คณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ นิ้วมือ วิชาคณิต วิชาเลข วิธีจำค่าตรีโกณมิติ แคลคูลัส

วิธีจำค่าตรีโกณมิติมุมพื้นฐานง่ายๆ ด้วยฝ่ามือ

เรื่องน่ารู้ของวิชาคณิตศาสตร์ที่น้องๆ วัยเรียนทุกคนต้องเจอ เรื่องของค่าตรีโกณมิติ ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส และเป็นวิชาที่ฉุดคะแนนหลายคน เพราะทำไม่ได้ งั้นลองมาติดตามดูวิธีง่ายๆ โดยใช้นิ้วมือของเราเอง ช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติกัน วิธีใช้นิ้วมือ ช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติ ของมุมพื้นฐาน วิธีการ ใช้มือจำค่าตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานคือ  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ แบมือซ้ายออกมา มองเลขมุมจับคู่กับนิ้ว…

Home / CAMPUS / วิธีจำค่าตรีโกณมิติมุมพื้นฐานง่ายๆ ด้วยฝ่ามือ

เรื่องน่ารู้ของวิชาคณิตศาสตร์ที่น้องๆ วัยเรียนทุกคนต้องเจอ เรื่องของค่าตรีโกณมิติ ความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส และเป็นวิชาที่ฉุดคะแนนหลายคน เพราะทำไม่ได้ งั้นลองมาติดตามดูวิธีง่ายๆ โดยใช้นิ้วมือของเราเอง ช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติกัน

วิธีใช้นิ้วมือ ช่วยในการจำค่าตรีโกณมิติ
ของมุมพื้นฐาน

ตรีโกณมิติ

วิธีการ

ใช้มือจำค่าตรีโกณมิติของมุมพื้นฐานคือ  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. แบมือซ้ายออกมา มองเลขมุมจับคู่กับนิ้ว เรียงจากซ้ายไปขวา เป็นมุม  องศา
  2. เมื่อต้องการหาค่าตรีโกณมิติของมุมใดให้งอนิ้วนั้น สมมติว่าหา  ก็จะตรงกับนิ้วชี้ ก็งอนิ้วชี้เก็บไว้
  3. ถือกฎว่า sin (ออกเสียงคล้าย ซ้าย cos (ออกเสียงคล้าย ขวา) เมื่อหาค่าของฟังก์ชันใดให้สนใจจำนวนนิ้วมือฝั่งที่สอดคล้องกับฟังก์ชันนั้น
  4. เพื่อจะหาค่า นำจำนวนนิ้วมือด้านที่สนใจติดรากที่สองแล้วหารด้วยสอง (หรืออาจจำว่ามีเลขสองตัวใหญ่ๆ อยู่บนฝ่ามือ เมื่ออ่านก็จะเป็น รากที่สองของจำนวนนิ้วมือด้านที่สนใจ หารฝ่ามือ)
    • สำหรับ  ก็จะได้ว่ามีนิ้วมือเหลืออยู่ทางด้านขวาอีกสามนิ้ว (กลาง นาง ก้อย) ก็จะได้ สำหรับฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นก็ใช้สมบัติของฟังก์ชันนั้นกับ sin และ cos เช่น 

 

ที่มาจาก wikibooks.org