The Hungry Ghost Game ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เกมชิงเปรต

“เกมชิงเปรต: The Hungry Ghost Game” นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม ผลงานนักศึกษามหิดล

เกมชิงเปรต: The Hungry Ghost Game” นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์โดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Home / CAMPUS / “เกมชิงเปรต: The Hungry Ghost Game” นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม ผลงานนักศึกษามหิดล

เกมชิงเปรต: The Hungry Ghost Game” นวัตกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Innovation) ถูกสร้างสรรค์โดยฝีมือของทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MUICT) ภายใต้การดูแลของ ดร. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ด้วยการเผยแพร่ประเพณีสารทเดือนสิบ วัฒนธรรมปักษ์ใต้อันเป็นเอกลักษณ์และต้อนรับเทศกาลฮัลโลวีน ผ่านเกมอินเตอร์แอคทีฟ โดยใช้ระบบ / โปรแกรม

“The Hungry Ghost Game” เกมที่เล่าถึงประเพณีชิงเปรต

“The Hungry Ghost Game” เล่าถึงประเพณีชิงเปรต ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นทุกปี โดยมีการแนะนำความเป็นมา และกล่าวถึงนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย นั่นคือความกตัญญูและมีน้ำใจ ผ่านพิธีกรรมการจัดขนมไหว้ ซึ่งจะถูกจัดวางไว้ให้กับวิญญาณของบรรพบุรุษ เมื่อแผ่ส่วนบุญกุศลแล้ว ทุกคนก็จะกันเข้าไปแย่งขนมที่ตั้งเปรต ตามความเชื่อที่ว่าหากได้กินของเหลือจากการเซ่นไหว้บรรพบุรุษจะเป็นสิริมงคล จึงเรียกการแย่งขนมว่า “การชิงเปรต”

ซึ่งในเกมนั้น เราจะต้องชิงขนมที่ร่วงลงมากับเปรต นอกจากนี้ยังมีการแจกฟิลเตอร์ผีไทยชนิดต่างๆ เพื่อเซลฟี่และแชร์ได้ ถือเป็นการแนะนำผีไทยให้ชาวต่างชาติได้รู้จักไปด้วย อาทิ เช่น ผีตานี ผีกระสือ เป็นต้น

เกมชิงเปรต: The Hungry Ghost Game”

สามารถดาวน์โหลด “The Hungry Ghost Game” ได้แล้ววันนี้ ที่ https://op.mahidol.ac.th/ir/game/ ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย