การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นักเรียน เรียนออนไลน์

ช่องทางการรับชม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เริ่ม 18 พ.ค. 63 นี้

รวมช่องทางการเรียน จากการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมฯ และมัธยมฯ เช็ดรอบชมสด ชมย้อนหลัง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่ ช่องทางการรับชม การสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19…

Home / CAMPUS / ช่องทางการรับชม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เริ่ม 18 พ.ค. 63 นี้

รวมช่องทางการเรียน จากการสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมฯ และมัธยมฯ เช็ดรอบชมสด ชมย้อนหลัง เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ช่องทางการรับชม การสอนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้เพิ่มช่องจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านการรับชมทางดาวเทียม DLTV  เริ่มออกอากาศวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ปัจจุบัน การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ได้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานเป็น New DLTV โดยปรับปรุงระบบการออกอากาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม จากระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) เป็นระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD)

มีช่องทางการรับชม 3 ช่องทาง ดังนี้

1. สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200

2. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้

3. แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND ช่อง 186 – 200

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th สามารถชมรายการสด และรายการแบบย้อนหลังได้

แอปพลิเคชัน DLTV ดูได้ทั้ง 15 ช่อง สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store หรือ App Store

เช็ค! ช่องรายการ ของแต่ละระดับชั้นเรียน คลิกที่นี่

ปฐมวัย

  • ชมสด : 08.30 – 11.30 น.
  • ย้อนหลัง : รอบ1: 13.00น. | รอบ2: 15.30น.

ประถม/มัธยม

  • ชมสด : 08.30 – 13.30 น.
  • ย้อนหลัง : รอบ 1: 14.30น. | รอบ2: 20.30 น.

ตัวอย่างตารางสอน ม.1

ออกอากาศ ม.1 (วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563)

เช็ค! ตารางสอนออกอากาศ คลิกที่นี่ 

คลิกที่นี่ >> ฉบับเต็ม ช่องทางการรับชม DLTV

 

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งโดยพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และด้วยพระมหากรุณาธิคุณและสายพระเนตรอันยาวไกล และพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

ทำให้ใน 3 ปีที่ผ่านมาได้เกิดการพัฒนาระบบการออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน จากระบบ SD เป็น HD ปรับจากการออกอากาศสดเป็นบันทึกเทปเพื่อสามารถแก้ไขและนำไฟล์อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้ครูปลายทางชมล่วงหน้าได้ก่อนถึง 3 วัน

ต่อยอดขยายฐานความรู้และกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ของกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้สะดวกและง่ายขึ้น อีกทั้งพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นระบบที่มีความพร้อม มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ทำให้ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากที่สุด ประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว มั่นใจได้ว่า ไม่ว่าสถานการณ์ COVID-19 จะเป็นอย่างไร ลูกหลานของพวกเราจะได้มีโอกาสได้เรียนและรับการศึกษาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน

บทความแนะนำ