ล็อกดาวน์จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-สมุทรปราการ ประกาศล็อกดาวน์ สกัดโควิด-19

สมุทรสงคราม-สมุทรปราการ ประกาศล็อกดาวน์ พร้อมตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

Home / NEWS / สมุทรสงคราม-สมุทรปราการ ประกาศล็อกดาวน์ สกัดโควิด-19

ประเด็นน่าสนใจ

  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่ง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ 23 ธ.ค.- 4 ม.ค.
  • ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 23 ธ.ค.- 4 ม.ค.
  • พร้อมตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

วานนี้ (22 ธ.ค.63) นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มีคำสั่ง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ 23 ธ.ค.- 4 ม.ค. เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ จ.สมุทรสาคร โดยปิด สถานบริการ สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกยา ส่วนร้านอาหาร ให้ซื้อกลับบ้านเท่านั้น

พร้อมทั้งได้มีการสั่งการตั้งด่านตรวจ ด่านสกัด จำนวน 5 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับแรงงานต่างด้าวด้วย และ ล็อกดาวน์แรงงานต่างด้าวทั้งหมดให้อยู่ในสถานที่ทำงานและที่พักเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่ รวมทั้งแรงงานไทยกลุ่มเสี่ยงด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารของทางจังหวัด

สมุทรปราการ ล็อกดาวน์ 2 อำเภอ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ออกประกาศ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่ จ.สมุทรปราการ ตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2563 – ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2564 โดย ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน อ.พระสมุทรเจดีย์ และอ.พระประแดง, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน

และ จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค เพื่อสกัดกั้นการเดินทางเข้าออกและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และควบคุมคนไทยที่เดินทางเข้า-ออกจากจังหวัดสมุทรสาคร ตามความจำเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารของทางจังหวัด

X