คำศัพท์ชื่อห้องในโรงเรียน คำศัพท์ป้ายบอกสถานที่ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ในโรงเรียน ติวเข้มภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ และชื่อห้องในโรงเรียน

มาเรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวน้องๆ วัยเรียนกัน  กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียน ไว้เป็นความรู้ เวลาเดินผ่าน หรือมองเห็นป้ายต่างๆ ในโรงเรียน จะได้ทราบความหมาย หรือนำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้อง…

Home / CAMPUS / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายบอกสถานที่ และชื่อห้องในโรงเรียน

มาเรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวน้องๆ วัยเรียนกัน  กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับป้ายสถานที่ ชื่อห้อง หมวด แผนกต่างๆ ในโรงเรียน ไว้เป็นความรู้ เวลาเดินผ่าน หรือมองเห็นป้ายต่างๆ ในโรงเรียน จะได้ทราบความหมาย หรือนำไปใช้พูดได้อย่างถูกต้อง ลองมาดูพร้อมๆ กันซิว่า จะมีคำอะไรกันบ้าง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ป้ายบอกสถานที่ และชื่อห้องในโรงเรียน

School Director : ผู้อำนวยการ

Deputy Director, Academic Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

Deputy Director, Student Welfare : รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

Deputy Director, General Administration : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

Deputy Director, Student Affairs : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

Deputy Director, General Administration And Finance : รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและการเงิน

Deputy Director, Budgeting And Planning : รองผู้อำนวยการฝ่ายงานงบประมาณและแผน

Deputy Director, Human Resources : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Academic Department : ฝ่ายวิชาการ

Student Welfare Department : ฝ่ายปกครอง

General Administration Department : ฝ่ายธุรการ

General Administration And Finance Department : ฝ่ายธุรการและการเงิน

Budgeting And Planning Department : ฝ่ายงานงบประมาณและแผน

Student Affairs Department : ฝ่ายกิจการนักเรียน

Human Resources Department : ฝ่ายบริหารงานบุคคล

Kindergarten Section/ Early Years : แผนกปฐมวัย

Primary Section : แผนกประถมศึกษา

Secondary Section : แผนกมัธยมศึกษา

Thai Language Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

Foreign Languages Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Science Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Mathematics Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Health and Physical Education Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

Arts Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Social studies, Religion and Culture Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Career and Technology Department : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

Kindergarten 1 (K1) : อนุบาล 1

Kindergarten 2 (K2) : อนุบาล 2

Kindergarten 3 (K3) : อนุบาล 3

Primary 1 (P1) : ประถมศึกษาปีที่ 1

Primary 2 (P2) : ประถมศึกษาปีที่ 2

Primary 3 (P3) : ประถมศึกษาปีที่ 3

Primary 4 (P4) : ประถมศึกษาปีที่ 4

Primary 5 (P5) : ประถมศึกษาปีที่ 5

Primary 6 (P6) : ประถมศึกษาปีที่ 6

Secondary 1 (S1) : มัธยมศึกษาปีที่ 1

Secondary 2 (S2) : มัธยมศึกษาปีที่ 2

Secondary 3 (S3) : มัธยมศึกษาปีที่ 3

Secondary 4 (S4) : มัธยมศึกษาปีที่ 4

Secondary 5 (S5) : มัธยมศึกษาปีที่ 5

Secondary 6 (S6) : มัธยมศึกษาปีที่ 6

Arts Room : ห้องศิลปะ

Meeting Room : ห้องประชุม

Music Room : ห้องดนตรี

Offices : สำนักงาน

Library : ห้องสมุด

Classroom : ห้องเรียน

Computer Room : ห้องคอมพิวเตอร์

Science Lab : ห้องปฏิบัติการ

First Aid Room : ห้องปฐมพยาบาล

Resource Center : ห้องแหล่งเรียนรู้

Audio And Visual Aids Room : ห้องโสตทัศนูปกรณ์

Counselling Office : ห้องแนะแนว

Workshop : โรงฝึกงาน (ช่าง)

Agricultural Plots : สวนเกษตร

Gymnasium : โรงพลศึกษา

Cafeteria/ Canteen : โรงอาหาร

Playground : สนามเด็กเล็ก

Swimming Pool : สระว่ายน้ำ

Basketball Court : สนามบาสเกตบอล

Football Field : สนามฟุตบอล

Volleyball Court : สนามวอลเลย์บอล

Toilets : ห้องน้ำ

Ladies/ Women/ Female : ผู้หญิง

Gentlemen / Men/ Male : ผู้ชาย

Science Room : ห้องวิทยาศาสตร์

Staff Room : ห้องพักครู

Hall : หอประชุม

Grand Hall : หอประชุมใหญ่

Auditorium : หอประชุมใหญ่ (แบบโรงหนัง)

School Zone : เขตโรงเรียน

Drop-Off And Pick-Up Point : สถานที่จอดรถรับส่งนักเรียน

Entrance : ทางเข้า

Exit : ทางออก

Bike Lane : ช่องจักรยาน

Parking Lot : ที่จอดรถ

Keep Left : เดินชิดซ้าย

Keep Right : เดินชิดขวา

Keep Clean : โปรดรักษาความสะอาด

Keep off the Grass : ห้ามเดินลัดสนาม

Keep Quiet : กรุณาอย่าส่งเสียงดัง

Do Not Litter : ห้ามทิ้งขยะ

No Entry : ห้ามเข้า / ห้ามผ่าน

No Parking : ห้ามจอด

No Double Parking : ห้ามจอดซ้อนคัน

Foods And Drinks are not Allowed / No Foods and Drinks : ห้ามนำอาหารเข้ามา

Pets are not Allowed / No Pets : ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามา

Smoking is not Allowed / No Smoking : ห้ามสูบบุหรี่

Taking Photo is not Allowed / No Photos : ห้ามถ่ายรูป

Mobile Phones are not Allowed / No Mobile Phones : ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

Please Turn Off Your Mobile Phones : กรุณาปิดมือถือ

No Cheating : ห้ามลอกข้อสอบ

Do Not Disturb : ห้ามรบกวน

 

ที่มาข้อมูลจาก สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน