การลงทุน หุ้น เว็บเรียนออนไลน์

12 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในหุ้น เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตี

12 หลักสูตรออนไลน์ “การลงทุนในหุ้น” เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตีให้เมื่อเรียนจบคอร์สในระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีคือสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา ใครสนใจลองไปเลือกคอร์สกันได้เลย

Home / CAMPUS / 12 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในหุ้น เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตี

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ดี ๆ สำหรับนิสิตนักศึกษา และนักลงทุนที่อยากพัฒนาตนเอง 12 หลักสูตรออนไลน์ “การลงทุนในหุ้น” เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตีให้เมื่อเรียนจบคอร์สในระยะเวลาที่กำหนด ข้อดีคือสามารถเรียนที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกเวลา ใครสนใจลองไปเลือกคอร์สกันได้เลย

12 หลักสูตรออนไลน์ การลงทุนในหุ้น เรียนฟรี มีใบวุฒิบัตรการันตี

1. INV102 : การลงทุนในหุ้น

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้สไตล์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หลักพื้นฐานในการประเมินมูลค่าหุ้น เพื่อคัดเลือกหุ้นดีเข้าพอร์ตลงทุน หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค แผนภูมิ แนวโน้ม และเครื่องชี้วัดราคาที่นิยมใช้ ตลอดจนเรียนรู้กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้น และบริหารพอร์ตหุ้นในแต่ละสภาวะ เข้าใจและสามารถนำแนวทางการประเมินมูลค่าหุ้น และการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกหุ้นดี ราคาเหมาะสม รวมไปถึงสามารถจับจังหวะลงทุน และปรับพอร์ตหุ้นให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ ได้

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/16/info

2. EQD1001 : ลงทุนหุ้นฉบับมือใหม่

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนในหุ้น ผลตอบแทน ความเสี่ยง และภาษีจากการลงทุน ตลอดจนการวิเคราะห์หุ้น วิธีการซื้อขายหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง
 • ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/18/info

3. EQD1101 : ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐาน

คำอธิบายหลักสูตร : รู้และเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น และสามารถนำแนวคิดและขั้นตอนในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมาใช้เพื่อคัดกรองบริษัทที่มีพื้นฐานดีเหมาะสมแก่ลงทุน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง
 • ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/21/info

4. EQD1002 : ลงทุนหุ้นออนไลน์ ง่ายแค่คลิก

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้วิธีการลงทุนในหุ้นแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ตลอดจนเรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ใน Settrade Streaming เพื่อช่วยให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง
 • ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/26/info

5.  EQD1102 : ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจงบการเงิน

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคการอ่านและตีความข้อมูลสำคัญในงบการเงิน เพื่อเพิ่มโอกาสค้นหาหุ้นพื้นฐานดีน่าลงทุน เข้าใจความสำคัญของงบการเงินแต่ละประเภท พร้อมทั้งสามารถใช้หลักการวิเคราะห์งบการเงินและการอ่านอัตราส่วนทางการเงินประเภทต่างๆ เพื่อประเมินสถานะทางการเงินของธุรกิจและนำไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง
 • ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/27/info

6. EQD1103 : ลงทุนหุ้นมั่นใจ ต้องเข้าใจกราฟเทคนิค

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้พื้นฐานการวิเคราะห์ปัจจัยเทคนิค เพื่อกำหนดจังหวะการลงทุน ทั้งจุดซื้อ จุดขาย และจุดทำกำไร เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลง เข้าใจหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค และรูปแบบของราคาผ่านกราฟ รวมถึงรู้จักเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวกับราคาแบบต่างๆ เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค และนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างสมเหตุสมผล

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นลงทุนเพื่อสะสมความมั่งคั่ง
 • ผู้ที่ลงทุนแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/30/info

7. EQ201 : Stock Screening & Sector Analysis

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคและวิธีการคัดกรองหุ้นที่น่าสนใจลงทุนด้วยตนเองผ่านโปรแกรม SETSMART พร้อมเจาะลึกการวิเคราะห์หุ้นในอุตสาหกรรมยอดฮิต ทั้ง ICT อสังหาริมทรัพย์ และบริการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
นักลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/107/info

8. EQD1501 : ห้องเรียนนักลงทุน 24 ชั่วโมง : มือใหม่ลงทุนหุ้น

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้และทำความเข้าใจตลาดหุ้น ตลอดจนพื้นฐานการวิเคราะห์หุ้น กลยุทธ์การลงทุน และการบริหารพอร์ตหุ้น เพื่อเลือกหุ้นเป็น เทรดหุ้นได้อย่างมั่นใจก่อนก้าวสู่สนามลงทุนจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการลงทุนเลย
 • มือใหม่หัดลงทุนหุ้น

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/110/info

9. EQ203 : Company Analysis in Practice

คำอธิบายหลักสูตร : เจาะลึกหุ้น Best-in-Class พร้อมตะลุยบริษัทจดทะเบียน เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทในมุมมองต่างๆ ทั้งการอ่านแบบ 56-1 การอ่านงบการเงินเบื้องต้น พร้อมเจาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูงหรือ IR ของบริษัทผ่านการเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้น
 • ผู้ที่ลงทุนในหุ้นแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/140/info

10. EQ301 : Advanced Sector Analysis เจาะลึกหุ้นดีในกลุ่มอุตสาหกรรม

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้เทคนิคการคัดเลือกหุ้นดีในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ พร้อมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์อุตสาหกรรม และการวิเคราะห์หุ้นรายตัวในกลุ่มฯ และเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนเด่น (HMPRO / CHG)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่สนใจลงทุนในหุ้น
 • ผู้ที่ลงทุนในหุ้นแล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/171/info

11. DWD1001 : ลงทุน DW ฉบับมือใหม่

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนใน DW กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนวิธีการเลือกลงทุน และกลยุทธ์การลงทุนใน DW

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่รับความเสี่ยงได้สูงและสนใจลงทุนใน DW,
 • ผู้ที่ลงทุนในหุ้นและ DW แล้ว และต้องการมีพื้นฐานการลงทุนที่ดี

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/202/info

12. DPD1001 : ลงทุน DR ฉบับมือใหม่

คำอธิบายหลักสูตร : เรียนรู้พื้นฐานการลงทุนใน DR กลไกการเคลื่อนไหวของราคา ตลอดจนวิธีการซื้อขาย และกลยุทธ์การลงทุนใน DR

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือ ETF ต่างประเทศ

รายละเอียด : https://elearning.set.or.th/SETGroup/courses/203/info

X