การสอบ O-NET ปิดโรงเรียน ฝุ่นละออง PM2.5 สอบ O-NET สอบโอเน็ต หนีฝุ่นละออง หยุดเรียน โรงเรียน โรงเรียนหยุดเรียน

แจ้งหยุดเรียนทั่วกรุงฯ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

แจ้งข่าวล่าสุดค่ะ ถึงน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองนะคะ เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และความห่วงใยเรื่องสุขภาพของเด็กและเยาวชน นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี…

Home / CAMPUS / แจ้งหยุดเรียนทั่วกรุงฯ 30 ม.ค. – 1 ก.พ. 62 จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

แจ้งข่าวล่าสุดค่ะ ถึงน้องๆ นักเรียน ผู้ปกครองนะคะ เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ที่ยังส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย และความห่วงใยเรื่องสุขภาพของเด็กและเยาวชน นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้สั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาสั่งปิดสถานศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน ในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 30 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 1 ก.พ.62 

แจ้งหยุดเรียน จากสถานการณ์
ฝุ่นละออง PM 2.5

ทั้งนี้ตามเพจของโรงเรียนต่างๆ เริ่มประกาศหยุดเรียน วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว และในส่วนของการสอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น จะสอบตามปกติหรือไม่ ต้องติดตามจากสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช., กระทรวงศึกษาธิการ