อกให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถจัดระบบคิว ลงนัด เลื่อนนัด และแจ้งเตือนประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนโควิดได้

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

ปฏิทินเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 อัปเดต! วันเปิดเทอมมหาวิทยาลัย 2564 ช่วงมิ.ย.-ส.ค. ที่ไหนเปิดวันไหน?

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

อินเดีย พบสิงโตหลายตัวติดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา / ตายเพิ่ม 1 ตัว

โดยผลการตรวจหาสายพันธุ์ พบติดเชื้อในสายพันธุ์เดลตาทั้งหมด

รู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่อยากได้

รู้จัก “ขยะกำพร้า” ขยะที่ใครๆ ก็ไม่อยากได้

ขยะกำพร้า คือนิยามของขยะมูลฝอยที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ “จัดการขยะในขั้นตอนกลางทาง” หรือขั้นตอนการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก ปรับปรุงสภาพ

ศบค. พบคลัสเตอร์ระบาดใหม่ 6 จังหวัด คลัสเตอร์มัรกัส ติดโควิด 402 คน

ศบค. พบคลัสเตอร์ระบาดใหม่ 6 จังหวัด คลัสเตอร์มัรกัส ติดโควิด 402 คน

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,175 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 29 คน

จุฬาฯ พัฒนา “รถดมไว” คันแรกในไทย ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

จุฬาฯ พัฒนา “รถดมไว” คันแรกในไทย ใช้สุนัขดมกลิ่นลงพื้นที่คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​

รู้จัก “รถดมไว” ใช้สุนัขดมกลิ่น คัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด-19​ การทำงานของรถดมไว สุนัขมีความเสี่ยงติดเชื้อไหม

สมช. ย้ำ เอกชนหรือองค์กร ขอรับวัคซีนได้ เเต่ต้องอยู่เกณฑ์ เร่งด่วน

สมช. ย้ำ เอกชนหรือองค์กร ขอรับวัคซีนได้ เเต่ต้องอยู่เกณฑ์ เร่งด่วน

ไม่มีการกำหนดกรอบปริมาณที่จะสนับสนุนวัคซีนให้แต่ละองค์กร ขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่มี

ชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 187 ราย คลัสเตอร์ทั้งหมด 19 เเห่ง

ชลบุรี เผย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 187 ราย คลัสเตอร์ทั้งหมด 19 เเห่ง

นอกจากนี้ ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 511 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,061 ราย

ปลัด มท. สั่งยกเลิกหนังสือ จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ปลัด มท. สั่งยกเลิกหนังสือ จัดสรรวัคซีนโควิด-19 ให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ก่อนหน้านี้มีเอกสารคำสั่งจากทางกระทรวงมหาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เร่งหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของบริษัทไทยเบฟฯ