8 เนื้อหาวิชาเคมีควรรู้!! พิชิต 9 วิชาและ PAT2 ออกชัวร์ 100 %

มาติดตาม 8 เนื้อหาวิชาเคมีที่ต้องรู้ ในการออกข้อสอบ พิชิต 9 วิชาและ PAT 2 โดยครูนาส ที่คอนเฟิร์มว่า ออกชัวร์ 100 % โดยข้อมูลนี้มาจากสถิติและการรวบรวมข้อมูลข้อสอบตั้งแต่ปี…

Home / CAMPUS / 8 เนื้อหาวิชาเคมีควรรู้!! พิชิต 9 วิชาและ PAT2 ออกชัวร์ 100 %

มาติดตาม 8 เนื้อหาวิชาเคมีที่ต้องรู้ ในการออกข้อสอบ พิชิต 9 วิชาและ PAT 2 โดยครูนาส ที่คอนเฟิร์มว่า ออกชัวร์ 100 % โดยข้อมูลนี้มาจากสถิติและการรวบรวมข้อมูลข้อสอบตั้งแต่ปี 2555 – 2560 เกริ่นมาแบบนี้แล้ว อย่ารอช้าไปดูกันว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างที่ต้องเตรียมไว้ใช้สอบ ก่อนจะสาย!!

8 เนื้อหาวิชาเคมีควรรู้!! พิชิต 9 วิชา
และ PAT2 ออกชัวร์ 100 %

โดยหัวข้อ 8 เนื้อหาวิชาเคมี มีดังนี้

1.การจัดเรียงอิเล็กตรอน และสมบัติธาตุ

2.พันธะเคมีเรื่องรูปร่างพันธะโคเวเลนต์ และการเปรียบเทียบจุดเดือดจุดหลอมเหลว

3.อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

4.สมดุลเคมี

5.ปริมาณสารสัมพันธ์

6.กรด-เบส

7.ไฟฟ้าเคมี

8.เคมีอินทรีย์-สารชีวโมเลกุล

(ชมคลิป)

ที่มาภาพจาก Freepik.com


แนวข้อสอบ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ลองมาฝึกทำข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน >>> วิชาวิทยาศาสตร์