ความเชื่อ ดูดวง ท้าวมหาพรหม บวงสรวง มูออนไลน์

How to มูออนไลน์ ยังไง ให้ได้ผลปัง!

ปักหมุดปฏิทิน 9 พ.ย.64 ฤกษ์ดีเปิดดวงชะตา สักการะท้าวมหาพรหม ซินแสหมอเอกแนะ How to มูออนไลน์-ได้ผลปัง

Home / ดูดวง / How to มูออนไลน์ ยังไง ให้ได้ผลปัง!

ปักหมุดปฏิทิน 9 พ.ย.64 ฤกษ์ดีเปิดดวงชะตา สักการะท้าวมหาพรหม ซินแสหมอเอกแนะ How to มูออนไลน์-ได้ผลปัง หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่าการ มูออนไลน์ จะได้ผลจริงหรือไม่ ซึ่งในวันนี้เรามีคำแนะนำจากซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ มาไขความรู้สู่วิถีมูแบบ New Normal กัน!

มูออนไลน์ ยังไง ให้ได้ผลปัง! วิถีมูแบบ New Normal

คำแนะนำจากซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก ที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจ-เซเลบริตี้มากมายทั้งไทยและฮ่องกง มาไขความรู้สู่วิถีมูแบบ New Normal กัน!

มู101 : วิธีการไหว้เทพ สายมูต้องรู้จัก ‘ภาษาไหว้’

ซินแสหมอเอกแนะนำการขอพรท่านท้าวมหาพรหม เทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ซึ่งเป็นเทพผู้สร้างและเทพแห่งการจุติ ต้องระบุทุกอย่างให้ละเอียดอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ

1.รายละเอียดส่วนตัวของผู้ขอพร ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่

2.รายละเอียดสิ่งของที่นำมาไหว้ เช่น ได้นำสิ่งใดมาถวาย

3.ขอพรเรื่องอะไร ให้ระบุให้ละเอียดและตรงไปตรงมา

เช่น บางคนเป็น Freelance มาขอให้ได้งานแต่ไม่ระบุ ก็อาจจะได้แต่งาน ทำงานหนักขึ้น แต่ไม่ได้เงิน ต้องระบุให้กระชับชัดเจน ว่าขอให้ได้งานโปรเจ็คนี้จำนวนเงินเท่านี้ เป็นต้น และที่สำคัญคือ ‘ภาษาไหว้’ ต้องนอบน้อม มี eye contact ไปที่ดวงตาขององค์เทพ แบบที่คนมักจะบอกว่า “เหมือนท่านมองลงมา/เหมือนท่านจ้องเรา” นั่นแหละ Bingo! ซึ่งวิธีการไหว้เทพนี้สามารถนำไปใช้กับเทพองค์อื่นๆ
ทั้งฮินดูและจีนได้เช่นกัน

เทคนิค : การขอพรท่านท้าวมหาพรหม ขอให้ปัง-สมหวังทุกราย

วิธีการขอพรท่านท้าวมหาพรหมซึ่งมี 4 พักตร์ มี 2 แบบ คือ แบบแรก หากคำขอชัดเจนให้ขอเรื่องเดียวกันทั้ง 4 พักตร์ หรือ
แบบที่ 2 ยึดหลักพรหมวิหาร4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) ในพักตร์เมตตา ให้กล่าวถึงคุณธรรมความเมตตาที่เรายึดท่านเป็นแบบอย่างและกล่าวว่าเราได้ทำอะไรไป (เกี่ยวกับเมตตา) และมาขอเรื่องอะไร เมื่อไปพักตร์ที่ 2 (เวียนขวา) ให้บอกคุณธรรมกรุณาที่เราได้มีความกรุณาต่อผู้อื่น เป็นต้น โดยการขอทั้ง 4 พักตร์ให้เราเชื่อมโยงคุณธรรมพรหมวิหาร4 กับสิ่งที่ได้ทำ และเอ่ยขอพรที่ระบุความปรารถนาชัดเจน ก็จะทำให้ได้สิ่งที่ขอไว้สมใจทุกราย

เคล็ดลับ : ทำอย่างไรให้เทพเมตตา ชีวิตรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ กลับมาขอทีไรท่านให้ตลอด

ซินแสหมอเอกยกตัวอย่างท่านท้าวมหาพรหมซึ่งได้รับความเคารพจากชาวต่างชาติ ต้องบินข้ามน้ำข้ามทะเลมากราบไหว้เป็นประจำทุกปีว่า ท้าวมหาพรหม ย่านราชประสงค์มีพลังศักดิ์สิทธิ์เยอะมาก ด้วยฤกษ์และความศักดิ์สิทธิ์จากการบูชาของเจ้าของสถานที่ (โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ) ทำให้จุดนี้เป็นจุดเชื่อมพลังความสำเร็จ ชาวต่างชาติจึงชอบมาสักการะบูชาอย่างน้อยในชีวิตไม่ต่ำกว่า 2-3 ครั้ง โดยเฉพาะชาวจีนที่ต้องมากันทุกปี เพราะคนจีนถือว่าไหว้แล้วต้องมาขอบคุณ เขาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตรงนี้เป็น

เคล็ดลับว่า ‘เมื่อไหว้แล้วต้องกลับไปขอบคุณทุกครั้ง’ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู เทพท่านก็จะรับรู้ตรงนี้ ชีวิตหน้าที่การงาน
ก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้น เหมือนยามที่เราไปขอบคุณผู้ใหญ่ ท่านก็ให้พรอีก และหากวันใดที่เราลำบาก เมื่อกลับไปขอความช่วยเหลือท่าน
ท่านก็จะช่วยเรา

มูออนไลน์ สำเร็จได้จริงไหม?

ซินแสหมอเอกเผยถึงการมูออนไลน์ ว่าได้ผลจริงหากผู้ที่ไหว้ มีสมาธิ มีความตั้งใจจริง มีการบอกรายละเอียดได้ครบถ้วนโดยการทำเล่นๆ คิดในใจว่าลองดูแบบนี้จะไม่ได้ผล แต่ถ้าทำด้วยความศรัทธาตั้งใจก็จะได้ผลสำเร็จ ซึ่งเมื่อสำเร็จแล้วถ้าเป็นไปได้ต้องมาขอบคุณด้วยตัวเอง

ส่วนเคล็ดลับในการมูออนไลน์ให้สำเร็จ คือ การอธิษฐาน ต้องมีการบอกกล่าวรายละเอียดผู้ขอพรที่ชัดเจนมากๆ และระบุว่าวันนี้ขอน้อมจิตสักการะต่อใคร เช่น ต่อท้าวมหาพรหมเอราวัณ ต่อพระแม่ลักษมี ต่อพระพิฆเณศวร ฯลฯ โดยต้องกล่าวชื่อเทพให้ชัดเจน จากนั้นให้ระบุว่าขอพรเรื่องอะไร และเมื่อสำเร็จแล้วจะไปกราบขอบคุณ เป็นต้น ทั้งนี้ซินแสหมอเอกย้ำว่าการขอออนไลน์ ให้พยายามพูดให้ครบ เช่น หากต้องการขอให้ผู้ใหญ่เมตตาก็ให้ระบุชื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นด้วย

ปักหมุด 9 พ.ย. 64 เวลา 06.00 – 08.00 น. บวงสรวงท้าวมหาพรหมออนไลน์

ซินแสหมอเอกฝากถึงผู้ที่ศรัทธา และต้องการร่วมพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมผ่าน Live Streaming ทางเฟสบุ๊ค “We Love Ratchaprasong” ในวันที่ 9 พ.ย. 64 นี้ว่า ในวันนั้นให้ทุกคนตั้งจิตถึงท้าวมหาพรหมเอราวัณและให้นึกถึงภาพท่าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาบวงสรวง 06.00 – 08.00 น. ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะเป็นฤกษ์แรก เหมือนครบรอบวันเกิดของท่าน และท่านเตรียมอั่งเปามาแจกให้ทุกคนที่มาสักการะ จึงอยากฝากให้ทุกคนเตรียมพร้อม ร่วมพิธีสวดมนต์ อนุโมทนาบุญไปพร้อมกัน น้อมนำคุณธรรมพรหมวิหาร 4 ของท่านไปใช้ในชีวิต และขอพรท่าน ซึ่งเชื่อว่าหากไม่ใช่การขออะไรที่เวอร์เกินไป ท่านให้แน่นอน

สำหรับใครที่ยังไม่จุใจ สามารถติดตามชม Exclusive Talk Series ตอน “How to มูอย่างไรให้เทพช่วย” Live สดทาง “เฟสบุ๊ค We Love Ratchaprasong” โดย ซินแสหมอเอก เศวตฉัทร์ ล้อประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ การไหว้พระเสริมมงคลจากดวงชะตาทั่วทุกมุมโลก และอาจารย์พิทักษ์ โค้ววันชัย นักเทววิทยาผู้เชี่ยวชาญศาสตร์องค์เทพ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เวลา 19.00-21.00 น.


เซต REMAX หูฟัง TRUE WIRELESS รุ่น TWS-3

หูฟังบลูทูธ REMAX แบรนด์สัญชาติอเมริกา เชื่อมต่อแบบไร้สาย ดีไซน์ทันสมัย มีให้เลือก 4 สี น้ำหนักเบา เสียงคมชัด คุณภาพระบบ Stereo ใช้งานต่อเนื่องนานสูงสุดถึง 2 ชั่วโมง ใช้งานสะดวก เพลิดเพลินกับเสียงเพลงในทุกกิจกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา

ราคา 2,898 บาท แถมฟรี ลำโพง BLUETOOTH REMAX (รุ่น RB-M11)


X