เลือกบริโภคน้ำตาลที่ดี สังเกต ‘ICUMSA’ หน่วยวัดค่าสีของน้ำตาลมาตรฐานสากล

เลือกบริโภคน้ำตาลที่ดี สังเกต ‘ICUMSA’ หน่วยวัดค่าสีของน้ำตาลมาตรฐานสากล

คนส่วนใหญ่อาจยังไม่รู้ว่าการเลือกน้ำตาลที่ดีสังเกตได้จากค่า “ICUMSA” หน่วยที่ใช้วัดค่าสีของน้ำตาลตามมาตรฐานสากล