คำศัพท์ภาษาอังกฤษ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 เรื่องน่ารู้

เรื่องน่ารู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญที่น้อยคนนักจะเคยเห็นพระราชพิธีแบบนี้ นั่นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เห็นลำดับขั้นตอนสำคัญต่างๆ และได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีครั้งนี้อีกด้วย วันนี้เลยขอนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพระราชพิธีมาฝากกัน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก The Royal…

Home / CAMPUS / เรื่องน่ารู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 นี้ ประเทศไทยจะมีพระราชพิธีสำคัญที่น้อยคนนักจะเคยเห็นพระราชพิธีแบบนี้ นั่นคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 นับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะได้เห็นลำดับขั้นตอนสำคัญต่างๆ และได้ชื่นชมความยิ่งใหญ่ในงานพระราชพิธีครั้งนี้อีกด้วย วันนี้เลยขอนำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ในพระราชพิธีมาฝากกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

The Royal Coronation Ceremony of King Rama X = พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10

King = พระราชา

Queen = พระราชินี

History = ประวัติศาสตร์

Accession to the throne = การขึ้นครองราชย์, การขึ้นเสวยราชย์

Throne = ราชบัลลังก์

Coronation = พิธีราชาภิเษก

The sacred water = น้ำอภิเษก

Reign = ครองราชย์ , รัชกาล

Crown jewels = เครื่องราชกกุธภัณฑ์

Royal Throne = บัลลังก์ พระที่นั่ง

Royal Golden Plaques  =  พระสุพรรณบัฏ หรือ แผ่นทองคำจารึกพระนาม

Royal Seal of State = พระราชลัญจกรดวงตราประจำรัชกาล

Royal Procession = ขบวนพยุหยาตราชลมารค

X