dek62 GAT-PAT การศึกษา ตารางสอบ ตารางสอบ GAT/PAT สอบ GAT PAT

เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

จากที่ สทศ. รับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมสอบระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการสอบใหม่ เป็นวันที่…

Home / CAMPUS / เช็คให้ชัวร์!! ปฏิทินกำหนดการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

จากที่ สทศ. รับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป ( GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมสอบระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงตารางกำหนดการสอบใหม่ เป็นวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปฏิทินกำหนดการสอบ
GAT/PAT ปีการศึกษา 2562

  • วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 11.30 น. ๘๕ ความถนัดทั่วไป (GAT)
13.๐๐ – 16.๐๐ น. ๗๑ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

  • วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 11.30 น. ๗๒ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT 2)
13.๐๐ – 16.๐๐ น. ๗๕ ความถนัดทางวิชาชีพครู (PAT 5)

  • วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 11.30 น. ๗๓ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
13.๐๐ – 16.๐๐ น. ๗๔ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ (PAT 4)

  • วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

08.30 – 11.30 น. ๗๖ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ (PAT 6)
13.๐๐ – 16.๐๐ น.

-๗๗ ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส (PAT 7.1)
-๗๘ ความถนัดทางภาษาเยอรมัน (PAT 7.2)
-๗๙ ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น (PAT 7.3)
-๘๐ ความถนัดทางภาษาจีน (PAT 7.4)
-๘๑ ความถนัดทางภาษาอาหรับ (PAT 7.5)
-๘๒ ความถนัดทางภาษาบาลี (PAT 7.6)
-๘๓ ความถนัดทางภาษาเกาหลี (PAT 7.7)

โดยห้ผู้มีสิทธิ์สอบตามที่ สทศ. ประกาศไว้เดิมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เข้าสอบตามกำหนดการสอบใหม่ ณ สนามสอบเดิมตามประกาศ

  • ประกาศผลสอบ 1 เมษายน 2562

ที่มาข้อมูลจาก niets


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

– ติวเข้ม สาระสำคัญน่ารู้ ข้อสอบภาษาไทย O-NET และ 9 วิชาสามัญ

– รวมข้อสอบ O-NET พร้อมเฉลย ปี 2560 ป.6 ม.3 ม.6