Mind Map การบ้าน คำราชาศัพท์ คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ราชาศัพท์ ไมด์แม็ป

ไอเดีย Mind Map คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ที่เข้าใจและจำง่ายขึ้น

ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการท่องจำคำราชาศัพท์ หมวดร่างกายที่ทำยังไง ก็จำไม่ได้สักที ว่าอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าอย่างไรในราชาศัพท์ วันนี้เรามีไอเดียง่ายๆ กับการทำ Mind Map อธิบายคําราชาศัพท์ในหมวดร่างกายได้อย่างถูกต้อง และจดจำขึ้นใจ ไว้ทำการบ้านส่งอาจารย์หรือตอบคำถามในข้อสอบได้สบายๆ แน่นอน ไอเดีย Mind Map…

Home / CAMPUS / ไอเดีย Mind Map คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย ที่เข้าใจและจำง่ายขึ้น

ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการท่องจำคำราชาศัพท์ หมวดร่างกายที่ทำยังไง ก็จำไม่ได้สักที ว่าอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าอย่างไรในราชาศัพท์ วันนี้เรามีไอเดียง่ายๆ กับการทำ Mind Map อธิบายคําราชาศัพท์ในหมวดร่างกายได้อย่างถูกต้อง และจดจำขึ้นใจ ไว้ทำการบ้านส่งอาจารย์หรือตอบคำถามในข้อสอบได้สบายๆ แน่นอน

ไอเดีย Mind Map คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย
ที่เข้าใจและจำง่ายขึ้นเยอะ

โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อว่า @real_p__ ได้แชร์ภาพการบ้านคำราชาศัพท์ ที่ทำเป็น Mind Map รูปบุคคล โดยการโยงลูกศรตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และเขียนคำราชาศัพท์ลงไป บางคนก็ใช้ศิลปินดาราที่ตัวเองชื่นชอบ แบบนี้เป็นไอเดียให้น้องๆ จำคำราชาศัพท์ได้ง่ายขึ้นเยอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมดูความเหมาะสมของภาพด้วยนะจ๊ะ ไม่งั้นจะถูกหักคะแนนไปซะก่อน

คำราชาศัพท์หมวดร่างกาย

คำราชาศัพท์ หมายถึง คำสุภาพซึ่งนำมาใช้ให้ถูกต้องตามชั้นหรือฐานะของบุคคล อย่าง พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์

– พระอุระ พระทรวง แปลว่า อก

-พระหทัย พระกมล แปลว่า หัวใจ

-พระอุทร แปลว่า ท้อง

-พระนาภี แปลว่า สะดือ

-พระกฤษฎี บั้นพระองค์ พระกฏิ แปลว่า เอว

-พระปรัศว์ แปลว่า สีข้าง

-พระผาสุกะ แปลว่า ซี่โครง

-พระเศียร แปลว่า หัว ศีรษะ

-พระสิรัฐิ ( สิ – รัด – ถิ ) พระสีสกฏาหะ แปลว่า กะโหลกศีรษะ

-พระนลาฏ แปลว่า หน้าผาก

-พระขนง พระภมู แปลว่า คิ้ว

-พระเนตร พระนัยนะ พระจักษุ แปลว่า ดวงตา

-พระกนีนิกา พระเนตรดารา แปลว่า แก้วตา

-ม่านพระเนตร แปลว่า ม่านตา

-ต่อมพระเนตร แปลว่า ต่อมน้ำตา

-พระนาสิก พระนาสา แปลว่า จมูก

-พระปราง แปลว่า แก้ม

-พระทนต์ แปลว่า ฟัน

-พระปีฬกะ แปลว่า ปาน, ไฝ

-พระมัสสุ แปลว่า หนวด

-พระกำโบล กระพุ้งพระปราง แปลว่า กระพุ้งแก้ม

-พระโอษฐ์ แปลว่า ปาก ริมฝีปาก

-ต้นพระหนุ แปลว่า ขากรรไกร

-พระกรรณ แปลว่า หู ใบหู

-พระพักตร์ แปลว่า ดวงหน้า

-พระศอ แปลว่า คอ

-พระชิวหา แปลว่า ลิ้น

-พระหนุ แปลว่า คาง

-พระรากขวัญ แปลว่า ไหปลาร้า

-พระอังสกุฏ แปลว่า จะงอยบ่า

-พระอังสา แปลว่า บ่า, ไหล่

-พระกร แปลว่า ศอกถึงข้อมือ

-พระกัประ พระกะโประ แปลว่า ข้อศอก

-พระกัจฉะ แปลว่า รักแร้

-พระหัตถ์ แปลว่า มือ

-ข้อพระกร ข้อพระหัตถ์ แปลว่า ข้อมือ

-พระองคุลี แปลว่า นิ้วมือ

-ข้อนิ้วพระหัตถ์ พระองคุลีบัพ แปลว่า ข้อนิ้วมือ

– พระพาหา พระพานุ แปลว่า แขน

-พระมุฐิ กำพระหัตถ์ แปลว่า กำปั้น กำมือ

-พระนขา พระกรชะ แปลว่า เล็บ

-พระปฤษฏางค์ พระขนอง แปลว่า หลัง

-พระโสณี แปลว่า ตะโพก

-พระที่นั่ง แปลว่า ก้น

-พระอูรุ แปลว่า ต้นขา

 

-พระเพลา แปลว่า ขาตัก

-พระชานุ แปลว่า เข่า

-พระชงฆ์ แปลว่า แข้ง

-หลังพระชงฆ์ แปลว่า น่อง

-นิ้วพระบาท แปลว่า นิ้วเท้า

-พระบาท แปลว่า เท้า

-ข้อพระบาท แปลว่า ข้อเท้า

-พระปัณหิ พระปราษณี ส้นพระบาท แปลว่า ส้นเท้า

– พระฉายา แปลว่า เงา

-พระฉวี แปลว่า ผิวหนัง

-พระโลมา แปลว่า ขน

-ผิวพระพักตร์ พระราศี แปลว่า ผิวหน้า

-พระมังสา แปลว่า เนื้อ

-พระปัปผาสะ แปลว่า ปอด

-พระอันตะ แปลว่า ไส้ใหญ่

-พระนหารู แปลว่า เส้นเอ็น

-พระธมนี แปลว่า เส้นประสาท

-พระเขฬะ แปลว่า น้ำลาย

-พระเสมหะ แปลว่า เสลด

-มูลพระนาสิก แปลว่า น้ำมูก

-พระเสโท แปลว่า เหงื่อ

-พระบุพโพ แปลว่า น้ำหนอง น้ำเหลือง

-พระอัฐิ แปลว่า กระดูก

-พระปิฐิกัณฐกัฐิ แปลว่า กระดูกสันหลัง

-พระกฏิฐิ แปลว่า กระดูกสะเอว

-พระอูรัฐิ แปลว่า กระดูกขา

-พระชังฆัฐิ แปลว่า กระดูกแข้ง

-พระปาทัฐิ แปลว่า กระดูกเท้า

-พระชีพจร แปลว่า ชีพจร

X