dek63 o-net onetม.6 การศึกษา ข้อสอบ ตารางสอบ ตารางสอบ O-NET ตารางสอบ โอเน็ต ตารางสอบโอเน็ตม.6 สอบ O-NET สอบ โอเน็ต สอบonet โอเน็ต โอเน็ตป.6 โอเน็ตม.3 โอเน็ตม.6

ออกแล้ว!! ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562

คัดลอก URL แล้ว

เผลอแปบเดียว ตารางสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2562 ก็ออกมาให้ทราบกันแล้ว มาเช็ค ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 กัน โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ประกาศกำหนดการสอบ ในช่วงกุมภาพันธ์-มีนาคม 2563

ออกแล้ว!! ตารางสอบ O-NET
ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2562


ตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 1 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 25 มี.ค. 2563

เวลาสอบ  09.00 – 10.00 น. รหัสวิชา 64  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 10.30 – 12.00 น.  รหัสวิชา 61  วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.30 – 14.30 น.  รหัสวิชา 65  วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 60 นาที

เวลาสอบ 15.00 – 16.o0 น.  รหัสวิชา 63  วิชาภาษาอังกฤษ  ระยะเวลา 60 นาที

** ข้อสอบวิชาภาษาไทย มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบปรนัย และรูปแบบอัตนัย (เขียนสอบ)

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 26 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 94  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น.  รหัสวิชา 91  วิชาภาษาไทย ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  10.00 – 11.30 น. รหัสวิชา 95  วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 90 นาที

เวลาสอบ 13.00 – 14.30 น.  รหัสวิชา 93  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 90 นาที

ตารางสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

เริ่มสอบโอเน็ต O-NET วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 13.30 น. และประกาศผลสอบโอเน็ต O-NET วันที่ 27 มีนาคม 2563

ตารางสอบวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 02  วิชาสังคมศึกษาฯ  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 04  วิชาคณิตศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ 14.30 – 16.30 น.  รหัสวิชา 03  วิชาภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 120 นาที

ตารางสอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563

เวลาสอบ  08.30 – 10.30 น. รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย  ระยะเวลา 120 นาที

เวลาสอบ  11.30 – 13.30 น. รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์  ระยะเวลา 120 นาที

น้องๆ เตรียมความพร้อมกันหรือยัง? ถ้ายังต้องรีบแล้วน้า และอย่าลืมมาเช็คตารางสอบ โอเน็ต O-NET ตามระดับชั้น ที่ทีนเอ็มไทยนำมาฝากกันให้ถูกต้องด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ niets.or.th


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , , , , , , , , , ,

RELATED

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ร่วมกับ เคป & แคนทารี โฮเทลส์ สร้างประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กและเยาวชน เกิดทักษะความเข้าใจต่อชีวิตตนเอง สิ่งแวดล้อม และสังคม เสริมพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถต่อยอดสู่ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งถือเป็นประโยชน์หลักที่สำคัญที่เด็กๆ ควรได้รับ การทัศนศึกษา หรือการศึกษานอกห้องเรียน สามารถพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ช่วยเปิดโลกทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ วัตถุสิ่งของ…

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

BestKru ถูกเลือกเป็นบริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำของไทย

บริษัท BestKru เป็นบริษัทประเภท marketplace ติวเตอร์ในไทยที่ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งใน บริษัทเรียนออนไลน์ชั้นนำในประเทศไทย โดยเว็บไซต์ BestStartup.Asia บริษัทที่อยู่ในรายชื่อทั้งหมดได้รับการคัดเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้หลายแห่งจากการแสดงผลงานที่โดดเด่นในด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ประวัติการเติบโต การจัดการ และประโยชน์ต่อสังคมของบริษัทนั้นๆ BestKru รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถูกคัดเลือกครั้งนี้และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์อื่นๆที่ถูกคัดเลือกในรายการนี้ด้วย…

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

หลักสูตร “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ปริญญา 2 ใบ ใน 1.7 ปี

ไฮไลท์เด่น CMMU หลักสูตร 2 ปริญญา” หรือ “Double Degree” เรียนต่อ ป.โท การจัดการ ไทย-ฝรั่งเศส ในระยะเพียง 1.7 ปี

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผ 5 สาขาวิชาสาย Tech รับกระแส Metaverse เรียนต่อนอกโอกาสโตไกลสู่ Global Talent

เปิดโผคณะสาย Tech จากมหาวิทยาลัยชั้นนำอเมริกา-สหราชอาณาจักร รับกระแส Metaverse เพิ่มโอกาสเยาวชนก้าวสู่ Global Talent ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรด้าน AR, VR

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ แก้ปัญหาลดช่องว่างการเรียนรู้ของเด็กในช่วงโควิด

ตามไปดู 4 นโยบายการศึกษา ในต่างประเทศ ที่ใช้รับมือปัญหาช่วงโควิด-19 มีแนวทางรับมือเพื่อลดช่องว่างการเรียนรู้ให้เด็กๆ อย่างไรบ้าง

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

5 หลักสูตร การเรียนยอดฮิต ปี 2564 เด็กไทยเลือกเรียนอะไร?

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เผยข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา Dek64 พบ 5 หลักสูตรที่นักศึกษาไทยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้น

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาแจก ‘ชุดอุปกรณ์เรียนที่บ้าน’ 7 แสนกว่าชุด ช่วยเด็กช่วงโควิด-19

กัมพูชาประกาศแจกชุดอุปกรณ์การเรียนที่บ้านกว่า 7 แสนชุด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

X