วิธีถวายน้ำเปล่าที่พระพุทธรูป

วิธีถวายน้ำเปล่าพระพุทธ ควรถวายเวลาใด ถวายแล้วดีอย่างไร?

สำหรับเราชาวพุทธทั้งหลายก็มักจะมีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชาที่บ้าน บางบ้านก็อาจเป็นห้องพระ หรือหิ้งพระก็ตามแต่บ้านหรือสถานที่นั้นๆ  แม้กระทั่งร้านค้าหรือบริษัทก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการะบูชาเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกัน  เมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำถวายพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  เรามาดูกันว่าทำไมต้องถวายน้ำพระพุทธ ควรถวายในเวลาใด และเมื่อถวายแล้วจะได้อะไร?

Home / ดูดวง / วิธีถวายน้ำเปล่าพระพุทธ ควรถวายเวลาใด ถวายแล้วดีอย่างไร?

สำหรับเราชาวพุทธทั้งหลายก็มักจะมีพระพุทธรูปไว้สักการะบูชาที่บ้าน บางบ้านก็อาจเป็นห้องพระ หรือหิ้งพระก็ตามแต่บ้านหรือสถานที่นั้นๆ  แม้กระทั่งร้านค้าหรือบริษัทก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้สักการะบูชาเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจกัน  เมื่อมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บูชาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็จะเป็นน้ำถวายพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  เรามาดูกันว่าทำไมต้องถวายน้ำพระพุทธ ควรถวายในเวลาใด และเมื่อถวายแล้วจะได้อะไร?

การถวายน้ำพระพุทธรูป

การถวายน้ำพระควรถวายทุกวัน เพื่อนำความเป็นสิริมงคลเข้ามาในชีวิต

1.น้ำที่นำมาถวายอาจเป็นแก้วหรือเป็นขวด ถ้าเป็นขวดต้องเปิด ถ้าเป็นแก้วก็ให้ใส่น้ำเต็มแก้วแต่ไม่ถึงกับล้น  

2.การถวายน้ำพระควรเป็นเวลาช่วงเช้าและไม่ควรเกิน 11.00 น. ที่ให้เป็นเวลาช่วงเช้าเนื่องจากว่า เมื่อเราตื่นขึ้นมาจิตใจยังสบายๆ อารมณ์เบิกบาน เหมาะกับการสวดมนต์ทำจิตภาวนา 

3.การถวายน้ำพระ จะเป็นสิ่งที่เตือนใจให้เราอยู่ในศีลธรรม ทำให้เราระลึกถึงแต่สิ่งดีงาม เมื่อจะอธิษฐานสิ่งใดก็จะสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่าย   

4.การเปลี่ยนน้ำพระยังหมายถึงการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ และมีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีงามเข้ามาในชีวิต  เรียกว่าเป็นการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลน มีกินมีใช้ตลอดไปนั่นเอง เปรียบเหมือนนำสิ่งดีๆความเป็นมงคลเข้าบ้านนั่นเอง   

ข้อห้ามของการถวายน้ำพระ

  • สิ่งที่อยากจะเตือนคือ ห้ามน้ำในแก้วแห้ง  หรือบางท่านจะใช้วิธีคอยเติมน้ำในแก้วทุกวันเพื่อให้เต็มอยู่เสมอ ซึ่งวิธีนี้ห้ามทำโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าน้ำที่เติมในแก้วนั้นไม่ได้เป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ ต้องเปลี่ยนน้ำในแก้วใหม่ทุกวันและล้างแก้วให้สะอาดทุกวัน  และไม่ควรนำน้ำที่ถวายพระมาดื่ม ควรนำไปรดน้ำต้นไม้จะดีที่สุด

อานิสงส์ในการถวายน้ำพระ เมื่อถวายน้ำพระทุกวันจะได้อานิสงส์

1.ให้การทำมาหากินมีความคล่องตัว จะทำอะไรก็คล่องแคล่วว่องไว

2.เป็นที่ยอมรับได้รับความร่วมมือ เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง

3.ได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม มีความสะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายและใจ

4.เป็นคนที่เข้าถึงหลักธรรม ปราศจากความโลภ ความยากหลุดพ้นจากกิเลส

5.เป็นคนที่มีบริวาร

6.สุขภาพแข็งแรง อายุยืนยาว

7.มีผิวพรรณวรรณะที่ผุดผ่อง  มีความร่มเย็นในชีวิต

8.มีพละกำลัง  มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข้ง

9.มีสติปัญญา สุขุม ปราศจากอคติ          

10.มีความสุขในการดำรงชีวิต  มีความสงบ และเข้าถึงหลักธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้สามารถเข้าถึงพระนิพานได้

จะเห็นได้ว่าการถวายน้ำพระให้อานิสงส์อย่างมากมายเลยทีเดียว  ทุกท่านควรถวายน้ำพระในทุกวันเวลาเช้า

การถวายน้ำพระพุทธ

ก่อนจะถวายน้ำพระ ให้เตรียมตัวดังนี้

บทสวด (ลาน้ำบนหิ้งพระ)

ตั้ง นะโม 3 จบ

เสสังมังคลัง ยาจามิ

  • หรือจะพูดว่าเป็นภาษาไทยก็ได้เช่นกัน

“ลูกขอส่วนที่เหลืออันเป็นมงคล เพื่อยังประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ แก่ลูกด้วยเทอญ…”

นำน้ำที่ลาแล้วไปรดต้นไม้และล้างถ้วยแก้วให้สะอาด ใส่น้ำให้เกือบเต็มแก้ว (ห้ามล้นโดยเด็ดขาด)

การถวายน้ำจะจุดธูปหรือไม่จุดก็ได้ (ถ้าจุดธูปให้จุด 3 ดอก )

ก่อนที่จะถวายน้ำพระ ให้ยกน้ำขึ้นเหนือศีรษะ แล้วนำไปวางบนหิ้งพระ

คำถวายน้ำพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ )

อะระหะตาทีหิ นะวะคุเณหิ สะมันนาคะตัสสะ

สัมมาสัมพุทธัสสะ อิมัง อุทะกัง เทมิ

  • หรือจะพูดเป็นภาษาไทย  ก็ได้เช่นกัน ขอให้มีความตั้งใจ และความศรัทธา ข้าพเจ้าขอถวายน้ำใช้ , น้ำฉันนี้ แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีคุณ ๙ ประการ มีความเป็นพระอรหันต์ เป็นต้น

ทุกท่านคะเห็นความสำคัญของการถวายน้ำพระไหมคะว่าจะส่งผลบุญให้กับเราอย่างไรบ้าง หมั่นถวายน้ำพระและให้ถวายเป็นประจำทุกวันก็จะยิ่งส่งผลดีและยังเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเรามากมายก่ายกองเลยทีเดียว 

โดย อ. รักษ์ เลขเด็ด ( อ.ภัทร์มนต์  ศักดิ์ชุศรณ์ )