TCAS การศึกษา นักเรียน ม. 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนสายวิทย์ เรียนหมอ

เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้

น้องๆ คนไหนที่อยากเป็นหมอ แต่ไม่ได้เลือกเรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนหมอได้แล้ว ล่าสุดเมื่อ (25 ก.ย. 62) ทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้ โดย รศ.นพ.…

Home / CAMPUS / เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้

น้องๆ คนไหนที่อยากเป็นหมอ แต่ไม่ได้เลือกเรียนสายวิทย์ ก็สามารถเรียนหมอได้แล้ว ล่าสุดเมื่อ (25 ก.ย. 62) ทางศิริราช ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กหลากหลายกลุ่มมากขึ้น

เด็กม.6 ไม่ได้จบสายวิทย์ ก็เรียนหมอได้

โดย รศ.นพ. รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยว่า ใน TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน หรือ portfolio ยังคงรับเด็กจากโครงการโอลิมปิกวิชาการ  ทั้ง ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ แต่เพิ่มอีก 2 สาขา คือ ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อวกาศ ซึ่งจะเป็นเด็กที่มีกลุ่มความเก่งทางคณิตศาสตร์  – วิทยาศาสตร์ จากเดิมรับ 4 คน  แต่ในปี 2563 รับเพิ่มเป็น 25 คน ซึ่งต้องเป็นเด็กที่ผ่านคัดเลือก หรือผ่านแข่งขันได้รับเหรียญรางวัล โดยจะใช้แค่การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

การสอบ TCAS รอบ  2  หรือ รอบโควต้า  ครั้งนี้พิเศษกว่าทุกปี  จะมีการรับเด็ก ถึง 7 คน โดยนอกจากรับเด็กจากโครงการทุนมหิดล 1 คน แล้ว ยังเพิ่มโอกาสให้เด็กที่เก่งกีฬา 22  ชนิด อาทิ กรีฑา แบดมินตัน ฟุตบอล ฯลฯ และ ดนตรี มีโอกาสศึกษาต่อแพทย์ แต่ต้องมีเกรดเฉลี่ยหรือ GPA 3.00  เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียน และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความตั้งใจเรียนแพทย์ และ อยากเป็นแพทย์จริงได้มีโอกาส เพราะคุณสมบัติของคนเป็นแพทย์ นอกจากความเก่งแล้ว ยังต้องมีความอดทน มีวินัย มีความรับผิดชอบ

ส่วนการสอบ TCAS รอบ 3 เป็นรับตรงปกติ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  260 คน รวมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช รับ นักเรียนรวม 292  คน

ที่มาข้อมูลจาก สำนักข่าวไทย

X