dek63 o-net O-NET 63 ตารางสอบ O-NET ประกาศผล O-Net สมัครสอบ O-NET สอบ O-NET สอบโอเน็ต

กำหนดการสมัครสอบโอเน็ต ตารางสอบ O-NET 2563

เตรียมตัวนับเวลาถอยหลังให้พร้อม!!! กำหนดการสมัครสอบ ตารางสอบ และวันประกาศผลสอบ O-NET ของน้อง DEK63 ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจทำคะแนนสอบออกมาให้ดีให้เต็มที่ เนื่องจากคะแนนตรงนี้มีส่วนสำคัญ ในการยื่นสมัคร TCAS63 แต่ละรอบ และสำหรับน้องๆ ม.6…

Home / CAMPUS / กำหนดการสมัครสอบโอเน็ต ตารางสอบ O-NET 2563

เตรียมตัวนับเวลาถอยหลังให้พร้อม!!! กำหนดการสมัครสอบ ตารางสอบ และวันประกาศผลสอบ O-NET ของน้อง DEK63 ขอให้น้องๆ ทุกคนตั้งใจทำคะแนนสอบออกมาให้ดีให้เต็มที่ เนื่องจากคะแนนตรงนี้มีส่วนสำคัญ ในการยื่นสมัคร TCAS63 แต่ละรอบ และสำหรับน้องๆ ม.6 ที่จะสอบเข้าคณะแพทย์ผ่านระบบ กสพท. หากมีคะแนน O-NET รวม 5 วิชาหลักไม่ถึง 300 คะแนนจากคะแนนเต็ม 500 คะแนน น้องจะหมดสิทธิ์เข้าคณะแพทย์ผ่านระบบกสพท.ทันที

กำหนดการรับสมัครสอบ O-NET

-ทางโรงเรียนจัดส่งรายชื่อให้ ผ่าน www.niets.or.th  วันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2562

-ศูนย์สอบจัดสนามสอบและห้องสอบ ผ่านระบบ O-NET วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 2562

-การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ป.6 ม.3 และ Home School สมัคร ผ่าน www.niets.or.th วันที่ 1-15 ต.ค. 2562

-สทศ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (ครั้งที่ 1) วันที่ 10 ต.ค. 2562

-โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ ผ่านระบบ O-NET วันที่ 10 – 31 ต.ค. 2562

-การสมัครสอบ O-NET นักเรียนเทียบเท่าระดับชั้น ม.6 และ Home School สมัคร ผ่าน www.niets.or.th วันที่ 1-15 พ.ย. 2562

-สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ (ครั้งที่ 2) วันที่ 5 ม.ค. 2563 

-โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดรายชื่อผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ (Walk-In) วันที่ 5 – 15 ม.ค. 2563 

-สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ สำหรับผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ วันที่ 20 ม.ค. 2563 

 

กำหนดการสอบ O-NET

ระดับชั้น ป.6 สอบวันที่ 1 ก.พ. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 09.00 – 10.00 น. รหัสวิชา 64 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 10.30 – 12.00 น. รหัสวิชา 61 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.30 – 14.30 น. รหัสวิชา 65 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 15.00 – 16.00 น. รหัสวิชา 63 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 60 นาที

 

– ระดับชั้น ม.3 สอบวันที่ 1-2 ก.พ. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 94 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 91 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 95 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น. รหัสวิชา 93 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 90 นาที

 

– ระดับชั้น ม.6 สอบวันที่ 29 ก.พ. 2563 – 1 มี.ค. 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02 วิชาสังคมศึกษาฯ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น. รหัสวิชา 03 วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2562

เวลาสอบ 08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 120 นาที

กำหนดการประกาศผล O-Net

– ระดับชั้น ป.6  ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2563

– ระดับชั้น ม.3 ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2563

– ระดับชั้น ม.6 ประกาศผลสอบ 27 มี.ค. 2563

ที่มาเนื้อหาจาก สทศ.


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง