มศว วิชาเอกใหม่ โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

อัพเดท!! 5 วิชาเอกใหม่ ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

คัดลอก URL แล้ว

อัพเดทข่าวการศึกษา ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับการเรียนวิชาเอก อย่าง สายวิทย์-คณิต สายศิลป์ภาษาต่างๆ แต่ในปัจจุบัน โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร เปิด 5 วิชาเอกใหม่ เพื่อต่อยอดการเรียนต่อสายต่างๆ ได้ตรงจุด แต่จะมีสาขาอะไรบ้าง และเน้นเรียนเรื่องอะไรบ้างนั้น มาติดตามกันเลย

อัพเดท!! 5 วิชาเอกใหม่ ของ
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

1. วิชาเอกคณิตศาสตร์-วิศวะ (ME)

เน้นสอนให้นักเรียน มีความรู้เพิ่มเติมในส่วนของวิศวกรรมศาสตร์ และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ คือ กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และร่วมจัดงานของวิชาเอกคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพทางคณิตศาสตร์ การสอบแข่งขันเพื่อประเมินศักยภาพของตัวเอง และไปงาน Open-House ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อีกทั้งมีการผลักดันให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ชิ้นงานตามความสนใจ เพื่อเก็บเป็นผลงานสำหรับเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

2. เอกคอมพิวเตอร์ (IT&MT)

มีการสอนภาคปฏิบัติในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบกราฟิก, โมชั่นกราฟิก, แอนิเมชั่น, วิชวลเอฟเฟค รวมถึงทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เช่น นการเขียนโปรแกรม, การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รวมไปถึงการต่อยอดในวิชา วิทยาการหุ่นยนต์

3. ดิจิตอลมีเดียอาร์ต (DMA)

วิชาเอกที่เน้นความเป็นศิลปะเข้ามาผสมผสานกับความเป็นดิจิทัล โดยวิชาที่ใส่เพิ่มเข้ามาในเอกนี้จะมีตั้งแต่ วิชาวาดเส้น (Drawing), การออกแบบต่างๆ, การออกแบบกราฟิก, ธรรมชาติพหุศิลป์, การพัฒนาเกม, ออกแบบเว็บไซต์, การผลิตงานภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

4. นันทนาการและภาษาเพื่อการท่องเที่ยว

เน้นการสอนทักษะการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฝึกสอนให้นักเรียนมีภาวะผู้นะ มีบุคลิกภาพที่ดี และทักษะการนำเสนอ นอกจากนี้ยังมีวิชาที่น่าสนใจ อย่าง การบริหารและการจัดการท่องเที่ยว, การถ่ายภาพ และทักษะชีวิต อีกด้วย

5. พื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (FAI)

การเรียนของวิชาเอกนี้ มีตั้งแต่วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์แบบเข้มข้น รวมถึงวิชาการวิจัยทางปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเน้นการสร้างสรรค์ชิ้นงานจริง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งนักเรียนจะต้องจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ภายในโรงเรียนด้วย

สำหรับวิชาเอกอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกกว่า 20 วิชาเอก มีดังต่อไปนี้

 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์
 • วิชาเอก วิทยาศาสตร์-อังกฤษ (SGS)
 • วิชาเอก คณิตศาสตร์
 • วิชาเอก คอมพิวเตอร์-IT
 • วิชาเอกเอกสายศิลปะ
 • วิชาเอก ดุริยางคศิลป์
 • วิชาเอก ทัศนศิลป์
 • วิชาเอก แอนิเมชั่น
 • วิชาเอก ออกแบบ
 • วิชาเอก ศิลปะการแสดง
 • วิชาเอกภาษาต่างๆ
 • วิชาเอก ภาษาจีน
 • วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น
 • วิชาเอก ภาษาฝรั่งเศส
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ IEM (Innovative English Major)
 • วิชาเอก ภาษาอังกฤษ-อาเซียน (ภาษาเมียนมา-ภาษาอินโดนีเซีย)
 • วิชาเอกเฉพาะทาง
 • วิชาเอก พลศึกษา
 • วิชาเอก อาหาร-การโรงแรม

ที่มาข้อมูลและภาพจาก : PSM Guidance, โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


แท็ก: CAMPUS , , , ,

RELATED

มาตามนัด! #มศว.คนรุ่นเปลี่ยน ชู 3 นิ้วไล่เผด็จการ ที่สกายวอร์ค

มาตามนัด! #มศว.คนรุ่นเปลี่ยน ชู 3 นิ้วไล่เผด็จการ ที่สกายวอร์ค

ตัวแทนของกลุ่ม #มศว.คนรุ่นเปลี่ยน จัดกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติ ชู 3 นิ้ว ที่ sky walk mbk

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งกำหนดการให้น้องๆ ผู้สำเร็จการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561 และผู้ปกครองบัณฑิตทราบ ถึงกำหนดการรับปริญญาที่มีประกาศจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่วันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 2 วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันจริง ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงพฤศจิกายน พ.ศ.2562…

X