สำนักงาน ก.พ. เรียน ก.พ. ออนไลน์ เรียนออนไลน์ เว็บเรียนออนไลน์

เรียน ก.พ. ออนไลน์ รวมหลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตรให้เมื่อเรียนจบ

หลักสูตรเรียนฟรีดีๆ เรียน ก.พ. ออนไลน์ จาก สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. เรียนจบผ่านเกณฑ์มีใบประกาศนียบัตรให้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่เรียนก็จะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเพิ่มศักยภาพให้ตนเองด้วย สามารถเรียนได้ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีแบ่งออกเป็นหมวดๆ ให้เลือกเรียน

เรียน ก.พ. ออนไลน์ 129 หลักสูตร อบรมฟรี มีประกาศนียบัตร

หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) ทั้งหมด 95 หลักสูตร

 1. การบริหารอย่างมืออาชีพ 34 หลักสูตร
 2. การพัฒนากระบวนทัศน์และคุณลักษณะข้าราชการ 8 หลักสูตร
 3. การเสริมสร้างบทบาทหญิง ชาย 2 หลักสูตร
 4. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 29 หลักสูตร
 5. กฎหมายและระเบียบราชการ 7 หลักสูตร
 6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 15 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาสมรรถนะหลักของข้าราชการพลเรือน (Core Competency Development) ทั้งหมด 15 หลักสูตร

 1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 หลักสูตร
 2. การบริการที่ดี 2 หลักสูตร
 3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 1 หลักสูตร
 4. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 8 หลักสูตร
 5. การทำงานเป็นทีม 1 หลักสูตร

หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development) ทั้งหมด 19 หลักสูตร

 1. ทักษะทางการคิด 4 หลักสูตร
 2. การเขียนหนังสือราชการ 6 หลักสูตร
 3. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ Data Visualization, Project Management, Microsoft Excel) 3 หลักสูตร
 4. ภาษา (ลาว เขมร เวียตนาม เมียนมา มลายู ภาษามลายูท้องถิ่น(ยาวี) 6 หลักสูตร

สามารถอ่านเพิ่มเติม คู่มือการอบรมได้โดย คลิกที่นี่

WRITER

RELATED

สวนดุสิตโพลล์ระบุ “การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์”

สวนดุสิตโพลล์ระบุ “การศึกษาไทยไม่พร้อมเรียนออนไลน์”

68.52% ระบุการเรียนออนไลน์จะทำให้คุณภาพการศึกษาไทยแย่ลง

กทม. เผย การเรียนที่บ้านแบบ 4 ON ให้ค่าอาหาร น.ร. คนละ 40 บาท/วัน

กทม. เผย การเรียนที่บ้านแบบ 4 ON ให้ค่าอาหาร น.ร. คนละ 40 บาท/วัน

ซึ่งการเรียนที่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ รายงานผลสำรวจปัญหาการเรียนออนไลน์

ศูนย์วิจัยกสิกรฯ รายงานผลสำรวจปัญหาการเรียนออนไลน์

ให้เกิดความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ อีกทั้งค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองรายได้น้อย

8 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นสกิลพัฒนาตัวเองเตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

8 คอร์สออนไลน์น่าเรียน เน้นสกิลพัฒนาตัวเองเตรียมพร้อมสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ

8 คอร์สออนไลน์ เน้นสกิล การทำงานอย่างมืออาชีพ จากศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬา

น่าเรียน 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

น่าเรียน 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

มาอัปสกิล เพิ่มทักษะความรู้ พัฒนาตัวเองกันดีกว่า 10 คอร์สเรียนฟรี ไม่เกิน 10 ชั่วโมง มีใบเซอร์ให้ด้วยเมื่อเรียนจบ

5 เทคนิคสอนออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่

5 เทคนิคสอนออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่

“สมศ.” ถอดบทเรียนผลประเมิน ครึ่งปี 64 พบตัวอย่าง 5 เทคนิคสอนออนไลน์สุดปัง พร้อมแนะสถานศึกษานำไปปรับใช้รับเปิดเทอมใหม่

เรียนฟรี! มีประกาศนียบัตรให้ 3 คอร์ส LEARN AI เริ่มต้นรู้เรื่อง AI ใครก็เรียนได้

เรียนฟรี! มีประกาศนียบัตรให้ 3 คอร์ส LEARN AI เริ่มต้นรู้เรื่อง AI ใครก็เรียนได้

เรียนฟรี ทุกหลักสูตร พร้อมรับประกาศนียบัตรรับรอง LEARN AI เริ่มต้นรู้เรื่อง AI ใครก็เรียนได้ สมัครกันได้เลย

น่าสนใจ! 6 คอร์สเรียนออนไลน์ “CHULA MOOC” พ.ค. 64 เพิ่มสกิลหลากหลายด้าน

น่าสนใจ! 6 คอร์สเรียนออนไลน์ “CHULA MOOC” พ.ค. 64 เพิ่มสกิลหลากหลายด้าน

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์น่าสนใจ ในวิชาต่างๆ กับหลักสูตร CHULA MOOC เปิดให้ลงทะเบียนพฤษภาคม 2564 มีทั้งหมด 6 คอร์สด้วยกัน

7 คอร์สเรียนฟรี ด้านกราฟิก อัปสกิลให้ตัวเองกันดีกว่า!

7 คอร์สเรียนฟรี ด้านกราฟิก อัปสกิลให้ตัวเองกันดีกว่า!

ช่วงนี้ต้องอยู่กับบ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ใครมีเวลาว่างๆ มาอัปสกิลให้ตัวเองด้วยการเรียนออนไลน์กัน 7 คอร์สเรียนฟรี ด้านกราฟิก การออกแบบ