การศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 วิทยาศาสตร์ หนังสือเรียน หนังสือเรียนม.ปลาย หลักสูตร AR หลักสูตร Augmented Reality หลักสูตรสามมิติ

เรียนสนุกขึ้นเยอะ! สื่อสามมิติเสมือนจริง บนหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

อยากย้อนเวลากลับไปเรียนม.ปลายซะตอนนี้เลย เมื่อได้เห็นหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 ที่ใช้หลักสูตร Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยี 3 มิติที่นำเอาวัตถุเสมือน มาแสดงผลภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ ให้นักเรียนได้เห็นการทดลองในสิ่งนั้นๆ ทำให้เด็กเกิดความสนใจและเข้าใจมากขึ้น กว่าการมองภาพบนหนังสือแบบเดิมๆ สื่อสามมิติเสมือนจริง…

Home / CAMPUS / เรียนสนุกขึ้นเยอะ! สื่อสามมิติเสมือนจริง บนหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

อยากย้อนเวลากลับไปเรียนม.ปลายซะตอนนี้เลย เมื่อได้เห็นหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 ที่ใช้หลักสูตร Augmented Reality (AR) เป็นเทคโนโลยี 3 มิติที่นำเอาวัตถุเสมือน มาแสดงผลภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอ ให้นักเรียนได้เห็นการทดลองในสิ่งนั้นๆ ทำให้เด็กเกิดความสนใจและเข้าใจมากขึ้น กว่าการมองภาพบนหนังสือแบบเดิมๆ

สื่อสามมิติเสมือนจริง
บนหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5

บอกเลยว่าเริ่ดจริงๆ กับการเรียนวิทยาศาสตร์ ยุค 4.0 นี้ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการนำไปใช้ โดยมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ได้ใช้ประกอบหนังสือเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือเรียน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 

หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ทำให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง สมบัติบางประการของธาตุรวมทั้งสารกัมมันตรังสี สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารโคเวเลนต์โดยเฉพาะสารประกอบอินทรีย์ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนและพอลิเมอร์ รวมทั้งปฏิกิริยาเคมี ซึ่งเป็นจะเขียนร้อยเรียงจากเรื่องต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว ทั้งในเรื่องของน้ำ อาหาร อากาศ และพลังงาน การดำเนินเนื้อหาจะใช้สถานการณ์หรือคำถามที่เชื่อมโยงกับชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองและเพิ่มพูนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถประเมินความรู้ของตนเองก่อนเรียนหรือระหว่างเรียนจากคำถามก่อนเข้าบทเรียน สอดแทรกอยู่ระหว่างเนื้อหา กิจกรรม หรือแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากสื่อประกอบหนังสือเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ผ่าน AR QR Code หรือ URL ที่ปรากฏในหนังสือเรียน

วิธีการใช้งานหลักสูตร Augmented Reality (AR)

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า “AR วิทย์กายภาพ 1 ม.5”

2. เปิดเข้าแอพพลิเคชั่น

3. กดอนุญาติ สิ่งที่แอพพลิเคชั่นร้องขอ

4. กดเมนู AR Code เพื่อเข้าเล่น

5. สแกนที่หนังสือเรียน โดยมองหาสัญลักษณ์ AR บนหนังสือ

6. โปรดระวังไม่ให้หนังสือเรียนยับ เพราะโปรแกรม AR Code จะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

7. เมื่อเราแสกน AR Code ได้แล้ว อนิเมชั่น 3 มิติ จะปรากฏที่กลางหน้าจอ ผู้ใช้งานสามารถ หมุน / ย่อ-ขยาย ได้

คราวนี้ลองมาชมคลิปตัวอย่าง การใช้งานสื่อสามมิติเสมือนจริง บนหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ม.5 

https://twitter.com/thirdwindy/status/1127646914902495232

เป็นยังไงบ้างคะ เห็นแบบนี้แล้ว อยากรีบเปิดหนังสือเรียน สแกนชมคลิป 3 มิติกันเลยใช่ม๊า ได้เห็นภาพตัวอย่างกันชัดๆ แบบนี้ ก็ขอให้น้องๆ ได้เรียนรู้และทำคะแนนสอบกันออกมาดีทุกคนเลยนะคะ

ที่มาภาพจาก ipst.ac.th, @thirdwindy

 


แนวข้อสอบ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แล้ว ลองมาฝึกทำข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กัน >>> วิชาวิทยาศาสตร์