ประกวดดาวเดือน ม.เกษตรศาสตร์

ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศ! ยกเลิกประกวดดาวเดือน – ย้ำควรส่งเสริมความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์

นิสิต 55.6% ไม่เห็นด้วยและเห็นควรให้ยกเลิก ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศ! ยกเลิกประกวดดาวเดือน

Home / CAMPUS / ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศ! ยกเลิกประกวดดาวเดือน – ย้ำควรส่งเสริมความสามารถมากกว่ารูปลักษณ์

หนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตที่ทุกมหาวิทยาลัยในไทยต้องมีก็คือ การประกวดดาวเดือน ซึ่งล่าสุดทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ได้ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ว่ายกเลิกการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือการประกวดดาวเดือน ทั้งนี้มาจากการสำรวจความคิดเห็นของนิสิต ทั้งหมด 1,272 คน

นิสิต 55.6% ไม่เห็นด้วยและเห็นควรให้ยกเลิกประกวดดาวเดือน

จากผลสำรวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีต่อกิจกรรมการประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ การประกวดดาว-เดือน

การประกวดดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่นิสิตส่วนมาก แต่เป็นการให้ผลประโยชน์แก่คนเฉพาะกลุ่มมากเกินไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมค่านิยมในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าที่ควรจะเป็น และควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องของความสามารถนิสิตอย่างแท้จริงมากกว่าที่จะตัดสินในเรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียว

เมื่อผลการสำรวจความคิดเห็นได้สิ้นสุดลง มีนิสิตเข้าร่วมทำแบบสอบถามทั้งหมด 1,272 คน และมีค่าเฉลี่ยดังนี้

  • นิสิต 55.6% ไม่เห็นด้วยกับการประกวดและเห็นควรให้ยกเลิกการประกวดดังกล่าว
  • นิสิต 28.7% เห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประกวด โดยไม่ใช้หน้าตาหรือรูปลักษณ์ภายนอกมาเป็นเกณฑ์การประกวด
  • นิสิต 15.7% เห็นด้วยกับการประกวดและเห็นควรให้มีการจัดการประกวดต่อไป
  • องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จึงขอประกาศ ”ยกเลิก” การประกวดทูตกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ในปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ

ที่มา : kusab.bk

X