การระบาดรอบใหม่ ฉะเชิงเทรา โควิด-19 ไทม์ไลน์

สรุปเคส-ไทม์ไลน์ โควิด-19 จ.ฉะเชิงเทรา (ล่าสุด)

ประเด็นน่าสนใจ

 • จังหวัดฉะเชิงเทรา ยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ จำนวน 11 ราย
 • เพิ่มขึ้นอีก 2 รายในวันนี้ (26 ธ.ค.) โดยรายที่ 11 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับรายที่ 10
 • โดยกลุ่มผู้ป่วยในจังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งหมดยังคงเป็นกลุ่มก้อนที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้ง – พท.เสี่ยง ในจังหวัดสมุทรสาคร

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 11

หญิงไทย อายุ 17 ปี อาชีพ นักเรียน อําเภอบางปะกง

15 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านที่อ.บางปะกง

16 ธ.ค. 63 – ไปโรงเรียน ที่อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างเดินทางสวมหน้ากากตลอด

17 ธ.ค. 63

 • ไปโรงเรียน ที่อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างเดินทางสวมหน้ากากตลอด
 • เริ่มมีอาการ ใช้ ไอ เจ็บคอ

18-19 ธ.ค. 63 – ไปโรงเรียน ที่อ.เมือง จ.ชลบุรี ระหว่างเดินทางสวมหน้ากากตลอด

20 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านที่อ.บางปะกง

22 ธ.ค. 63 – 07.00 น. ไป งานทําบุญกับตา และแม่ครัว ที่นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดย รถยนต์ส่วนตัว

23 ธ.ค. 63 – ตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางปะกง ติดเชื้อโควิด-19 โดยรถยนต์ส่วนตัว

24 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน / ผลตรวจพบเชื้อ

25 ธ.ค. 63 – เข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาล

ผลการสอบสวนโรค – ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 50 ราย


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 10

ชายไทย อายุ 64 ปี อาชีพ เลี้ยงกุ้ง อําเภอบางปะกง

9-12 ธ.ค. 63

 • 21.00 น. จับกุ้งที่ 11 บ่อพร้อมคนงาน 8 คน
 • 22.30 น. ไปส่งกุ้งที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัย พร้อมคนขับรถ (ไม่ได้สวม หน้ากากตลอดเวลา)

14-19 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.15 น. ไปซื้อโครงไก่ ที่ตลาด ต.บางสมัคร โดยรถจักรยานยนต์ (สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา)
 • กลับมาอยู่ที่บ่อกุ้ง ต.บางเกลือ

20 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.15 น. ไปซื้อโครงไก่ ที่ตลาด ต.บางสมัคร โดยรถจักรยานยนต์ (สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา)
 • กลับมาอยู่ที่บ่อกุ้ง ต.บางเกลือ
 • 14.00 น. ไปเลือกตั้ง นายก อบจ. ที่วัดลาดยาว

21 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.15 น. ไปซื้อโครงไก่ ที่ตลาด ต.บางสมัคร โดยรถจักรยานยนต์ (สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา)
 • กลับมาอยู่ที่บ่อกุ้ง ต.บางเกลือ

22 ธ.ค. 63

 • 07.00 น. ไปงาน ทําบุญกับหลานและ แม่ครัว ที่นิคมพัฒนา จ.ระยอง โดยรถยนต์ ส่วนตัว (สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา)
 • กลับมาอยู่ที่บ่อกุ้ง ต.บางเกลือ

23 ธ.ค. 63

 • 08.30 น. ไป ตรวจหาเชื้อที่ รพ.บางปะกง โดยรถยนต์ส่วนตัว
 • 14.00 น. ไปซื้อ โครงไก่ ที่ตลาด ต.บางสมัคร
 • กลับมาอยู่ที่ บ่อกุ้ง ต.บางเกลือ

24 ธ.ค. 63

 • 09.00-09.15 น. ไปซื้อโครงไก่ ที่ตลาด ต.บางสมัคร โดยรถจักรยานยนต์ (สวมหน้ากาก อนามัยตลอดเวลา)
 • กลับมาอยู่ที่บ่อกุ้ง
 • ผลตรวจพบ ติดเชื้อโควิด-19

ผลการสอบสวนโรค ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 4 ราย, ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 8 ราย


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 9

ชายไทย อายุ 35 ปี อาชีพ รับ-ส่งกุ้ง อําเภอบ้านโพธิ์

1-10 ธ.ค. 63 – รับ-ส่งกุ้งที่ตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร

11 ธ.ค. 63 – เริ่มมีไข้ มีน้ำมูก / ไปส่งกุ้งที่แพมหาชัย

13 ธ.ค. 63

 • ไปส่งกุ้งที่แพมหาชัย จ.สมุทรสาคร
 • ขากลับ 13.00 น.เข้าไปรับการตรวจ / พักรักษาที่ รพ. จุฬารัตน์ 11 เป็นเวลา 1 คืน / แพทย์ ระบุ คออักเสบ

14-20 ธ.ค. 63 – ไปส่งกุ้งที่ตลาดกลาง จ.สมุทรสาคร

21 ธ.ค. 63

 • ช่วงเช้าไปส่งกุ้งที่ ตลาดบางกะปิ
 • 16.00 น. เข้ารับการ รักษา และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่ รพ.บ้านโพธิ์

22 ธ.ค. 63 – ช่วงเข้าไปส่งกุ้งที่ ตลาดบางกะปิ

23 ธ.ค. 63 – ตรวจพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.บางคล้า

ผลการสอบสวนโรค – ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และที่ทํางาน


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 8

ชายไทย อายุ 46 ปี อาชีพ เลี้ยงกุ้ง อําเภอบางปะกง

11-13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้าน เลี้ยงกุ้ง ที่อ.บางปะกง

15-16 ธ.ค.63 – 01.00 น. จับกุ้ง ที่บ่อและไปขายกุ้งที่ ตลาดกลางกุ้ง จ. สมุทรสาคร

19 ธ.ค. 63 – 13.00-14.00 น. ไปประชุมผู้ปกครองที่ รร.บางบ่อ โดยสวม หน้ากากตลอดเวลา

20 ธ.ค. 63 – 02.00 น. ไป ส่งกุ้งที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม โดย สวมหน้ากาก

21 ธ.ค. 63 – 10.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.บางปะกง / กักตัวอยู่บ้าน

22 ธ.ค. 63 – ตรวจพบเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาที่รพ.บางปะกง

ผลการสอบสวนโรค – ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 8 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านและที่ทํางาน


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 7

ชายไทย อายุ 51 ปี อาชีพเลี้ยงกุ้ง และรับจ้างขับรถส่งกุ้ง อ.บางปะกง

5-13 ธ.ค. 63 – อยู่บ้านเลี้ยงกุ้ง ที่บ่อตัวเอง

14 ธ.ค. 63 – เดินทางไปส่งถึงที่แพ มหาชัย จ.สมุทรสาคร

15 ธ.ค. 63 – เริ่มมีอาการปวดเมื่อย และมีน้ำมูก

16 ธ.ค. 63 – เดินทางไปซื้ออาหารกุ้ง ที่ตลาด

17 ธ.ค. 63

 • 07.00 น. เลี้ยงกุ้งและ เอากุ้งขึ้นจากบ่อเพื่อคัด แยกที่บ่อตัวเอง พร้อม กับสามี และลูกจ้าง จํานวน 7 คน ไม่ได้สวม หน้ากากอนามัย
 • 10.00 น. เดินทางไป ขาย/ส่งกุ้งเพียงลําพัง ไม่สวมหน้ากากอนามัย แต่ใส่โม่ง และเดินทาง กลับบ้านโดยไม่ได้แวะ ที่ไหน

18-20 ธ.ค. 63 – 16.00 น. เลี้ยงกุ้งที่บ่อ ตัวเอง และ ไม่ได้เดินทาง ไปไหน

21 ธ.ค. 63

 • 07.00-08.00 น. เลี้ยงกุ้งที่บ่อตัวเอง
 • 13.00 น. ได้รับ การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 และกักตัว

22 ธ.ค. 63 – ผลตรวจพบเชื้อ / เข้ารับ การรักษาที่ โรงพยาบาล

ผลการสอบสวนโรค – ผู้สัมผัสเสียงสูง 15 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว พบว่าไม่พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 6

ชายไทย อายุ 39 ปี อาชีพ รับ-ส่งกุ้ง อําเภอบ้านโพธิ์

5 ธ.ค. 63 – รับกุ้งจาก ต.คลองขุด บ้านโพธิ์ ไปส่งกุ้งที่ ร้านอาหาร กทม.

6 ธ.ค. 63 – รับกุ้งจาก ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ ไปส่งกุ้งที่ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

7-20 ธ.ค. 63 – รับกุ้งจาก ต.คลองขุด บ้านโพธิ์ ไปส่งกุ้งที่ ร้านอาหาร กทม.

21 ธ.ค. 63 – ไปตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่ รพ.บ้านโพธิ์ / กักตัวอยู่บ้าน

22 ธ.ค. 63 – กักตัวอยู่บ้าน

23 ธ.ค. 63 – ตรวจพบเชื้อ / เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านโพธิ์

*** ช่วงเย็น แวะตลาดนัดวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.คลองขุด อ.บ้านโพธิ์ เพื่อซื้อกับข้าว เกือบทุกวัน

ผลการสอบสวนโรค – ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 6 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และที่ทํางาน


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 5

ชายไทย อายุ 43 ปี อาชีพ รับจ้างจับกุ้งและส่งกุ้ง อําเภอบ้านโพธิ์

10-12 ธ.ค. – อยู่บ้าน / ไปจับกุ้งที่บ้านพับ ซอย 1 ต.คลองเขื่อน วันที่ 10 ธ.ค. ช่วง 21.30 – 03.00 น.

13 ธ.ค. 63 – จับกุ้งที่วัดทด ต.บางไผ่ อ.เมือง ช่วง 23.00 – 03.00 น. / ส่งกุ้งที่มหาชัย พร้อมคนงานจับกุ้ง, เสมียน

14-15 ธ.ค. 63 – สังสรรค์เพื่อน 2 คนที่บ้าน / ไปส่งกุ้งที่แพครั้งสุดท้ายที่ มหาชัย คืนวันที่ 15 ธ.ค. (ไปคนเดียว)

16 ธ.ค. 63 – สังสรรค์เพื่อน 2 คนที่บ้าน

117-18 ธ.ค. 63

 • 15.00-24.00 น. ไปจับกุ้งที่ ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
 • เช้า – ไปส่งกุ้งที่แพยุ้ย อ.บางน้ำเปรี้ยว พร้อมคนงานจับกุ้ง, เสมียน

20 ธ.ค. 63 – ไปเลือกตั้งที่หน่วยประปา หมู่ 1 ต.ดอนทราย อ.บ้านโพธิ์

21 ธ.ค. 63 – ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.บ้านโพธิ์ / กักตัวอยู่บ้าน

22 ธ.ค. 63 – ตรวจพบเชื้อ / เข้ารับการรักษา รพ.บ้านโพธิ์

ผลการสอบสวนโรค

 • ผู้สัมผัสเสียงสูง 18 ราย : ผู้สัมผัสร่วมบ้าน ที่ทํางาน และร้านค้า
 • ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา 19 ราย : เพื่อนบ้าน จนท.สาธารณสุข อบต. อสม. และนักศึกษา

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 4

หญิงไทย อายุ 51 ปี อาชีพเลี้ยงกุ้งและเป็นแม่บ้าน อ.บางปะกง

5-13 ธ.ค. 63

 • 07.30 น. เดินทางไปส่งลูก ที่ปากทางเพื่อไป ทํางาน
 • 08.30 น. เลี้ยง กุ้งที่บ่อตัวเอง
 • 17.30 น. เลี้ยง กุ้งที่บ่อตัวเอง

14 ธ.ค. 63

 • 07.30 น. เดินทางไปส่ง ลูกที่ปากทางเพื่อไปทํางาน
 • 12.00 น. เดินทางไปธนาคาร พร้อมกับลูกพี่ลูกน้อง และ คนขับรถยนต์จ้างเหมา ทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • 12.30 น. เดินไปรับประทาน อาหารกลางวัน พร้อมกับ ลูกพี่ลูกน้อง ทางร้านมีจุด บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
 • 13.00 น. เดินทางไปซื้อ อาหารสด ประมาณ 1 ชั่วโมง กับลูกพี่ลูกน้อง ทุกคนสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเดินทางกลับบ้านทันที

15-16 ธ.ค. 63 –

 • 07.30 น. เดินทางไปส่งลูก ที่ปากทางเพื่อไป ทํางาน
 • 08.30 น. เลี้ยง กุ้งที่บ่อตัวเอง
 • 17.30 น. เลี้ยง กุ้งที่บ่อตัวเอง

17 ธ.ค. 63 – 07.00 น. เลี้ยงกุ้ง และเอากุ้งขึ้นจากบ่อ เพื่อคัดแยกที่บ่อ ตัวเอง พร้อมกับสามี และลูกจ้าง จํานวน 7 คน ไม่ได้สวมหน้ากาก อนามัย

18 ธ.ค. 63

 • เริ่มมีอาการปวด เมื่อย ไข้ เจ็บคอ และทานยาลดไข้
 • 07.30 น. เดินทางไปส่งลูก ที่ปากทางเพื่อไป ทํางาน

19-20 ธ.ค. 63 – 16.00 น. เลี้ยงกุ้งที่บ่อ ตัวเอง และ ไม่ได้เดินทาง ไปไหน

21 ธ.ค. 63

 • 07.00-08.00 น. เลี้ยงกุ้งที่บ่อตัวเอง
 • 13.00 น. ได้รับ การตรวจหาเชื้อ โควิด-19 และกักตัว

22 ธ.ค. 63 – ผลการตรวจ พบติดเชื้อ โควิด-19 / เข้ารับ การรักษาที่ โรงพยาบาล

ผลการสอบสวนโรค ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 15 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว พบว่าไม่พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 3

หญิงไทย อายุ 80 ปี (ผู้ป่วยติดบ้าน)

9-20 ธ.ค. – อยู่บ้านตลอด รวมกับลูกสาว ลูกเขย และหลานสาว ไม่มีอาการป่วย (คนในบ้านมีอาชีพเลี้ยงกุ้ง – รับจ้างขับรถส่งกุ้ง)

21 ธ.ค. – พบเชื้อ / เข้ารับการรักษา

ผลการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 5 ราย ซึ่งทั้ง 5 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ


🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 2

หญิงไทย อายุ 17 ปี อาชีพ นักเรียน อําเภอบ้านโพธิ์

วันที่ 11-13 ธ.ค. 63 –

 • อยู่บ้าน
 • เย็น ของวันที่ 12 ธค.63 ไปเล่น วอลเล่ย์บอล ที่สนาม ต.ดอนทราย

วันที่ 14-18 ธ.ค. 63 –

 • ไปเรียนหนังสือทุกวัน ที่ รร.เบญจมฯ 2 ต.บางตีนเป็ด ชั้น ม.5/4
 • ช่วงเย็นของวันที่ 17 ธค.63 ไปซ้อมเต้นที่ วัดสมานรัตนาราม

วันที่ 19 ธ.ค. 63 – ไปรับจ้างเป็น แดนเซอร์วงดนตรี ในงานแต่งงานที่ วัดลาดบัวขาว ต.บางคล้า

วันที่ 20 ธ.ค. 63 –

 • เช้าไปบ้านเพื่อนแถว วัดสมานรัตนาราม อยู่ประมาณ 5-6 ชม.
 • บ่ายไปร้านอาหารตาม สั่งฝั่งตรงข้ามร้าน 7-11

วันที่ 21 ธ.ค. 63 –

 • 09.00 น. ไปตรวจหาเชื้อ ที่ รพ.บ้านโพธิ์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
 • กักตัวอยู่บ้าน

วันที่ 21 ธ.ค. 63 – ตรวจพบเชื้อ โควิด-19 เข้ารับการรักษาที่ รพ.บ้านโพธิ์

ผลการสอบสวนโรค

 • ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 59 ราย
 • ผู้สัมผัสร่วมบ้านเพื่อน รร.เบญจมฯ 2 และสมาชิกวงดนตรี
 • ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ํา 6 ราย – เพื่อนที่เล่นวอลเล่ย์บอลด้วยกัน

🔴️ไทม์ไลน์ รายที่ 1 (อัปเดต)

หญิงไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ซึ่งก่อนหน้านี้มีไทม์ไลน์ออกมา โดยเป็นไทม์ไลน์แรก ที่ยังไม่ชัดเจน จึงได้มีการสรุป-ทวนสอบไทม์ไลน์ใหม่ พบว่า มีความเชื่อมโยงกับการระบาดในจังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงวันที่ 13 ธ.ค. จึงมีการปรังปรุงไทม์ไลน์ใหม่ โดยตัดช่วงก่อนวันที่ 13 ธ.ค. ออกไป เนื่องจากคาดว่าเป็นช่วงก่อนการรับเชื้อ

วันที่ 13 ธ.ค. 63 – ไปส่งกุ้งที่แพกุ้ง มหาชัย

วันที่ 14-16 ธ.ค. 63

 • ทำงานที่บริษัท
 • ช่วงเย็นกินข้าวที่ตลาดบางวัว/ท่าสะอ้าน

วันที่ 17 ธ.ค. 63

 • ลางาน
 • เวลา 08.30-09.00 น. กินก๋วยเตี๋ยวร้านดู๋ดี๋ บางวัว
 • เวลา 09.00-09.30 น. ซื้อของโลตัส เอ็กเพรส บางวัว
 • ซื้อยาที่ร้านขายยาสะพานบางวัว ไม่ทราบชื่อ

▪ วันที่ 18 ธ.ค. 63

 • ไปทำงานที่บริษัท
 • เริ่มป่วยมีอาการเจ็บคอมีน้ำมูก จึงลากลับบ้านเวลา 09.00 น.
 • แวะซื้อก๋วยเตี๋ยวปากทางหอมศีล (ซื้อกลับบ้าน)

วันที่ 19 ธ.ค. 63

 • ไปบ้านแฟน อ.บางบ่อ
 • เวลา 18.00-19.00 น. ไปกินอาหารร้านนาริ บุฟเฟต์ จ.ชลบุรี

วันที่ 20 ธ.ค. 63

 • เวลา 09.00-10.00 น. ไปเลือกตั้ง อบจ.ที่ท้ายตลาดบางพลีน้อย
 • เข้ารับการตรวจหาเชื้อที่รพ.จุฬารัตน์ 11
 • เดินทางไปบ้านแฟน อ.บางบ่อ
 • ซื้อของร้าน 7-11 ปตท.กม.34 อ.บางพลี

วันที่ 21 ธ.ค. 63

 • พาบิดามาตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่รพ.บางปะกง
 • รพ.จุฬารัตน์ 11 แจ้งผลว่า “พบเชื้อ” เข้ารักษาที่รพ.บางปะกง

กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 14 ราย เสี่ยงต่ำ 14 ราย

WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ปิดทำการสาขาหันคา จ.ชัยนาท ชั่วคราว พบพนักงานติดเชื้อโควิด

ธนาคารออมสินได้รับการยืนยัน มีพนักงานของธนาคาร จำนวน 2 ราย ติดเชื้อโควิด-19 ปิดสาขาหันคา จ.ชัยนาท 1 วัน เพื่อทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่และบริเวณธนาคารออมสินสาขาหันคา

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินรวม 1 ล้านบาทช่วยพัฒนาวัคซีนโควิด-19

คณะผู้ผลิตชิ้นส่วนอีซูซุ มอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

วิจัยพบไวรัส ‘ไข้หวัดใหญ่’ ส่งเสริมติดเชื้อ ‘โควิด-19’ รุนแรงขึ้น

ในการศึกษา พบว่าการติดเชื้อร่วมกันของไวรัสทางเดินหายใจทั้งสองชนิด โดยชี้ว่าไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์เอ สามารถทวีความรุนแรงของการติดโรคโควิด-19 ในเซลล์และหนูทดลอง

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

สหรัฐฯ เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 5 แสนราย

ซึ่งแนวโน้มผู้ติดเชื้อรายใหม่ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ฮาคูโฮโด ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ชี้พฤติกรรมผู้บริโภคในสังคมไทยตั้งการ์ดรัดเข็มขัดแน่น! ลดรายจ่าย เน้นสินค้าอเนกประสงค์ท่ามกลางผลกระทบจากพิษโควิด-19

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ศาลสั่งจำคุก ‘ดีเจมะตูม’ 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท ฝ่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

ก่อนหน้านี้ 'ดีเจมะตูม' ดีเจมะตูมได้มีการจัดงานเลี้ยงวันเกิด โดยมีคนสนิทร่วมงานเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

ขนมดอกจอก ทางออกพยุงชีพ

จากผลกระทบของโควิด-19 ทำให้ต้องเลิกอาชีพเดิมที่ทำมากว่า 4 ปี และเปลี่ยนมาสู้ต่อด้วยการขายขนม

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

อาลัย “หมอปัญญา” เสียชีวิตแล้ว หลังติดเชื้อโควิด-19 จากคนไข้

ก่อนหน้านี้ นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ ตรวจรักษาคนไข้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์ จ.มหาสารคาม และมีผลตรวจติดเชื้อโควิด

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

“อนุทิน” ลงพื้นที่ปทุมธานี เผยการระบาดโควิด อยู่ในจุดที่ควบคุมได้แล้ว

'อนุทิน' ลงพื้นที่ตลาดพรพัฒน์ และตลาดสุชาติ จ.ปทุมธานี พื่อติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19