On the telephone บทสนทนาทางโทรศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ สนทนาทางโทรศัพท์ ภาษาอังกฤษ

บทสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรพูดอย่างไร

เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องสื่อสารทางโทรศัพท์กับต่างชาติ แต่ไม่รู้จะเริ่มพูดและตอบกลับยังไง งงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียว  วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยรวบรวมประโยคเด็ดในการพูดสนทนามาให้ฝึกฝนกันคะ สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรเริ่มต้นประโยคเช่น Hello, Hi, Good morning ฯลฯ ตามด้วยการบอกชื่อของผู้พูดเอง บทสนทนาทางโทรศัพท์…

Home / CAMPUS / บทสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรพูดอย่างไร

เชื่อว่าหลายๆ คนคงจะต้องเจอเหตุการณ์ที่ต้องสื่อสารทางโทรศัพท์กับต่างชาติ แต่ไม่รู้จะเริ่มพูดและตอบกลับยังไง งงเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียว  วันนี้ทีนเอ็มไทยเลยรวบรวมประโยคเด็ดในการพูดสนทนามาให้ฝึกฝนกันคะ สำหรับการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นภาษาอังกฤษ ควรเริ่มต้นประโยคเช่น Hello, Hi, Good morning ฯลฯ ตามด้วยการบอกชื่อของผู้พูดเอง

บทสนทนาทางโทรศัพท์
เป็นภาษาอังกฤษ ควรพูดอย่างไร

ตัวอย่างประโยคทักทายภาษาอังกฤษผ่านทางโทรศัพท์

… is speaking.  ..(ชื่อ)…รับสาย/ พูดอยู่ค่ะ

This is …   นี่คือ…

Is that …?   ที่นั่น ..(เบอร์/ สถานที่)… ใช่ไหม

Yes, it is. ค่ะ ถูกแล้ว

No, this is … ไม่ใช่ค่ะ ที่นี่คือ ….

May I help you ? มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

 

หากมีการรับสาย การพูดขอสายในโทรศัพท์ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้ เช่น

May I speak to… please ?  ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

Can I talk to… please ?  ขอสายคุณ…ได้ไหมคุ่ะ

I want to talk to … please.  ผมต้องการพูดกับคุณ… ครับ

I’d like to speak to… please.  ฉันขอพูดกับคุณ…. หน่อยครับ

Is…. there ?  คุณ… อยู่ที่นั่นไหม

Would you please call Pee to the phone ?  ช่วยเรียกคุณพี มารับโทรศัพท์หน่อยได้ไหม

Hey! Nan, it’s for you.  เฮ้! แนน นี่สายของคุณ

Peeda, you are wanted on the phone/line.  คุณปรีดา มีคนขอสายกับคุณครับ

Mr.B, Miss Wanwisa is on the phone/line.  คุณบีครับ คุณวันวิสากำลังอยู่ในสายครับ

Mr. Tawee get the phone, please.  คุณทวี กรุณารับโทรศัพท์ด้วยครับ

Please get the phone for me.  ช่วยรับโทรศัพท์ให้ฉันด้วย

 

ถ้าหากต้องการให้อีกฝ่าย ช่วยต่อสายหรือโอนสายไปหาผู้รับปลายทาง สามารถนำประโยคเหล่านี้ไปปรับใช้ตามต้องการ

Would you please connect me to…in the…Section? รบกวนช่วยต่อสายคุณ…ที่อยู่ฝ่าย…ให้ฉันด้วย

Could you connect me to extension 537? รบกวนคุณช่วยต่อเบอร์ 537 ให้ฉันได้ไหม

Hello. Extension 19,please. สวัสดีครับ กรุณาต่อหมายเลข 19

Room 309, please. ช่วยต่อห้อง 309 ให้ด้วยครับ

I want number 201. ฉันต้องการต่อหมายเลข 201

Please connect me with… ช่วยต่อสายคุณ…ให้ฉันหน่อย

I will connect you now. ฉันจะโอนสายให้คุณเดี๋ยวนี้เลย

 

หากต้องการทราบว่าผู้พูดนั่นเป็นใคร สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

Who is this speaking, please? นี่ใครกำลังพูดอยู่ครับ

May I ask who’s calling, please? ไม่ทราบว่าใครโทรมาครับ

What’s your name please? ขอทราบชื่อคุณด้วย

Who shall I say called? จะให้บอกว่าใครโทรมาครับ

Who shall I say is calling? จะให้ผมบอกว่าใครโทรมา

 

หากเราต้องการบอกคู่สนทนาว่า กรุณาถือสายรอสักครู่ สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

Please hold on (the line).

Just a few minutes, please.

Just a moment, please.

Wait a minute, please.

Wait a moment, please.

Hold on the line, please.

Will you hold a line for a few minutes, please? กรุณาถือสายรอสัก 2-3 นาทีได้ไหมครับ

 

หากผู้ที่ถูกขอสายไม่อยู่ หรือไม่ว่าง ให้กล่าว Sorry หรือ I’m sorry แล้วตามด้วยประโยคต่อไปนี้

Sorry to keep you waiting. ขอโทษด้วยที่ให้รอ

She is not in at the moment.  ตอนนี้เธอไม่อยู่

He’s not available now. ตอนนี้เขาไม่ว่าง

He isn’t here. เขาไม่ได้อยู่ที่นี่

She’s taking her leave now. เธออยู่ในช่วงลาพักค่ะ

He is out for lunch. เขาออกไปทานอาหารกลางวัน

She is on another line. เธอติดสายอยู่ครับ

The line is busy. สายไม่ว่างเลยครับ

Someone is on the phone. มีคนกำลังใช้สายอยู่ครับ

Will he be back soon? เขาจะกลับมาเร็วๆนี้ไหม

I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจค่ะ

What time will he be back? เขาจะกลับมากี่โมงครับ

He’ll be back at…o’clock. เขาจะกลับมาเวลา…

When is the coming back, please? เธอจะกลับมาเมื่อไหร่ครับ

I think he’s coming back in half an hour. ฉันคิดว่าเขาจะกลับมาภายในครึ่งชั่วโมง

Is there anyone else you would like to talk to? คุณต้องการพูดกับท่านอื่นไหมคะ

 

หากไม่เจอหรือได้พูดคุยกับคนที่เราจะสนทนาด้วย อาจมีการฝากข้อความไว้เพื่อให้ติดต่อกลับ

May I leave a message? ฉันขอฝากข้อความหน่อยได้ไหม

Would you please take a message? ฝากคุณจดข้อความไว้หน่อยได้ไหม

Can I take a message for him? ให้ฉันจดข้อความไว้ให้เขาไหม

Will you wish to leave a message for him?  คุณต้องการฝากข้อความถึงเขาไหม

Would you like to leave a message? คุณจะฝากข้อความไว้ไหม

Have you any messages for him? มีอะไรจะฝากบอกเขาไหม

OK. I will tell him when he gets back. ได้ ฉันจะบอกเขาให้ เมื่อเขากลับมา

 

ในกรณีที่คนโทรมาผิดเบอร์ 

Sorry. I think you have the wrong number. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณคงโทรผิด

Sorry. I think you called the wrong number. ขอโทษครับ ผมคิดว่าคุณโทรผิดแล้วละ

I’m sorry. There is no one here by that name. ขอโทษค่ะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้น

 

ก่อนวางสายก็ต้องมีการกล่าวคำอำลา

Thank you for calling. ขอบคุณที่โทรเข้ามา

Talk (to you) later. แล้วคุยกันใหม่นะ

Talk (to you) soon. แล้วคุยกันใหม่เร็วๆ นี้

I will call you later/soon. แล้วฉันจะโทรมาใหม่นะ

 

X