คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ภาษาอังกฤษน่ารู้ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำนวนภาษาอังกฤษ เธอมันใจร้าย เรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ไร้หัวใจ ภาษาอังกฤษ

เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษ You have no heart เธอมันใจร้าย

You have no heart แปลตรงๆ ตัว แปลว่า เธอมันคนไม่มีหัวใจ เวลาที่เราจะบอกว่า ใครเป็นคนไม่มีหัวใจ ไม่ได้หมายความว่าเค้าเป็นคนพิการหรืออะไรยังงั้นนะ เราใช้อธิบายถึง คนที่เย็นชา, ดุร้าย, โหดเหี้ยม…

Home / CAMPUS / เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษ You have no heart เธอมันใจร้าย

You have no heart แปลตรงๆ ตัว แปลว่า เธอมันคนไม่มีหัวใจ เวลาที่เราจะบอกว่า ใครเป็นคนไม่มีหัวใจ ไม่ได้หมายความว่าเค้าเป็นคนพิการหรืออะไรยังงั้นนะ เราใช้อธิบายถึง คนที่เย็นชา, ดุร้าย, โหดเหี้ยม หรือไม่มีความรู้สึก

เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษ
You have no heart เธอมันใจร้าย

ซึ่งสำนวนภาษาอังกฤษที่บอกว่า “ไร้หัวใจ” มีดังนี้

  • No heart แปลตรงๆ ว่า ไม่มีหัวใจ

ตัวอย่าง

A: What have I done wrong? : ฉันทำอะไรผิด

B: Nothing, I just love you no more. : เธอไม่ได้ทำอะไรผิด ฉันแค่ไม่ได้รักคุณแล้ว

A: How could you say that. You have no heart. : เธอมันคนไม่มีหัวใจ ถึงพูดแบบนั้นออกมาได้

 

  • A cold hearted person. แปลว่า คนไร้หัวใจ(เย็นชา)

ตัวอย่าง

– I’m not a bad person, I just am a cold hearted person. : ฉันไม่ได้เป็นคนไม่ดีน ะฉันมันก็แค่คนไร้หัวใจเท่านั้น

 

  • A heartless person แปลว่า คนไร้หัวใจ

ตัวอย่าง

– After Jane broke up with her beloved boyfriend, she became a heartless person. : หลังจากที่เจนเลิกกับแฟน เธอกลายเป็นคนที่ไร้หัวใจ

 

  • A cold hearted person. แปลว่า เธอมันคนไร้หัวใจ (เย็นชา)

ตัวอย่าง

– Stop acting like you are a cold hearted person, I know you are not. : เลิกทำตัวเป็นคนเย็นชาแบบนี้ได้แล้ว ฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนแบบนั้น

ส่วนคำที่คล้ายๆ กับคำว่า “ไม่มีหัวใจ” ก็คือ “เย็นชา” ในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า cold, ignorant, unconcerned, detached แปลว่า เย็นชา, เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย

X