dek63 ข้อสอบ ข้อสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม. 6 ม.ปลาย วิทยาศาสตร์ สสวท.

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

คัดลอก URL แล้ว

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ สสวท. ได้เปิดรับสมัคร การสอบเพื่อวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562 สัญชาติไทย

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

โดยข้อสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวัดความสามารถ 3 ด้าน ได้แก่

1. การเชื่อมโยงความรู้ ความสามารถในการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อวิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมติฐานและเสนอแนวคิดหรือวิธีการแก้ปัญหา

2. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์ เลือกวิธีการแก้ปัญหา ตรวจสอบ และประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาและลงข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล

3. การสื่อสาร ความสามารถในการนำเสนอ ประเมิน เลือกใช้ ประยุกต์ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับข้อมูลทางด้านวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์

รูปแบบคำถาม : มีสถานการณ์ให้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง ที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รูปแบบการตอบ : มีทั้งแบบเขียนตอบ และแบบเลือกตอบ ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 300 บาท

สอบแล้วได้อะไร :

– รายงานผลการสอบตามความสามารถและเนื้อหาแต่ละด้าน

– ผู้เข้าสอบที่มีผลคะแนนอยู่ในลำดับที่ 1 – 200 เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร เงื่อนไขตามที่ สสวท. กำหนด

– ผลการสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครทุน พสวท. เงื่อนไขตามที่ สสวท. กำหนด ซึ่งผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุน พสวท. ต้องมีผลคะแนนการสอบ วัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 85 ขึ้นไป

– ผลการสอบใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

สมัครได้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2562

สอบวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประกาศผลสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th

สถานที่สอบ ประกอบด้วย :

-คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

-คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สนามสอบ และระเบียบการเข้าห้องสอบ ได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562

ที่มาข้อมูลจาก : สสวท.


แท็ก: CAMPUS , , , , , , , ,

RELATED

3 ขั้นของ ความรัก ในมุมวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา บุพเพสันนิวาส

3 ขั้นของ ความรัก ในมุมวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรื่องของโชคชะตา บุพเพสันนิวาส

นักวิทยาศาสตร์มอง ความรัก ไม่ใช่เรื่องโชคชะตา แบ่งความรักออกเป็น 3 ขั้น ลองอ่านแล้วอาจจะเข้าใจความรักมากขึ้น

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

เล่นหมากล้อม หรือ โกะ สามารถพัฒนาผลการเรียนคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นได้

การเรียน หมากล้อม ระดับตั้งแต่ 8 คิวขึ้นไป ทำให้มีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน และอาจทำให้ผลการเรียนวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษดีขึ้นด้วย

1 วันบนโลกมี 24 ชม. 1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน?

1 วันบนโลกมี 24 ชม. 1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน?

1 วัน บนดาวดวงอื่นยาวนานแค่ไหน? จะนานกว่าบนโลกเรามั้ย? ระยะเวลาที่ดาวดวงอื่นๆ หมุนรอบตัวเองใน 1 วัน เมื่อเทียบกับโลก

ครั้งแรกของโลก! ‘ปลูกถ่ายแขน-ไหล่’ ในมนุษย์ได้สำเร็จ

ครั้งแรกของโลก! ‘ปลูกถ่ายแขน-ไหล่’ ในมนุษย์ได้สำเร็จ

ใช้เวลาหลายปีจนสำเร็จ! ทีมศัลยแพทย์ 'ปลูกถ่ายแขน-ไหล่' ให้ชายชาวไอซ์แลนด์ ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในโลกและวงการแพทย์

นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

นักวิจัยจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563

มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักวทิยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 38 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี รวมถึงกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ…

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ การคำนวณ เครื่องคิดเลข

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ การคำนวณ เครื่องคิดเลข

เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องใกล้ตัว คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ คณิตศาสตร์ การคำนวณ เครื่องคิดเลข

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

มารู้จัก การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

ข้อสอบ วัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นข้อสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยวัดความสามารถ 3 ด้าน

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ก็ทำข้อสอบเต็มได้!

น้องๆ หลายคนเวลาทำข้อสอบ Reading เจอคำศัพท์ที่มันดูอลังๆ หน่อย ก็เริ่มท้อใจแล้ว แต่ความจริง ถ้าเรารู้เทคนิคการเดาแบบหลักการณ์ก็จะรู้ว่าจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลย วันนี้เลยจะขอแนะนำเทคนิคการเดาคำศัพท์ โดยดูจากคำเชื่อมที่บอกคำจำกัดความ หรือ นิยาม (Definition) ไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ…

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

รูปแบบข้อสอบ เนื้อหาที่ออกสอบ และกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT 2563

เรื่องที่น้องๆ ควรรู้และต้องควรติดตามอัพเดท สำหรับกำหนดการสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึง รูปแบบข้อสอบ จำนวนข้อสอบ…

X