รวมประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถามในห้องเรียน

มาฝึกประโยคพื้นฐานเหล่านี้ Basic Classroom English สำหรับใช้ในห้องเรียนกัน น้องๆ สามารถจำและนำไปปรับใช้ได้ในห้องเรียน ยิ่งฝึกใช้บ่อยๆ ก็จะยิ่งทำให้เราคล่องมั่นใจมากขึ้น และช่วยลดความประหม่าลงด้วย รวมประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถาม ประโยคคำถาม สำหรับใช้ถามในห้องเรียน…

Home / CAMPUS / รวมประโยคขออนุญาต แสดงความเห็น และถามคำถามในห้องเรียน

มาฝึกประโยคพื้นฐานเหล่านี้ Basic Classroom English สำหรับใช้ในห้องเรียนกัน น้องๆ สามารถจำและนำไปปรับใช้ได้ในห้องเรียน ยิ่งฝึกใช้บ่อยๆ ก็จะยิ่งทำให้เราคล่องมั่นใจมากขึ้น และช่วยลดความประหม่าลงด้วย

รวมประโยคขออนุญาต
แสดงความเห็น และถามคำถาม

  • ประโยคคำถาม สำหรับใช้ถามในห้องเรียน

I have a question.  มีคำถามครับ/ ค่ะ

How do you spell “…”? ครูสะกดคำว่า “…” ยังไงเหรอครับ/ คะ?

I did not catch what you said. ฟังที่อาจารย์พูดไม่ทันครับ/ ค่ะ

How should I pronounce “…” ? ควรออกเสียงคำว่า “…” ยังไงครับ/ คะ?

How do you pronounce this word? คำนี้อ่านออกเสียงว่ายังไงครับ/ คะ?

Would you give us an example? ช่วยยกตัวอย่างให้หน่อยได้ไหมครับ/ คะ?

Can you say that again? ช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมครับ/ คะ

Can you speak a bit slower, please? ช่วยพูดให้ช้าลงหน่อยได้ไหมครับ/ คะ?

Does this word have another meaning? คำนี้มีความหมายอื่นอีกไหมครับ/ คะ?

Could you explain a little bit more about that? ช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมได้ไหมครับ/ คะ?

What is the difference between “a” and “b”? ข้อ “เอ” กับ ข้อ ”บี” ต่างกันยังไงเหรอครับ/ คะ?

I didn’t understand today’s lesson. ไม่เข้าใจบทเรียนที่เรียนไปวันนี้เลยครับ/ ค่ะ

I don’t understand the homework. ไม่เข้าใจการบ้านเลยครับ/ ค่ะ

When is the homework due? ต้องส่งการบ้านเมื่อไหร่เหรอครับ/ คะ?


  • ประโยคขออนุญาต

I’m sorry I am late. ขอโทษที่มาสายครับ/ ค่ะ

Can I come in? เข้าไปได้ไหมครับ/ คะ?

Can I go to the restroom? ขออนุญาตไปห้องน้ำได้ไหมครับ/ คะ?

Can I change seats? ขออนุญาตเปลี่ยนที่นั่งได้ไหมครับ/ คะ?

Can I come to your office? ขออนุญาตไปพบอาจารย์ที่ห้องพักครูได้ไหมครับ/ คะ?

Can you step aside, please? I can’t see the board. อาจารย์ช่วยขยับหน่อยได้ไหมครับ/ คะ? มองไม่เห็นหน้ากระดาน

Can I open the window? ขออนุญาตเปิดหน้าต่างได้ไหมครับ/ คะ?

Is it okay if I leave class early? จะเป็นอะไรไหมครับ/ คะ? ถ้าจะขอเลิกเรียนก่อนเวลา


 

  • ประโยคแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

I wonder… สงสัยว่า…

I agree with … because… เห็นด้วยกับ… เพราะ…

I disagree with… because… ไม่เห็นด้วยกับ… เพราะ…

I can relate to that because… รู้สึกเข้าใจหรือมีส่วนร่วมต่อเรื่องดังกล่าว เพราะ…

That Idea connects to… แนวคิดนี้เชื่อมโยงกับ…

I’d like to add… อยากจะเพิ่มเติมในส่วนของ…

I see… differently now because…  มอง… ต่างออกไปจากเดิมในเวลานี้ เพราะว่า…

What you said made me think… สิ่งที่อาจารย์พูดทำให้ คิดได้ว่า…

 

ที่มาข้อมูลดีๆ จาก si-englishbkk


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง