คำถามจิตวิทยา ทายนิสัย ทายใจ

จริงๆ แล้ว อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ แบบทดสอบจิตวิทยา ที่อาจช่วยไขคำตอบให้ได้

ลองจินตนาการถ้า มี 5 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกัน คุณจะเลือกทำอะไรก่อน คำถามจิตวิทยาที่จะบอกคุณได้ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต

Home / ดูดวง / จริงๆ แล้ว อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ แบบทดสอบจิตวิทยา ที่อาจช่วยไขคำตอบให้ได้

ชวนเล่น คำถามจิตวิทยาที่อาจจะช่วยไขคำตอบ ว่าอันที่จริงแล้ว อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณ โดยเลือกจาก 5 เหตุการณ์ต่อไปนี้ ลองจินตนาการกันดูว่า ถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดต่อไปนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน คุณจะตัดสินใจเลือกทำอะไรก่อนเป็นอันดับแรกและอันดับต่อๆ ไป

จินตนาการว่าถ้า มี 5 เหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน คุณจะเลือกทำอะไรก่อน 1-5

1.ปลอบเด็กที่กำลังร้องไห้

2.วิ่งออกไปเก็บผ้าเพราะฝนกำลังตก

3.ปิดก๊อกน้ำ ที่กำลังจะล้นท่วมห้องครัว

4.เปิดประตู เพราะได้ยินเสียงมีคนมาเคาะ

5.รับโทรศัพท์ที่กำลังดังไม่หยุด

ผลลัพธ์ทายใจจากเหตุการณ์ที่คุณเลือก

ถ้าคุณเลือกปลอบเด็ก

  • สิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ ครอบครัว

ถ้าคุณเลือกไปเก็บผ้า

  • สิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ ความรักและความสัมพันธ์

ถ้าคุณเลือกไปปิดก๊อกน้ำ

  • สิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ เงิน

ถ้าคุณเลือกไปเปิดประตู

  • สิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ เพื่อน

ถ้าคุณเลือกรับโทรศัพท์

  • สิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณที่สุด คือ งาน

เล่นคำถามจิตวิทยาต่อ เลือกเลย