ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

มาเรียนรู้แนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา กันต่อ กับ ตะลุยโจทย์ PAT 2 ตอน “การย่อยอาหาร Digestive System” โดย ครูพี่มร โดยเรื่องของ การย่อยอาหาร คือการเปลี่ยนสภาพอาหารที่เราทานเข้าไป ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็ก เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นมีหลายส่วน…

Home / CAMPUS / ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2 การย่อยอาหาร Digestive System

มาเรียนรู้แนวข้อสอบ วิชาชีววิทยา กันต่อ กับ ตะลุยโจทย์ PAT 2 ตอน “การย่อยอาหาร Digestive System” โดย ครูพี่มร โดยเรื่องของ การย่อยอาหาร คือการเปลี่ยนสภาพอาหารที่เราทานเข้าไป ให้กลายเป็นสารอาหารขนาดเล็ก เพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ โดยอวัยวะที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารนั้นมีหลายส่วน ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก และยังมีอวัยวะอื่นๆ อีก ที่ไม่ได้มีหน้าที่ย่อยอาหารโดยตรง แต่ทำหน้าที่ช่วยย่อยในทางอ้อม เช่น ตับ ตับอ่อน และต่อมน้ำลาย ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เมื่อเราทานอาหารเข้าไป ขั้นตอนการย่อยอาหารจะเกิดขึ้นที่อวัยวะต่างๆ ตามลำดับ เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องการย่อยอาหาร Digestive System

ข้อสอบชีววิทยา ตะลุยโจทย์ PAT 2
การย่อยอาหาร Digestive System

วันนี้ครูพี่มรมีแนวข้อสอบ ตะลุยโจทย์ PAT 2 มาให้ทดสอบกัน ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย… (ชมคลิป)

ตัวอย่าง โจทย์ PAT 2
X