menu search

รู้ไหม? ใครคือคนคิดให้ทำ การบ้าน คนแรกของโลก

schedule | BACKTOTALK, การบ้าน

เห็นน้องๆ หลายคนชอบบ่นว่าการบ้านเยอะ และรู้หรือไหมว่าคนที่สั่งให้ทำการบ้าน หรือ Homework คนแรกของโลกเป็นใคร และเรื่องราวของการบ้านมันเกิดขึ้นได้อย่างไร วันนี้เราจะไปดูคำตอบกันค่ะ...

20150708160410221

ใครเป็นคนคิดการบ้านคนแรกของโลก!

เป้าหมายพื้นฐานของการสั่งการบ้านเป็นเช่นเดียวกับการเรียนการสอนในห้องคือ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของผู้เรียน อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ต่อต้านการสั่งการบ้านกลับมองว่า การบ้านนั้นเป็นแค่การยัดเยียดความรู้ให้ผู้เรียน โดยไม่ทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา เป็นงานหยาบๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขโมยเวลามาจากเด็กโดยไม่ก่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม การบ้านอาจจะถูกออกแบบมา เพื่อเพิ่มเติมในสิ่งที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว และเตรียมตัวให้ผู้เรียนพร้อมต่อบทเรียนถัดไปที่ยากขึ้น และซับซ้อนมากขึ้น, เพิ่มเติมความรู้ให้ผู้เรียน โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ต่อสถานการณ์ต่างๆ หรือ การสนธิความรู้ในหลายๆ แขนงในการแก้ปัญหาเพียงปัญหาเดียว การบ้านยังคงสร้างโอกาสให้ ผู้ปกครองได้ติดตามดูแลการเรียนของลูกได้อีกด้วย

20150708160507227
Roberto Nevilis

ประวัติศาสตร์ของการบ้าน มีความเชื่อว่า เมื่อปี คศ. 1095 ณ เมือง Venice ประเทศฝรั่งเศสการบ้านครั้งแรกนั้น ถูกคิดค้นโดยนาย Roberto Nevilis ซึ่งในสมัยนั้น นักเรียนที่จะได้รับการศึกษาอย่างเป็นทางการจะต้องมีผลการเรียนที่ดี ฉะนั้นนาย Nevilis จึงมีความต้องการที่จะทำให้นักเรียนของเค้า เข้าใจถึงเนื้อหาที่สอนได้อย่างลึกซึ้ง และนำมาสู่การบ้านนั่นเอง ข้อมูลบางที่ก็ระบุว่า การที่เขาสั่งการบ้านนักเรียนนั้น เหตุเพราะเขาต้องการลงโทษนักเรียนแต่ไม่ว่าจะจุดประสงค์ใด การทำการบ้านก็ถือเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนทั้งหมดในวันนั้นๆ ว่าเราเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนได้มากน้อยแค่ไหนจริงมั๊ยคะ?

20131122182342227

ข้อมูลและภาพจาก wikipedia, VoooDoooGuy